Aan consument is toegezegd dat oplevering zou plaatsvinden rond 1 juni. 12 juni kan niet als zodanig worden aangemerkt.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Totstandkoming overeenkomst    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 113566

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een alles-in-1-abonnement.

De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 91,29 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

In het kader van een wervende reclame heb ik besloten over te stappen naar de ondernemer. Telefonisch werd mij 27 mei 2017 als definitief haalbare installatiedatum geboden. Mijn provider was per 1 juni 2017 opgezegd, dus dit zou vlekkeloos moeten kunnen verlopen. Op 24 mei hoorde ik echter dat installatie was zou plaatsvinden op 12 juni 2017. Ook kon de telefoonlijn nog niet worden geporteerd. Telefonische contacten met de ondernemer boden geen oplossing voor het probleem dat ik 11 dagen onbereikbaar zou zijn. Op advies van de ondernemer ben ik teruggegaan naar mijn vorige provider. Ik heb de ondernemer aansprakelijk gesteld, maar de ondernemer houdt mij aan het contract.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Vast staat dat de consument een overeenkomst is aangegaan en akkoord is gegaan met de bij het abonnement horende algemene voorwaarden. Het bleek helaas niet mogelijk om de dienst op de datum te leveren die aan de consument was gecommuniceerd. De genoemde datum “rond 1 juni 2017“ was niet definitief. Een toezegging dat de dienst gegarandeerd op 1 juni opgeleverd zou worden, is bij ons niet bekend. De consument heeft er uiteindelijk zelf voor gekozen om geen definitieve afspraak te maken met de installateur. Er is geen aanleiding om de overeenkomst kosteloos te ontbinden nu de oplevering enkele dagen later heeft plaatsgevonden.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is de commissie van oordeel dat de ondernemer de tussen partijen gesloten overeenkomst niet goed is nagekomen, zodat de ondernemer aan die overeenkomst ook geen rechten kan ontlenen. Aan de consument is toegezegd dat oplevering zou plaatsvinden “rond 1 juni “. Naar het oordeel van de commissie kan 12 juni niet als zodanig worden aangemerkt. Nu de ondernemer zichzelf in de onmogelijkheid heeft geplaatst de toezegging goed na te komen, is de consument niets aan de ondernemer verschuldigd.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De consument is ter zake de in geschil zijnde overeenkomst niets aan de ondernemer verschuldigd.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.
Het in depot gestorte bedrag wordt aan de consument gerestitueerd.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten op 21 december 2017.