Alleen airco op “gezette tijden”.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 49568

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 8 april 2010 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee volwassenen en drie kinderen naar Malta met verblijf in een hotel op basis van halfpension voor de periode van 10 juli 2010 t/m 25 juli 2010 voor de som van € 3.899,10.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Gedurende het verblijf in ons hotel bleek de airco ongeveer de helft van de dag beschikbaar te zijn   (’s ochtends van 07.00 tot 12.00 uur en ’s avonds van 19.00 tot 24.00 uur). Na uitschakeling van het systeem om middernacht was het snel erg warm en benauwd in de kamer, waardoor onze nachtrust werd verstoord.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   De reisorganisator heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid zijn standpunt schriftelijk aan de commissie kenbaar te maken. Wel heeft de reisorganisator in eerdere correspondentie met klager gewezen op de algemene voorwaarden, waarin onder het kopje ‘airconditioning’ onder meer het volgende wordt vermeld.   Wanneer wij in een beschrijving melding maken van een airco, dan zal deze doorgaans alleen gedurende de warmste periodes functioneren en alleen gedurende de warmste uren van de dag of de uren dat daar de meeste behoefte aan is (ofwel: gezette tijden). Dit kan betekenen dat de airco uitgeschakeld staat overdag, daar men er vanuit gaat de meeste gasten zich bij het zwembad of op het strand begeven. Ofwel ‘buiten’ zijn.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft als volgt overwogen.   In zijn schrijven aan de commissie erkent klager dat het gestelde in de algemene voorwaarden in zijn algemeen geldig is, maar hij is van mening dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn in de onderhavige situatie. Naar zijn mening dient in ieder geval gedurende de nacht de airco beschik­baar te zijn, zijnde de ‘gezette tijd’ voor een dergelijke dienst.   Evident is dat partijen verdeeld worden gehouden door het antwoord op de vraag wat moet worden verstaan onder ‘gezette tijden’. De accommodatieverschaffer heeft er om hem moverende redenen voor gekozen om de airco tijdens de nachtelijke uren, te weten van 00.00 uur tot 07.00 uur, uit te zetten. Naar het oordeel van de commissie had klager, gelet op het gestelde in de algemene voorwaarden, er rekening mee moeten houden dat de airco in zijn accommodatie niet gedurende de door hem gewenste tijdspanne in werking zou zijn. Dat zijn verwachtingspatroon, gelet op het feit dat hij had geboekt voor een viersterrenhotel, anders was in de zin dat hij ervan uitgegaan was dat de airco in ieder geval ’s nachts zou werken, doet daar niet aan af. Tenslotte acht de commissie de door de accommodatieverschaffer gehanteerde periodes waarin de airco wél werkte, niet onredelijk.   Op grond van het voorgaande zal de klacht ongegrond worden verklaard.   Ingevolge het reglement van de commissie dient de ondernemer aan de commissie de hierna te noemen bijdrage in de kosten van de behandeling van het geschil te voldoen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht ongegrond, zodat het door klager verlangde wordt afgewezen.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 250,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 10 februari 2011.