Onze eerdere uitspraken

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u in ons uitsprakenoverzicht onze eerdere uitspraken van de diverse Geschillencommissies. Vul hieronder een trefwoord in of selecteer een commissie. Kiest u een commissie, dan kunt u eventueel daarna ook een uitspraakcategorie selecteren. Het is ook mogelijk om te zoeken op een combinatie van trefwoord, commissie en categorie.

U ziet 7061-7070 van de 7240 uitspraken

Zorgaanbieder heeft cliënt voldoende geïnformeerd dat zorgkosten niet worden vergoed als er sprake is van een budgetpolis, omdat zorgaanbieder hiervoor geen contracten heeft afgesloten

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Informatie    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 106773

In het geschil tussen Cliënt en Stichting Alrijne Zorggroep, gevestigd te Leiderdorp (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zorginstellingen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 7 maart 2017 te Den […]

Zorgaanbieder heeft cliënte duidelijk geïnformeerd over eigen bijdrage in kosten

Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: Kosten    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 46365/60599

Waar gaat de uitspraak over De cliënte heeft langere tijd een behandeling gehad bij de zorgaanbieder. Aan het begin van de behandeling heeft zij een overeenkomst getekend over de kosten en vergoedingen van de behandeling, waar in stond dat de cliënte misschien een eigen bijdrage moest betalen. Tijdens de behandeling is er nooit over kosten […]

Zorgaanbieder heeft Diagnose Behandel Combinatie voor poliklinische diagnostiek terecht in rekening gebracht

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Kosten    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 45921/52427

Waar gaat de uitspraak over De cliënte is het niet eens met de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte kosten voor een consult en 4 laboratoriumbepalingen. Volgens de cliënte is er onterecht gebruik gemaakt van een bepaalde Diagnose Behandel Combinatie (DBC) en heeft zij te veel betaald. De zorgaanbieder begrijpt dat de prijzen van zorgproducten, […]

Zorgaanbieder heeft diagnose zorgvuldig gesteld

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (On) zorgvuldigheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 75202/86940

Waar gaat de uitspraak over De cliënt vindt dat er door de zorgaanbieder een onjuiste diagnose gesteld is en dat de zorgaanbieder zich niet aan de informatieplicht heeft gehouden over de mogelijke bijwerkingen van medicijnen. De klachtencommissie is hier onterecht niet op in gegaan. De zorgaanbieder stelt dat de diagnose terecht en zorgvuldig is gesteld […]

Zorgaanbieder heeft dochter cliënte niet geslagen

Commissie: Osteopathie    Categorie: bejegening    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 93766/151935

Waar gaat de uitspraak over? De dochter van de cliënte was onder behandeling bij de zorgaanbieder. De cliënte stelt dat de zorgaanbieder haar dochter op het hoofd heeft geslagen, omdat zij niet stil lag op de behandeltafel. Volgens de zorgaanbieder maakte de dochter van de cliënte een onverwachte beweging met haar arm, waardoor de zorgaanbieder […]

Zorgaanbieder heeft dochter van klaagster op verantwoorde wijze begeleid in overbruggingsfase

Commissie: Vrijgevestigde GGZ praktijken    Categorie: Behandelingsovereenkomst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 155360/170959

Waar gaat de uitspraak over? Dochter van klaagster liep bij zorgaanbieder om de wachttijd tot gespecialiseerde tweedelijnszorg te overbruggen. Klaagster kon zich niet goed vinden in de inhoud van het behandelplan en van het evaluatieverslag. Klaagster heeft een klacht ingediend bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen, maar de klachtenprocedure is niet naar tevredenheid van […]

Zorgaanbieder heeft geen informatieplicht over gevolgen eigen risico bij starten behandeling

Commissie: Zelfstandige Klinieken    Categorie: Kosten    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 114973/119909

Waar gaat de uitspraak over Na een intakegesprek in 2020 heeft de cliënt in 2021 twee staaroperaties laten uitvoeren bij de zorgaanbieder. De behandeling vond in het nieuwe jaar plaats omdat er geen haast was en de cliënt een nieuwe verzekering zou afsluiten zonder eigen risico. Omdat de zorgaanbieder de DBC-code al in 2020 had […]

Zorgaanbieder heeft geen ongeschikte binnensonde gezet

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On) zorgvuldigheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 164556/179217

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte gebruikt een medicijnpomp en klaagt dat de zorgaanbieder in eerste instantie een verkeerde sonde had geplaatst, waardoor zij veel pijn had. Volgens de zorgaanbieder was er geen causaal verband tussen de pijnklachten en de sonde. Ook na het plaatsen van de nieuwe sonde had de cliënt nog pijnklachten. Bij […]

Zorgaanbieder heeft geen resultaatsverplichting en kan resultaat maagballon niet garanderen

Commissie: Zelfstandige Klinieken    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 26978/30839

Waar gaat de uitspraak over De cliënte heeft door de zorgaanbieder een maagballon laten plaatsen. Na het plaatsen van de maagballon is de cliënte niet voldoende begeleid en ook na het verwijderen van de maagballon was er geen nabehandeling. De cliënt stelt dat de maagballon niet heeft gewerkt en wil de kosten van de behandeling […]

Zorgaanbieder heeft het recht om contact op te nemen met begeleiders en om informatie uit te wisselen

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 9784/18053

Waar gaat de uitspraak over De cliënte klaagt over het niet nakomen van afspraken met de behandelaar, het zonder toestemming verstrekken van informatie aan de begeleider van de cliënte en de praktijkondersteuner van de huisarts en het vermelden van onwaarheden in het dossier. De zorgaanbieder geeft aan dat er zorgvuldig en professioneel is gehandeld. Volgens […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.