Algemene klacht over tarief; consument niet-ontvankelijk

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2012
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: OPN05-1816

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het in rekening brengen van bepaalde kosten voor netbeheer.

De consument heeft op 2 november 2004 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De in rekening gebrachte netbeheerskosten zijn fors gestegen.
De ondernemer beweert dat deze onder toezicht staan van de DTe; de DTe ontkent dit.

De consument verlangt opheldering over de door hem waargenomen prijsstijging c.q. het ongedaan maken daarvan.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Wij hebben vastgesteld dat de consument in het bijzonder uitleg wilde over het vastrechttarief. In een uitgebreide brief hebben wij de consument voorgerekend, dat na diverse verrekeningen de stijging van het vastrechttarief € 0,99 per maand is. Wij hebben hem verzocht na deze uitleg zijn klacht in te trekken. Dit heeft hij niet gedaan.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De voorliggende klacht is van algemene aard nu deze uitsluitend betrekking heeft op de vaststelling van een bepaalde tariefstructuur.

De commissie kan klachten van algemene aard niet in behandeling nemen.

Beslissing

De consument wordt in zijn klacht niet-ontvankelijk verklaard.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 2 december 2005