Aangetekend versturen is geen vorm van verzekering

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Postzending - algemeen    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 45081

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de vermissing van een aangetekende brief.   De consument heeft op 13 november 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft geld in een aangetekende brief verstuurd. Deze brief is op de afhaallocatie wel aangekomen, maar kon niet worden gevonden en uitgereikt. De consument wil nu een volledige schadevergoeding van € 170,– plus de kosten van verzending. Zij beschouwt aangetekend versturen als een verzekering dat post ook daadwerkelijk aankomt. Het aanbod van TNT om € 50,– te accepteren als vergoeding heeft zij afgeslagen.   Standpunt van TNT   Gelet op de grote aantallen verzonden poststukken is de aansprakelijkheid voor vermissing -ook van aangetekende stukken- bij wet gelimiteerd. Het stuk in kwestie is waarschijnlijk ontvreemd; in dezelfde periode waarin deze brief verdween zijn meer stukken en ook kasstortingen vermist geraakt. Later is daarvoor een verdachte aangehouden. TNT acht zich wel aansprakelijk, maar verwijst naar de gelimiteerde schadeplicht van € 50,–. Dit bedrag is aangeboden maar door de consument geweigerd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Anders dan de consument aanneemt, is het aangetekend versturen van een brief geen vorm van verzekering. Door de gekwalificeerde wijze van verzending wordt –in principe- meer zekerheid geboden omtrent de uitreiking van een poststuk aan de geadresseerde. De aansprakelijkheid van TNT in het geval van vermissing is daarmee eerder gegeven, maat dat leidt slechts tot een wettelijk (en volgens de Algemene Voorwaarden) beperkte schadevergoeding. De desbetreffende vergoeding is aangeboden maar door de consument geweigerd.   De klacht is gelet op het bovenstaande ongegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 25 oktober 2010.