Onze eerdere uitspraken

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u in ons uitsprakenoverzicht onze eerdere uitspraken van de diverse Geschillencommissies. Vul hieronder een trefwoord in of selecteer een commissie. Kiest u een commissie, dan kunt u eventueel daarna ook een uitspraakcategorie selecteren. Het is ook mogelijk om te zoeken op een combinatie van trefwoord, commissie en categorie.

U ziet 7541-7550 van de 7632 uitspraken

Zorgaanbieder niet gehandeld zoals had gemoeten; cliënte krijgt € 1000 schadevergoeding

Commissie: Vrijgevestigde GGZ praktijken    Categorie: bejegening / Schadevergoeding    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 199740/213051

Waar gaat de uitspraak over? De klacht betreft de verstoring van een behandelrelatie tussen de zorgaanbieder en cliënte, vanwege een intieme relatie die de zorgaanbieder is aangegaan met een ex-patiënte die nog wel deelnam aan de door hem ingestelde lotgenotengroep waar cliënte ook deel van uitmaakte. Daarnaast klaagt cliënte over het ontbreken van haar notities […]

Zorgaanbieder niet gehouden behandeling uit te voeren

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (Immateriele) schade / Overeenkomst    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 212190/225912

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte heeft in april 2014 met de zorgaanbieder een bewaarovereenkomst gesloten, waarbij zij aan de zorgaanbieder haar eicellen ter opslag heeft gegeven om de mogelijkheid open te houden op een later tijdstip met behulp van deze eicellen een zwangerschap bij haar te doen ontstaan. De cliënte wenste recent invulling […]

Zorgaanbieder niet onzorgvuldig in kwaliteit zorg en niet onduidelijk over behandeltraject

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 4795/7067

Waar gaat de uitspraak over De cliënte klaagt over de kwaliteit van zorg en de onduidelijkheid over het behandeltraject. Zo heeft de cliënte groepstherapie gekregen, terwijl zij individuele therapie wilde. De groepstherapie heeft haar niet geholpen, het ging zelfs slechter met haar. Er is niet de juiste zorg geboden. Ook verwijt de cliënte de zorgaanbieder […]

Zorgaanbieder niet tekortgeschoten in uitvoering zorgovereenkomst, cliënte was al stervende bij opname

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 39934/53322

Waar gaat de uitspraak over Het geschil gaat over de behandeling van de cliënte, dochter van de klaagster. De cliënte was bekend met een maagcarcinoom. De cliënte is met een lage temperatuur opgenomen op de SEH. De zorgaanbieder heeft zonder overleg morfine en een slaapmiddel aan de cliënte gegeven. De volgende dag is de cliënte […]

Zorgaanbieder niet tekortgeschoten in zorgverplichting bij relatiebemiddeling

Commissie: Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 27439/35460

Waar gaat de uitspraak over De klager klaagt over de kwaliteit van de relatiebemiddeling. Volgens de klager was er geen sprake van eerlijke en onpartijdige bemiddeling en zijn er geen verslagen gemaakt van de gesprekken. Daarnaast stelt de klager dat de zorgaanbieder informatie uit de gesprekken met derden heeft gedeeld. Volgens de klager heeft de […]

Zorgaanbieder niet tekortgeschoten, klacht ongegrond. Voor klachtonderdelen over urinecontroles was al schikking bereikt.

Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2024
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 241551/252925

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt heeft zich beklaagd over het handelen van de zorgaanbieder. Dit handelen heeft tot uithuisplaatsing van het jongste dochtertje van de cliënt geleid, zo stelt de cliënt. De zorgaanbieder ontkent dit ten stelligste en zegt zorgvuldig te hebben gehandeld in de periodes dat de cliënt bij de zorgaanbieder onder […]

Zorgaanbieder niet toerekenbaar tekortgeschoten bij nemen beslissing cliënt op te nemen, klacht ongegrond.

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: niet tekortschieten zorgplicht    Jaartal: 2024
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 233120/244256

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt stelt zich op het standpunt dat door onjuiste behandeling en onjuiste bejegening door de zorgaanbieder tijdens opname bij de zorgaanbieder haar leven extreem ontregeld is geraakt, met grote schade tot gevolg. De zorgaanbieder stelt dat de verpleging van de Medium Care heeft gehandeld conform hetgeen in het kader […]

Zorgaanbieder niet toerekenbaar tekortgeschoten in behandeling cliënt; klacht ongegrond verklaard

Commissie: Zelfstandige Klinieken    Categorie: Informatieverstrekking / Schadevergoeding    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 170841/183886

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt is naar aanleiding van klachten op zijn borst verwezen naar de zorgaanbieder. De cardioloog heeft hem medicatie voorgeschreven en vervolgens is op een andere locatie een stressechocardiografie van zijn hartfunctie gemaakt. Cliënt is naar Suriname gegaan voor een vakantie alwaar hij een hartinfarct heeft gekregen. Cliënt verwijt de zorgaanbieder […]

Zorgaanbieder niet verantwoordelijk voor financiële en administratieve zaken

Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: Schade    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 125254/141630

Waar gaat de uitspraak over Volgens de klager had de zorgaanbieder, tijdens zijn verblijf bij de zorgaanbieder, aan het CAK de hoogte van zijn inkomsten moeten doorgeven. Nu dit niet is gedaan, heeft de klager een naheffing gekregen die hij niet kan betalen. De moeder van klager was niet in staat om dit voor hem […]

Zorgaanbieder niet verantwoordelijk voor verslechtering mentale gesteldheid cliënte

Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: (On) zorgvuldigheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 90619/109808

Waar gaat de uitspraak over De cliënte stelt dat tijdens haar behandeling meerdere keren uitgegaan is van verkeerde diagnoses en dat deze niet goed zijn onderzocht. De behandeling was niet goed en de cliënte heeft hier veel mentale schade aan over gehouden. De zorgaanbieder heeft onder andere onterecht een interventie uitgevoerd en meerdere medewerkers toegang […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.