Aankopen van een vervoerbewijs zonder datum; voor rekening van consument

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Openbaar Vervoer    Categorie: Vervoerbewijs    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 50548

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het – volgens de consument – ten onrechte opleggen van een boete op 6 oktober 2010.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft ruim 20 jaar geleden voor het laatst een treinreis gemaakt. Voor de treinreis op 6 oktober 2010 naar Leeuwarden heeft hij op 5 oktober 2010 een kaartje gekocht uit de automaat. Op de heenreis was er geen conducteur controle, maar op de terugreis vroeg de conducteur naar het plaatsbewijs en zij constateerde dat de het kaartje niet afgestempeld was. De consument heeft gezegd niet anders geweten te hebben dan dat de conducteur zorgdraagt voor afstempelen. De consument wist niet dat er mogelijkheden voor afstempelen zijn op de perrons. Hij heeft een boete gekregen, maar vindt dat dit duidelijker aangegeven moet worden. Hij voelt zich slachtoffer van veranderingen en misverstanden.   De consument verlangt dat de boete teniet gedaan wordt.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft geen verweer ingezonden maar zijn stellingname is te herleiden uit een door klager bijgevoegde brief van 26 oktober 2010. Op het moment van controle was de consument niet in het bezit van een geldig vervoerbewijs. Het is niet mogelijk in de trein achteraf een treinkaartje te kopen of geldig te laten maken. De consument heeft zonder geldig vervoerbewijs in de trein gereisd. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen bewust en onbewust handelen bij het opleggen van een boete.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   In feite moet de ondernemer gelijk gegeven worden. Hoofdzakelijk kan de consument worden tegengeworpen dat hij geen geldig vervoerbewijs had en toch de trein in is gestapt. Dat hij niet op de hoogte was van de regelingen omtrent het aankopen van een vervoerbewijs zonder datum, dient voor zijn rekening te komen. Het feit dat hij al zo lang niet met de trein gereisd had, zou wellicht aanleiding hebben kunnen zijn om eens extra navraag te doen naar de geldende regelingen en faciliteiten. Het is zuur voor de consument, maar het dient voor zijn rekening te komen dat er niet voor juiste afstempeling zorggedragen is. De commissie wil niet onvermeld laten dat de ondernemer in voorkomend geval welwillend kan reageren op de omstandigheden die een consument naar voren brengt. Dat is echter aan de ondernemer zelf voorbehouden.   De klacht zal in dit geval om voormelde redenen door de commissie niet gegrond geacht kunnen worden.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbaar Vervoer op 15 maart 2011.