Water blijft in scherm staan door montagefout

Bij de eerste klacht over de doorgeroeste kabel in een knikarm had de ondernemer al maatregelen moeten nemen. Nu het probleem zich ook bij de andere knikarmen voordoet moet hij onder garantie alle vier knikarmen vervangen.

Zo’n 2,5 jaar nadat het knikarm scherm waarvoor de consument € 3.550,- heeft betaald is geplaatst is een van de knikarmen kapot doordat de staalkabels verroest en daardoor gebroken zijn. De knikarm wordt onder garantie vervangen, maar een jaar later zijn bij de andere drie knikarmen de staalkabels ook verroest en staan ze op knappen. De ondernemer stelt dat er geen garantie meer is, ook omdat er geen onderhoud is gepleegd en de schermen bij wind en weer worden gebruikt. Volgens de ondernemer is het scherm in erbarmelijke staat. Hij biedt vlak voor dat namens de commissie een deskundige komt kijken aan de vier knikarmen te vervangen tegen een vergoeding van € 859,-. Normaal kost dat volgens de ondernemer € 1.450,-.

Volgens de consument is er echter sprake van een productiefout. Het scherm is steeds netjes gebruikt. Bovendien geldt een garantie van 5 jaar en is ruim binnen die termijn de klacht aan de ondernemer voorgelegd. Vlak voor de zitting van de commissie doet de ondernemer een nieuw aanbod. Hij wil de drie oude knikarmen voor € 200,- vervangen door nieuwe, maar ook dat wijst de consument af. Hij wil dat de vier knikarmen onder garantie kosteloos worden vervangen.

Volgens de ondernemer is het scherm nooit onderhouden en schoongemaakt. Bij normaal gebruik roesten de staalkabels niet door. De eerste klacht is onder garantie hersteld, maar een jaar later klaagde de consument over de drie andere knikarmen.

Ook toen bleek dat alles slecht was onderhouden. Bij het opendraaien viel een grote hoeveelheid water uit het scherm. Een vertegenwoordiger van de leverancier was daar bij en volgens hem was vervanging onder garantie niet aan de orde omdat slecht onderhoud de oorzaak was. Uit coulance is de consument aangeboden alles tegen een laag tarief te herstellen.

De door de commissie ingeschakelde deskundige noemt als voordeel van een gesloten cassette dat het doek en de armen tegen weer en wind beschermd zijn, mits de cassette helemaal dicht is. Omdat het een breed scherm is bestaat de bovenkap uit twee delen die strak tegen elkaar moeten zitten, het liefst voorzien van een rubber om het inlopen van vocht te voorkomen. Anders loopt bij een flinke regenbui veel water in de cassette dat zich tegen de voorlijst boven op het doek ophoopt. Wat dit betreft is er volgens de deskundige sprake van een montagefout. Hij heeft geen andere technische mankementen gezien waardoor de staalkabels zo verroest en kapot kunnen zijn. Onjuist gebruik is ook niet gebleken. De vier armen moeten worden vervangen omdat de consument het scherm in deze staat niet kan gebruiken. De kosten daarvan begroot de deskundige op € 1.350,-.

Voor de commissie staat het vast dat de knikarmen en met name de staalkabels daarin ernstig zijn aangetast door corrosie en roestvorming. Niet is komen vast te staan dat de oorzaak voor rekening en risico van de consument moet komen. Duidelijk is dat zich in het scherm teveel water ophoopt. Binnen de garantietermijn van 5 jaar is de eerste keer slechts één knikarm vervangen, maar volgens de commissie had de ondernemer toen al maatregelen moeten treffen om de vochtopeenhoping in het scherm tegen te gaan. Dat is echter niet gebeurd zodat de ondernemer niet kan volhouden dat de consument geen recht op garantie heeft. Hij moet de vier knikarmen vervangen. De consument hoeft zijn aanbiedingen niet te accepteren.

Geschillencommissie Zonwering