Onze eerdere uitspraken

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u in ons uitsprakenoverzicht onze eerdere uitspraken van de diverse Geschillencommissies. Vul hieronder een trefwoord in of selecteer een commissie. Kiest u een commissie, dan kunt u eventueel daarna ook een uitspraakcategorie selecteren. Het is ook mogelijk om te zoeken op een combinatie van trefwoord, commissie en categorie.

U ziet 1-10 van de 108 uitspraken

“Kosten koper” betekent niet dat alle werkzaamheden die door de notaris moeten worden verricht per definitie voor rekening komen van de koper komen. Informatie- en zorgplicht notaris. Informatie- en onderzoeksplicht van partijen.

Commissie: Notariaat    Categorie: Informatieplicht    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 102913

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de declaratie van de notaris en de dienstverlening van de notaris, alsmede een vergoeding van schade. De cliënt heeft een bedrag van € 2.335,91 onbetaald gelaten en dit bedrag bij de commissie in depot gestort. Standpunt van de cliënt Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie […]

Afhandeling nalatenschap. Notaris kon gevraagde informatie niet achterhalen en had de consument daarover moeten informeren.

Commissie: Notariaat    Categorie: Informatieplicht    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 108607

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het niet verschaffen van informatie in het kader van de nalatenschap van de vader van klaagster. Klaagster heeft op 11 april 2016 de klacht voorgelegd aan de notaris. Standpunt van klaagster Klaagster heeft haar klachten vermeld in het door haar op 7 februari 2017 ingevulde klachtenformulier en de […]

Afwikkeling nalatenschap duurt drie jaar. Notaris legt aan commissie uit waarom het zo lang duurt, maar had dit ook al eerder aan de cliënte moeten uitleggen. Klacht deels gegrond.

Commissie: Notariaat    Categorie: Kwaliteit dienstverlening    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 115823

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de afwikkeling van de nalatenschap van mevrouw [naam]. Standpunt van de cliënte De cliënte heeft haar klachten vermeld in het door haar d.d. 8 februari 2018 ingevulde klachtenformulier en de daarbij behorende bijlagen, waarvan de kern – kort en zakelijk – als volgt wordt weergegeven. Er zijn blijvende […]

Afwikkeling nalatenschap. Het verstrekken van informatie en het verlenen van inzage in de rekeningen is een verplichting van de executeur en niet een verplichting van de notaris.

Commissie: Notariaat    Categorie: Informatieplicht    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 100013

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van dienstverlening door de notaris bij de afwikkeling van een nalatenschap. Standpunt van de cliënte Voor het standpunt van de cliënte verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt de klacht, zoals ter zitting nader toegelicht, op het volgende neer. De cliënte treedt […]

Akte van hypotheek blijkt niet nodig, cliënte niet eens met terugbetaling notaris

Commissie: Notariaat    Categorie: Declaratie / Kosten    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 3297/10336

Waar gaat de uitspraak over De notaris heeft de cliënte een nota gestuurd voor een pakketprijs voor de akte van levering en akte van hypotheek, aangezien de levering van het appartement van cliënte plaatsvond en cliënte aan gaf dat er sprake was van een hypotheek. Toen achteraf bleek dat er geen sprake was van hypotheek, […]

All-in bedrag hoeft niet in offerte te worden vermeld bij voldoende onderbouwing totstandkoming bedrag

Commissie: Notariaat    Categorie: Factuur    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 140767/151418

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over de gestuurde factuur door de notaris. Het bedrag zou niet overeenkomen met de offerte. Volgens de notaris is de factuur voldoende onderbouwd en sluit het wel aan op de offerte. De commissie is van oordeel dat een notaris niet kan worden verplicht in een offerte steeds […]

Bedragen in bijlage bij offerte hadden in offerte moeten staan

Commissie: Notariaat    Categorie: Factuur    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 132935/149906

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over de hoogte van de factuur die de notaris gestuurd heeft en de communicatie vanuit de notaris. De in rekening gebrachte kosten kwamen niet overeen met de offerte waarmee akkoord is gegaan. De notaris heeft geen verweer gevoerd en is niet op de zitting verschenen. De commissie […]

Betreft handelen van notaris bij executoriaal beslaglegging op depot. In casu heeft notaris voldaan aan zijn wettelijke plicht als derde beslagene door na het verstrijken van 4 weken termijn tot betaling van gelegde beslag over te gaan.

Commissie: Notariaat    Categorie: Kwaliteit dienstverlening    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 96005

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de uitbetaling van de bij de notaris in depot gestorte verkoopopbrengst van de voormalige echtelijke woning aan de cliënte en haar ex-echtgenoot. De cliënte heeft op 18 juni 2014 de klacht voorgelegd aan de notaris. Standpunt van de cliënte De cliënte heeft haar klachten vermeld in het door […]

Betreft vraag of alle kosten aan verkoper kunnen worden doorberekend als koop niet doorgaat en koper onvindbaar is. In casu niet, want notaris heeft dit onvoldoende duidelijk gecommuniceerd.

Commissie: Notariaat    Categorie: Kosten    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 83781

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de declaratienota. Klager heeft een bedrag van € 766,53 niet aan de notaris betaald en overeenkomstig het reglement van de commissie bij de commissie in depot gestort. Standpunt van verzoeker Voor het standpunt van klager verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt de klacht, […]

Bij conceptakte plaatst cliënt een groot aantal vragen en opmerkingen. Daarmee komt de kosteninschatting op losse schroeven te staan en vallen de kosten hoger uit. Dat had cliënt moeten begrijpen.

Commissie: Notariaat    Categorie: Kosten    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 118858

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de declaratie. De cliënt heeft een bedrag van € 1.137,21 niet aan de notaris voldaan. Overeenkomstig het reglement van de commissie heeft hij dit bedrag bij de commissie in depot gestort. Standpunt van de cliënt Voor het standpunt van cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken en […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.