Weren van warmte heeft nauwelijks effect

Zonnescreen

Volgens de consument heeft de ondernemer haar toegezegd dat de temperatuur in haar appartement met screens 7 graden lager zou zijn bij een buitentemperatuur van 30 graden. De ondernemer ontkent dat hij deze garantie heeft gegeven en de consument kan dat ook niet aantonen. Niettemin had de ondernemer de consument beter moeten informeren. Daarom moet hij haar een vergoeding betalen.

Op haar vraag welk product het beste de warmte uit haar woning weert, adviseert de ondernemer de consument windvaste screens. Volgens hem is het bij een buitentemperatuur van 30 graden in de woning 23 graden. Op basis van deze informatie koopt de consument het geadviseerde product, maar het effect is minimaal. De temperatuur binnen is nauwelijks lager dan buiten en daarom is er volgens de consument sprake van non conformiteit. Het appartement van de consument ligt op de bovenste verdieping onder het platte dak van het gebouw. Mogelijk is dat de oorzaak van de geringe daling van de temperatuur, maar dan had de ondernemer daarover expliciet informatie moeten geven. De consument verlangt dat de ondernemer de geleverde producten kosteloos door deugdelijke producten vervangt, dan wel de koopprijs terug betaalt.

De ondernemer ontkent dat hij een garantie heeft gegeven voor temperatuurverschillen. Ook andere factoren spelen een rol zoals de isolatie en het openen van ramen en deuren. De geleverde producten voldoen aan de eisen.

De commissie wijst erop dat het weren van warmte in haar appartement voor de consument de insteek van de offerte was. De ondernemer heeft de toelichting van de consument niet kunnen weerspreken doordat hij niet op de zitting van de commissie is verschenen. Dat komt voor zijn rekening en risico. Volgens de consument ging de temperatuur met slechts ongeveer 1°C omlaag, hoewel de ondernemer volgens haar heeft toegezegd dat bij een buitentemperatuur van 30°C de binnentemperatuur 7°C lager zou zijn.

Omdat de ondernemer heeft weersproken dat hij een dergelijke toezegging heeft gedaan moet de consument de juistheid van haar stellingen aannemelijk maken. De consument is hierin volgens de commissie niet geslaagd. Het is haar woord tegen dat van de ondernemer. Daarom is er voor de door de consument gevorderde vervanging van de geleverde materialen, dan wel ontbinding van de overeenkomst en terugbetaling van de koopprijs, geen grond.

Niettemin had de ondernemer de consument uitgebreider moeten informeren over de te verwachten (geringe) effecten van de screens op de temperatuur in het op het zuiden gelegen appartement als gevolg van het platte dak en mogelijk nog andere factoren. Dit valt de ondernemer in zoverre aan te rekenen dat de klacht van de consument gedeeltelijk gegrond wordt verklaard. De ondernemer moet de consument een bedrag van € 600,– vergoeden.

Geschillencommissie Zonwering