Onze eerdere uitspraken

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u in ons uitsprakenoverzicht onze eerdere uitspraken van de diverse Geschillencommissies. Vul hieronder een trefwoord in of selecteer een commissie. Kiest u een commissie, dan kunt u eventueel daarna ook een uitspraakcategorie selecteren. Het is ook mogelijk om te zoeken op een combinatie van trefwoord, commissie en categorie.

U ziet 1-10 van de 233 uitspraken

Advocaat staat nog steeds open voor een betalingsregeling; partijen schikken ter zitting

Commissie: Advocatuur    Categorie: Kosten    Jaartal: 2024
Soort uitspraak: Arbitraal Vonnis   Uitkomst: Schikking ter zitting   Referentiecode: 196185/196655

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een vaststellingsovereenkomst tussen aanbieder en consument. In dit geschil heeft aanbieder werkzaamheden verricht voor consument. Consument heeft vier facturen niet betaald. Ter zitting geeft consument aan dat zij deze niet kan betalen door haar financiële situatie. Aanbieder geeft aan dat zij meerdere malen een betalingsregeling […]

Voor een vrijblijvend gesprek mogen geen kosten in rekening gebracht worden.

Commissie: Advocatuur    Categorie: advocatuur / ECLI:EU:C:2023:14 / Europese Hof van Justitie / intakegesprek / nota    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 224556/255278

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het in rekening brengen van een intakegesprek door de advocaat aan cliënt.  Samengevat komt het erop neer dat de commissie niet heeft kunnen vaststellen wat er vooraf is besproken tussen partijen. Het is onduidelijk gebleven wat de afspraken zijn geweest over een betaling. Voorts heeft cliënt geen […]

Afspraak over kennismakingsgesprek tussen partijen onduidelijk, klacht gegrond

Commissie: Advocatuur    Categorie: Overeenkomst / Prijs    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 224556/255278

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt heeft een kennismakingsgesprek gevoerd met de advocaat. Uiteindelijk heeft de cliënt besloten de zaak niet voort te zetten. De cliënt klaagt over de factuur die hij daarna van de advocaat ontving. De advocaat is van mening dat het eerste half uur kosteloos is, maar daarna moet worden betaald […]

Klachten omtrent dienstverleningskwaliteit

Commissie: Advocatuur    Categorie: Kosten / Kwaliteit dienstverlening    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 209662/222578

Waar gaat de uitspraak over? In het geschil betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat, stelt de cliënte dat de advocaat haar werkzaamheden onredelijk heeft beëindigd, wat leidde tot extra kosten en een onduidelijke juridische aanpak. Ze bekritiseert de slechte kwaliteit van de rechtszaak en het onverwachte karakter van de laatste factuur. De […]

Overeenkomst tot dienstverlening advocaat onvolledig en onvoldoende voorlichting aan cliënte over het toevoegingensysteem.

Commissie: Advocatuur    Categorie: advocaat / factuur onbetaald / toevoeging    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 203487/203809

Waar gaat de uitspraak over? In het geschil gaat er om of de advocaat tekort is geschoten in zijn handelen als een redelijk handelend advocaat. De advocaat is van mening dat hij zijn werk goed heeft gedaan en vraagt de commissie de cliënte te veroordelen tot betaling van de openstaande factuur en alle kosten die […]

Beëindigen opdracht door advocaat, cliënt oneens

Commissie: Advocatuur    Categorie: Beëindiging overeenkomst / Overlast    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 199983/225388

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de beëindiging van de cliënt-advocaat relatie door de advocaat. De cliënt heeft aangevoerd dat hij werd bijgestaan door de advocaat in een geschil dat hij had met de woningbouwcorporatie over de woning die hij huurt. Het geschil betrof geluidsoverlast. Er zijn tweemaal metingen uitgevoerd en na de […]

Advocate mocht ervan gaan dat het de bedoeling was van cliënte de woning tegen de vastgestelde waarde in de verdeling te betrekken

Commissie: Advocatuur    Categorie: dienstverlening/ bejegening    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 190980/204004

Waar gaat de uitspraak over? Consument meent dat de kwaliteit van advocate in haar doen en laten niet optimaal was. Consument vindt dat zij financiële schade heeft geleden, omdat advocate de onjuiste waardeontwikkeling van het huis in de verdeling heeft opgenomen. De commissie oordeelt dat advocate heeft gehandeld, zoals ieder ander redelijke advocaat gehandeld zou […]

Declaratie advocaat gematigd, omdat advocaat onvoldoende informatie gaf om financiële consequenties te overzien

Commissie: Advocatuur    Categorie: Declaratie    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 201500/202667

Waar gaat de uitspraak over? De advocaat heeft de cliënte bijgestaan in een echtscheidingsprocedure. Aanvankelijk was er sprake van gefinancierde rechtsbijstand, maar de Raad voor Rechtsbijstand heeft de toevoeging ingetrokken vanwege de toebedeelde overwaarde na verkoop van de echtelijke woning. De advocaat vordert betaling van de openstaande declaratie. De cliënte is van mening dat de […]

Arbiter bevoegd, nu advocaat aan alle vereisten heeft voldaan

Commissie: Advocatuur    Categorie: Betaling    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: Verstek   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 192639/193293

Waar gaat de uitspraak over? Het advocatenkantoor heeft een geschil aanhangig gemaakt tegen de cliënt, omdat de cliënt de vordering van het kantoor niet betaalt. De arbiter is bevoegd om kennis te nemen van het geschil, omdat de advocaat heeft de cliënt een keuze gegeven om het geschil bij de rechter of bij de Geschillencommissie […]

Geen toestemming bewindvoerder leidt tot niet-ontvankelijkheid

Commissie: Advocatuur    Categorie: Kwaliteit dienstverlening    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: niet-ontvankelijk   Referentiecode: 194470/200623

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de kwaliteit van de rechtsbijstand. De cliënte heeft de advocaat ingeschakeld voor rechtsbijstand in verband met een letselschadegeschil. De cliënte meent dat de advocaat haar belangen heeft geschaad door zijn optreden en/of de nalatigheid daarvan. De advocaat heeft zich primair op het standpunt gesteld dat de cliënte […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.