Onze eerdere uitspraken

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u in ons uitsprakenoverzicht onze eerdere uitspraken van de diverse Geschillencommissies. Vul hieronder een trefwoord in of selecteer een commissie. Kiest u een commissie, dan kunt u eventueel daarna ook een uitspraakcategorie selecteren. Het is ook mogelijk om te zoeken op een combinatie van trefwoord, commissie en categorie.

U ziet 5921-5930 van de 7240 uitspraken

Schutting staat niet op erfgrens. Makelaar heeft van de consument gekregen kennis hierover doorgegeven aan de koper.

Commissie: Makelaardij    Categorie: Conformiteit    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 73991

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of de ondernemer tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen, waardoor de consument schade heeft geleden.   De consument heeft eind juni 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als […]

Schuttingdelen ondeugdelijk bevestigd door ondernemer

Commissie: Groen    Categorie: (non)conformiteit / Schadevergoeding product/dienst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 136338/161240

Waar gaat de uitspraak over? Partijen zijn het niet eens over de kwaliteit en montage van de geleverde schuttingdelen. De consument meent recht te hebben op kosteloze vervanging aangezien na een maand er zich al gebreken voordeden. De schade is ontstaan door ondeugdelijke montage van de schermen, door deze te monteren aan de composiet planken […]

Scootmobiel past niet in ruimbagage, klager ervaart enorm veel hinder en ongemak op vakantie

Commissie: Reizen    Categorie: (non)conformiteit / bejegening    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 18159/27679

Waar gaat de uitspraak over De klager klaagt dat de vakantie naar Lesbos niet aan haar verwachtingen heeft voldaan, omdat zij niet beschikte over haar scootmobiel waar zij geheel van afhankelijk is. Volgens de reisorganisator paste de scootmobiel niet in het ruim van het vliegtuig en zou deze enkele dagen later komen. De klager heeft […]

Second opinion toont verband tussen hormoonhuishouding en epileptische aanvallen aan, patiënt niet gehoord, klacht gegrond

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 109020

In het geschil tussen Cliënt en Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland (verder te noemen het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting […]

Sedert 2013 gedoogt de ondernemer dat consument jaarplaats permanent bewoont. Inperking van dit recht door ondernemer naar eigen goeddunken is niet toeegstaan na 13 jaar gedogen.

Commissie: Recreatie    Categorie: Huurovereenkomst m.b.t. vaste standplaatsen    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 108645

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit de huur van een standplaats.  Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. We hebben al ruim twee jaar last van de Poolse bewoners op het recreatieterrein. De ondernemer heeft eenzijdig het reglement aangepast. Zonder aankondiging mogen wij plotseling niet […]

SEH-hulp zorgaanbieder is onder de maat, leidt tot blijvende schade cliënt

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On) zorgvuldigheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 95221/130477

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is bij een val gewond geraakt aan zijn duim en is daarom naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van de zorgaanbieder gegaan. Daar moest hij erg lang wachten en toen hij geholpen werd zijn er meerdere pogingen gedaan om de duim recht te zetten. Uiteindelijk kwam er een arts […]

Seizoenovereenkomst hoeft niet opgezegd te worden omdat deze automatisch eindigt aan het einde van het seizoen. De ondernemer is dus niet gebonden aan opzeggingsgronden zoals bij een vaste plaats.

Commissie: Recreatie    Categorie: Huurovereenkomst m.b.t. seizoenstandplaatsen    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC02-0216

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de beëindiging van een seizoenovereenkomst door de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.  De consument huurt sinds 1999 een toerstandplaats bij de ondernemer voor de duur van het seizoen. Het seizoen loopt van 1 april tot […]

Seizoenovereenkomsten en contractvrijheid

Commissie: Recreatie    Categorie: Huurovereenkomst m.b.t. seizoenstandplaatsen    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 39743

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het niet aanbieden van een nieuwe seizoenplaats.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument verblijft al sinds 2002 naar zijn volle tevredenheid op de camping. De verstandhouding met de ondernemer is volgens de consument ook altijd […]

Seizoensplaats blijkt vaste plaats; overeenkomst te kwalificeren als een vaste standplaatsovereenkomst. Forfaitaire vergoeding wegens herstructurering toegewezen

Commissie: Recreatie    Categorie: Huurovereenkomst m.b.t. vaste standplaatsen    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC08-0010

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of de consument aanspraak heeft op vergoeding bij het einde van de standplaatsovereenkomst.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument stelt dat de standplaatsovereenkomst door de ondernemer is opgezegd bij brief van 19 november 2007 tegen […]

Serviceprovider niet verantwoordelijk voor eventuele misleiding door aanbieder SMS-diensten – 1

Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Misleiding    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TEL09-0360

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een abonnement voor mobiele telefonie.   De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 201,02 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 25 november 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.