Aanbod via internet vermeldt onjuiste optie. Klasse 3 alarm niet aanwezig.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Informatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE02-0488

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een op 1 juli 2002 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte VW Passat tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 16.255,–.
De levering vond plaats op of omstreeks 1 juli 2002.
 
De consument heeft medio augustus 2002 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
 
Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Ik heb de auto gevonden via het internet. In de beschrijving stond dat de auto was voorzien van een klasse III alarm. Dat bleek later niet zo te zijn. Het argument dat per abuis dit, door een typefout, was vermeld, vind ik ongeloofwaardig, want het gaat niet om een enkele verkeerde letter maar om drie woorden. De ondernemer weigert zo´n alarm te installeren. Het heeft er wel ingezeten. Dit was een lease-auto; bij auto´s van deze prijsklasse is een dergelijk alarm ook gebruikelijk.
In de showroom was de auto niet afgesloten en dus was mij ook niet opgevallen dat er geen alarm op zat. De auto is bij de ANWB gekeurd, maar deze keurt geen accessoires.
 
Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
 
Er staat mij niets van bij dat de ondernemer tijdens het verkoopgesprek heeft gezegd dat er geen alarm op zat. Dat ik dat niet heb gemerkt is niet verwonderlijk, want ik heb de auto nooit afgesloten, ook niet toen ik deze naar de ANWB bracht, want daar kon ik de auto meteen naar binnen rijden.
Op de auto zat een sticker waaruit blijkt dat er een alarm in zat, en er zaten ook de bijbehorende knipperlichtjes op de auto.
Het is niet juist dat ik pas 2 weken later heb geklaagd. Ik heb dezelfde dag telefonisch geklaagd, maar ging daarna op vakantie. Daarna heb ik wederom geklaagd.
 
Voor het overige voldeed de auto aan de specificaties zoals vermeld op de website.
Inmiddels heb ik ook al een inbraak in de auto gehad. Dat heeft me alles bij elkaar € 250,– schade opgeleverd.
 
De consument verlangt dat de ondernemer alsnog voor zijn kosten een alarm inbouwt.
 
Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Als gevolg van een verkeerde muisklik of iets dergelijks is ten onrechte vermeld dat er een alarm op zat. Dergelijke advertenties zijn altijd onder voorbehoud van zetfouten; deze komen nu eenmaal veel voor en een consument is er zelf voor verantwoordelijk of geadverteerde zaken wel kloppen.
 
Tijdens het eerste bezoek is aan de consument gezegd dat er geen alarm op zat.
Zij heeft trouwens een dag lang met de auto gereden, onder andere naar de ANWB. Toen moet het haar toch opgevallen zijn dat er geen alarm op zat.
Wij hebben aangeboden een alarm voor de helft van de kosten, maar daarvan wilde zij niet weten.
 
Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
 
Bij het ophalen heeft de consument al gemerkt dat er geen alarm op zat, maar ze heeft gewoon betaald. Pas twee weken later heeft ze voor het eerst bezwaar gemaakt.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Enerzijds dient een verkoper de nodige zorgvuldigheid te betrachten bij het opstellen van advertenties. Anderzijds mag, juist bij zichtbare accessoires, van de consument worden verlangd dat deze zelf nagaat of de auto inderdaad voldoet aan zijn verwachtingen op dat punt. Daarin is de consument bij de aankoop, bij de aflevering, doch ook direct daarna, nalatig geweest.
Nu aldus aan beide partijen tot op zekere hoogte te verwijten valt dat deze situatie is kunnen ontstaan, is het aanbod van de ondernemer redelijk.
 
De commissie acht het aanbod dat de ondernemer heeft gedaan, voordat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk. De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, strekkende tot het installeren van een alarm naar keuze tegen de helft van de kosten.
De commissie acht de klacht derhalve ongegrond.
 
Beslissing
 
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.
De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod tot plaatsing van een alarm tegen de helft van de kosten, indien en voorzover daaraan nog niet is voldaan, indien de consument binnen 6 weken na verzending van dit advies te kennen geeft daar prijs op te stellen.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Auto op 25 maart 2003.