Onze eerdere uitspraken

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u in ons uitsprakenoverzicht onze eerdere uitspraken van de diverse Geschillencommissies. Vul hieronder een trefwoord in of selecteer een commissie. Kiest u een commissie, dan kunt u eventueel daarna ook een uitspraakcategorie selecteren. Het is ook mogelijk om te zoeken op een combinatie van trefwoord, commissie en categorie.

U ziet 5911-5920 van de 7240 uitspraken

Schilderwerk voldoet als geheel aan verwachtingen; consument houdt ten onrechte hele factuurbedrag in.

Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: Ondeugdelijk werk (non conformiteit)    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 59379

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 12 augustus 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden, in hoofdzaak bestaande uit schilderwerk tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.320,–. De werkzaamheden zijn verricht op of omstreeks oktober 2009.   […]

Schimmelvorming aan raam- en deurkozijnen gevolg van koudebruggen en onvoldoende functionerende ventilatie

Commissie: Verbouwingen en nieuwbouw    Categorie: Overeenkomst / Product voldoet niet aan verwachtingen(non-conformiteit)    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: Arbitraal Vonnis   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 113440

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft met de ondernemer een geschil met betrekking tot schimmelvorming aan raam- en deurkozijnen  en een niet goed functionerende schuifpui. Uit onderzoek blijkt dat de schimmelvorming het gevolg is van koudebruggen en onvoldoende/ onjuiste ventilatie. De consument mocht verwachten dat de ventilatie van de woning zou voldoen aan […]

Schoon opleveren staanplaats na beëindiging huurovereenkomst.

Commissie: Recreatie    Categorie: Huurovereenkomst m.b.t. vaste standplaatsen    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC06-0033

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of de consument na beëindiging van de huur de staanplaats schoon heeft opgeleverd.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Ik ben het oneens met de eigenaar dat ik puin en glas moet opruimen dat door derden is […]

Schoonmaak door aanbieder rechtvaardigt rekening niet

Commissie: Recreatie    Categorie: (On)zorgvuldigheid / Kosten    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 32724/35040

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over de eindafrekening inzake elektra, aardgas, water en zuiveringslasten. De consument schrijft dat de ondernemer een eindafrekening voor hem gemaakt heeft over een bepaalde periode. In die periode is het chalet echter niet  verhuurd of in gebruik geweest, voor zover de consument weet. De consument is het […]

Schoonmaakwerk behoort tot de gebruikelijke voorbereidingswerkzaamheden en wordt geacht bij het geoffreerde bedrag te zijn inbegrepen

Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: Aanbod    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 120391

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in september 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden – buitenschilderwerk – tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 4.468,94. De overeenkomst is uitgevoerd in mei 2018. De consument […]

Schriftelijke bemiddelingsovereenkomst ontbreekt. Ondernemer had van te voren bemiddelingskosten moeten bedingen en niet achteraf.

Commissie: Recreatie    Categorie: Bemiddelingsvergoeding kampeermiddelen    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC07-0044

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de bemiddelingsvergoeding terzake van de verkoop van het chalet van de consument.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.  In september 2004 kocht de consument een chalet op een standplaats op de camping van de ondernemer en ging […]

Schriftelijke bevestiging wijkt af van de mondeling gesloten overeenkomst; consument was zich bewust van de fout in de schriftelijke vastlegging, geen sprake van in rechte te beschermen vertrouwen.

Commissie: Energie    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 43671

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de hoogte van de in rekening gebrachte voorschotten, in het bijzonder de gebruikte tarieven voor de levering van elektriciteit en gas.   De consument heeft in januari 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in […]

Schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen bij tussentijdse opzegging achterwege blijven.

Commissie: Recreatie    Categorie: Huurovereenkomst m.b.t. vaste standplaatsen    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC06-0073-1

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument huurde een vaste plaats bij de ondernemer. Op 18 mei 2006 heeft de ondernemer de overeenkomst met onmiddellijke ingang opgezegd vanwege het feit […]

Schuifpui is niet te zwaar

Commissie: GarantiewoningenHuis en inrichting    Categorie: -    Jaartal: -
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: -

Hoewel de kinderen van de consument en oudere familieleden moeite hebben om de schuifpui open en dicht te doen is die volgens de commissie niet te zwaar. Wel gegrond is de klacht van de consument over de meer dan normale afvoer van water. De ondernemer moet dit gebrek herstellen. De schuifpui is volgens de consument […]

Schuldeisersverzuim. VvE heeft nimmer te kennen gegeven onvoorwaardelijk in te stemmen met herstel, zelfs ter zitting niet. Ondernemer was bereid en had plan van aanpak.

Commissie: Garantiewoningen    Categorie: Herstel    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 90281

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de Geschillencommissie Garantiewoningen (hierna te noemen: de commissie) tot beslechting van het geschil berust op een overeenkomst tot arbitrage tussen de ondernemer en de consument met toepasselijkheid van de SWK Garantie- en waarborgregeling, versie 1 januari 2010 en het bijbehorende Garantiesupplement, bestaande uit module I A […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.