Onze eerdere uitspraken

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u in ons uitsprakenoverzicht onze eerdere uitspraken van de diverse Geschillencommissies. Vul hieronder een trefwoord in of selecteer een commissie. Kiest u een commissie, dan kunt u eventueel daarna ook een uitspraakcategorie selecteren. Het is ook mogelijk om te zoeken op een combinatie van trefwoord, commissie en categorie.

U ziet 7051-7060 van de 7623 uitspraken

Volgens consument is er sprake van misleidende informatie omtrent huuropzegging

Commissie: Recreatie    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 12803/14973

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de door de ondernemer vermeende huuropzegging van de staanplaats. De consument geeft aan dat de ondernemer meerdere keren een brief heeft opgestuurd, waarin wordt aangegeven dat de huurovereenkomst opgezegd zal worden. Echter, een officiële bevestiging is tot op heden nog niet verzonden. De consument krijgt het […]

Volgens de Algemene Voorwaarden heeft de consument geen recht op schadevergoeding als het pakket zonder verzekerservice vanuit Nederland naar Londen wordt verstuurd

Commissie: Post    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 120179

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de verzending door de consument van een pakket met als inhoud een paar schoenen. De consument heeft de klacht tijdig aan de ondernemer voorgelegd. Standpunt van de consument De consument heeft in hoofdzaak het volgende gesteld. Hij heeft als particulier op 11 januari 2018 het pakket, niet met […]

Volgens de overeenkomst kan de consument de opdracht intrekken indien de woning langer dan een jaar te koop staat. Ook wanneer op enig moment een koopovereenkomst is gesloten, die later is ontbonden.

Commissie: Makelaardij    Categorie: Courtage    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK07-0113

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de aanspraak van de consument op restitutie van de betaalde courtage.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op grond van de tekst van de overeenkomst heb ik recht op restitutie van een bedrag van € 595,–. Ten […]

Volgens toepasselijke voorwaarden is bij annulering na start van het collegejaar het volledige collegegeld verschuldigd. Geen uitzondering voor ziekte.

Commissie: Particuliere Onderwijsinstellingen    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 54627

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op het staken van een opleiding.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb de ondernemer, vanwege beëindiging van de opleiding, verzocht om restitutie van het collegegeld voor de opleiding Tolk Spaans 2010. Ik beroep me […]

Volle dozen leveren geld op!

Commissie: Huis en inrichtingVerhuizen    Categorie: -    Jaartal: -
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: -

De ondernemer heeft verzuimd duidelijk vast te leggen hoeveel verhuisdozen hij en de consument zouden inpakken. Wel staat vast dat de consument meer dozen heeft ingepakt dan waarvan de ondernemer uitgaat. Hij hoeft daarom minder voor het inpakken door de ondernemer te betalen. Een consument vindt het bedrag dat de ondernemer voor het inpakken van […]

Volzin dat consument heeft afgezien van BOVAG-garantie ontbreekt: garantiebepalingen toepasselijk.

Commissie: Voertuigen    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE06-0676

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 14 januari 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst.   De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een [merk en type] van 2002, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 11.100,–.   De levering vond plaats op of omstreeks 14 januari 2006.   De […]

Voor aanvang van procedure stond vast dat er geen geschil was

Commissie: Advocatuur    Categorie: Tekortkoming in de uitvoering opdracht    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ADV08-0226

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van dienstverlening van de advocaat en de (hoogte van de) onbetaalde declaratie.   De cliënte heeft zijn deel van de declaratie niet aan de advocaat voldaan. Het openstaande bedrag van € 739,56 is overeenkomstig het Reglement van de commissie in depot gestort.   Standpunt van de advocaat […]

Voor advocaat-bemiddelaar gelden dezelfde (gedrags-)regels als voor gewone advocaat tenzij deze regels uitdrukkelijk zijn uitgesloten. Commissie bevoegd

Commissie: Advocatuur    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ADV02-0019

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de uitvoering van de opdracht aan de advocaat om op te treden als bemiddelaar in de echtscheiding van cliënt en zijn (ex-)echtgenote, de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties die de advocaat terzake heeft verzonden.   De cliënt heeft de declaratie ter grootte van […]

Voor bepaling aankoopprijs tellen afleveringskosten mee.. Aankoopprijs hoger dan reglementair bepaalde prijs van 4.500,–. Commissie bevoegd

Commissie: Voertuigen    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 43185

Deskundigenrapport De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Er is een lichte resonantie voelbaar, het beste voelbaar tussen de 60 – 80 kilometer. Bij hogere snelheden 110 – 120+ komt er een lichte onbalans in; veroorzaakt door de banden. Al eerder opgemerkt: "verschillende banden […]

Voor de behandeling van borstkanker is gekozen voor medicijnen die een negatief effect op het hart kunnen hebben Tijdens de ingezette behandeling is de pompfunctie van het hart bij reguliere controles steeds binnen acceptabele grenzen gebleven. Geen onzorgvuldigheid.

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 112253

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats] en Stichting Amphia, gevestigd te Breda (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.