Aanduiding ‘bergzicht’ bleek ‘op 5 meter afstand van een kale rotswand’; dus eigenlijk in het geheel geen uitzicht voor klager.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Informatie mondeling    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 110376

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 5 oktober 2016 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een vliegreis naar Puerto Rico, Gran Canaria voor twee personen en verblijf in een hotel op basis van logies in de periode van 15 tot en met 25 januari 2017 voor de som van € 1.548,50.

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.

Klager voelt zich misleid door de reisorganisator. Er is met vroegboekkorting geboekt en daarbij was geen keus in kamertype. Het bleek een voordeelkamer te zijn. Bij aanklikken “details” kwam alleen de tekst “beslis snel, dit is de laatste kamer”. Tijdens deze boeking kwam niet naar voren wat voor kamertype dit was enkel een “1-kamerappartement voordeel”. Tijdens de boeking komt ook niet naar voren dat deze kamer geen uitzicht heeft en dat er zich op ongeveer 5 m afstand een kale rotswand bevindt. De reisorganisator noemt dit later “bergzicht”. Bij de accommodatiegegevens wordt aangegeven “appartementen met balkon en uitzicht op haven/zee”. Met die gegevens boek je een accommodatie. De reisorganisator verschuilt zich achter het feit dat de klager de voordeelkamer heeft geboekt maar dat was niet correct. Er was geen keus in kamertypes. Er is geen juiste informatie tijdens de boeking verschaft met betrekking tot het uitzicht en balkon. Ten onrechte wordt gesproken van belediging door klager, maar klager heeft wel duidelijk onvrede geuit.
Er is € 53,55 aan kosten gemaakt voor extra taxi en busvervoer. Daarnaast wordt een vergoeding gevraagd voor de eerste drie dagen van de reissom daar klager die dagen helemaal niet heeft kunnen genieten door stress, hoofdpijn en totale verbijstering. Het bedrag komt op € 422,18.

Klager verzoekt de commissie een vergoeding vast te stellen van € 475,73 in totaal.

Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.

Op de reisspecificatie is een 1-kamerappartement Voordeel aan de klant bevestigd. Ook in ‘[naam digitale klantomgeving ondernemer]’ en op de reisbescheiden heeft dit kamer type vermeld gestaan. Op de site worden de kamer typen weergegeven en in het overzicht ‘prijzen en boeken’ kan door een enkele klik op het kamertype een beschrijving van het appartement worden bekeken. De door klager meegezonden prints betreffen websites die niet van de reisorganisator zijn. Klager heeft zich gemeld bij de reisleiding en heeft aangegeven niet tevreden te zijn over het uitzicht van het appartement. Klachten over de kwaliteit van het appartement hebben de reisorganisator niet bereikt. Klager heeft zonder kosten omgeboekt naar een andere accommodatie en is op 17 januari 2017 verhuisd naar een ander resort.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft als volgt overwogen.

De commissie is van oordeel dat de klacht gegrond verklaard moet worden. Er is onvoldoende gewaarschuwd voor de aard van de kamer wat betreft de ligging/het uitzicht. Niet anders is gebleken dan dat details van het appartement niet te zien zijn met doorklikken. Er is verder geen informatie met betrekking tot de aard van het uitzicht. Dat is met name van belang omdat uit de foto’s voldoende blijkt dat er in feite geen uitzicht is. De betiteling ‘Berg zicht’ is ook misleidend te noemen nu op een afstand van enkele meters zicht is op een kale bergwand. In feite wordt het uitzicht daardoor ontnomen. Hoewel er nadien maatregelen genomen zijn, is een deel van de vakantie van klager daardoor bedorven. De commissie acht een tegemoetkoming voor klager op zijn plaats.

De commissie komt tot een gegrondverklaring van de klacht.

Beslissing

De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 250,– in totaal. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de reisorganisator bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van  €127,50 aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 500,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 11 september 2017.