Onze eerdere uitspraken

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u in ons uitsprakenoverzicht onze eerdere uitspraken van de diverse Geschillencommissies. Vul hieronder een trefwoord in of selecteer een commissie. Kiest u een commissie, dan kunt u eventueel daarna ook een uitspraakcategorie selecteren. Het is ook mogelijk om te zoeken op een combinatie van trefwoord, commissie en categorie.

U ziet 1-10 van de 55 uitspraken

Opdracht aan advocaat reikt niet verder dan strikt overeengekomen, ook niet als er sprake is van tekorten en/of leningen uit het echtscheidingsconvenant

Commissie: Advocatuur Zakelijk    Categorie: Onbetaalde facturen door cliënte    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: Arbitraal Vonnis   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 195403/195793

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft een door de cliënte onbetaald gelaten factuur van de advocaat. De advocaat heeft aangevoerd dat de cliënte, ondanks herhaalde verzoeken tot voldoening daarvan, declaraties van de advocaat tot een totaalbedrag van € 5.761,11 niet heeft voldaan. De cliënte heeft via haar gemachtigde gesteld dat de advocaat ten […]

Commissie niet bevoegd om geschil te behandelen volgens arbitraal beding

Commissie: Advocatuur Zakelijk    Categorie: Betaling / Bevoegdheid commissie    Jaartal: 2024
Soort uitspraak: Arbitraal Vonnisonbevoegdverklaring   Uitkomst: onbevoegd   Referentiecode: 200478/201160

Waar gaat de uitspraak over? De procedure begon toen verzoekster op 19 januari 2023 een geschil aanhangig maakte tegen verweerster. Verzoekster eiste betaling van een openstaande declaratie van €1.576,71, plus rente en buitengerechtelijke kosten. Ondanks herhaald verzoek tot betaling, bleef verweerster in gebreke. De commissie informeerde verweerster op 12 juni 2023 over het geschil en […]

Verweerder bij verstek veroordeeld om declaratie te voldoen

Commissie: Advocatuur Zakelijk    Categorie: Betaling    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: Verstek   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 186844/187412

Waar gaat de uitspraak over? Het advocatenkantoor heeft een geschil aanhangig gemaakt, omdat de verweerster de declaraties niet heeft voldaan. Verweerster heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om binnen de daarvoor geldende termijn een verweerschrift in te dienen. Nu de vordering van het advocatenkantoor niet is weersproken en deze niet ongegrond of onrechtmatig overkomt, […]

Financiële gevolgen duidelijk vermeld in opdrachtbevestiging

Commissie: Advocatuur Zakelijk    Categorie: Kosten    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: Arbitraal Vonnis   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 169235/169906

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil gaat om een overeenkomst van opdracht voor juridisch advies. De eiser is een advocaat en verweerster is een cliënt. De overeenkomst is samen met de algemene voorwaarden per mail naar verweerster gestuurd. Eiser heeft werkzaamheden verricht en na afloop een factuur opgestuurd naar verweerster. De factuur is niet […]

Bij uitvoering van opdracht is sprake van inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis

Commissie: Advocatuur Zakelijk    Categorie: Kosten    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: Arbitraal Vonnis   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 167935/169546

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een overeenkomst van opdracht. De eiser heeft werkzaamheden voor verweerder verricht en hiervoor declaraties verzonden ter waarde van € 4.035,50. Verweerder heeft een betaling gedaan, maar liet daarna niets van zich horen. Vervolgens is een betalingsregeling getroffen, maar verweerder is deze niet nagekomen. Er staat […]

Vordering komt de commissie niet onrechtmatig of ongegrond voor en wordt toegewezen

Commissie: Advocatuur Zakelijk    Categorie: Betaling    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: Arbitraal Vonnis   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 36442/37595

Waar gaat de uitspraak over? De advocaat heeft in opdracht en voor rekening van de verweerder werkzaamheden verricht. De advocaat vordert veroordeling van verweerders tot betaling van de niet betaalde declaraties, vermeerderd met de wettelijke handelsrente over de factuurbedragen vanaf de vervaldata van die facturen en vermeerderd met buitengerechtelijke incassokosten ad € 456,93. De verweerder […]

Advocaat had eisen Wohv moeten controleren, maar heeft dit nagelaten

Commissie: Advocatuur Zakelijk    Categorie: Beroepsfout / Zorgvuldigheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: Arbitraal Vonnis   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 131241/167789

Waar gaat de uitspraak over? Het had op de weg van de advocaat gelegen om in de opgestelde notariële akte te controleren of thans wel aan de vereisten als bedoeld in de Wohv is voldaan. De advocaat heeft dat echter nagelaten. De commissie is van oordeel dat de advocaat niet heeft gehandeld zoals van een […]

Niet-weersproken vordering wordt toegewezen

Commissie: Advocatuur Zakelijk    Categorie: Betaling    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: Verstek   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 140766/141849

Waar gaat de uitspraak over? De advocaat heeft een zaak aanhangig gemaakt tegen de ondernemer, omdat de ondernemer de declaratie van de advocaat niet heeft voldaan. De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen bij de commissie. Nu de vordering niet is weersproken en deze niet ongegrond of […]

Verschuldigdheid factuur is niet betwist, zodat factuur voldaan moet worden

Commissie: Advocatuur Zakelijk    Categorie: Kosten    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: Arbitraal Vonnis   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 135439/137598

Waar gaat de uitspraak over? De advocaat vordert nakoming, te weten betaling van de factuur. Ook vordert de advocaat vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten en de proceskosten. Verweerder voert aan dat er per mail een aanmaning is gestuurd naar een mailadres dat verweerder weinig gebruikt. De verschuldigdheid van de factuur is niet in het geschil, […]

Advocaat mag opdracht tot dienstverlening beëindigen

Commissie: Advocatuur Zakelijk    Categorie: (non)conformiteit / Opzegging overeenkomst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: Arbitraal Vonnis   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 104742/106034

Waar gaat de uitspraak over? Tussen partijen is in geding of de opdracht tot dienstverlening beëindigd mocht worden en of de nog openstaande facturen verschuldigd zijn. Voor de commissie staat op basis van de stukken en het door partijen over en weer gestelde vast dat de relatie is beëindigd wegens een vertrouwensbreuk. De eiser had […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.