Alternatief hotel ook overboekt.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 70950

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 2 maart 2012 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een vliegreis naar Lara, Turkije met verblijf in een hotel op basis van all inclusive voor twee personen in de periode van 27 juli tot en met 6 augustus 2012 voor de som van € 1.755,50.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   – Het hotel was overboekt en er was in eerste instantie geen passend alternatief; – Het alternatief hotel ligt in Side en blijkt bij aankomst ook overboekt, geen kamer meer beschikbaar, geen bereik met reisagent; – De alternatieve kamer had geen airco, de koelkast was beschimmeld, klein (verschrikkelijke nacht gehad); – De tweede vakantiedag de hele dag bezig geweest met reisorganisator en reisagent; – De reisagent was in de middag aanwezig maar kon geen oplossing regelen tenzij klager veel geld bij betaalde. Na een uur moest hij weg en was er geen oplossing; – De hotelleidinggevende staat klager niet meer toe bij de koffers totdat zij besloten heeft wat zij gaat doen; – Aan het einde van de dag komt [naam boekingskantoor] met twee alternatieven in Lara waarop direct telefonisch beslist moet worden; – Klager gaat op eigen kosten van Side naar Lara; – Het alternatief hotel voldoet niet aan de wensen en is verschrikkelijk; – Kamer in een achteraf gebouw in plaats van zeezicht, totaal geen uitzicht door grote bomen voor het balkon; – De afhandeling klacht is slecht; – De service- en klantvriendelijkheid van de reisorganisatie voor, tijdens en na de vakantie is slecht. Er zijn nog taxi en telefoonkosten gemaakt.   Klager verzoekt een vergoeding vast te stellen van € 1.985,86.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Er was sprake van overboeking van het geboekte hotel [hotel 1] en dat is klager medegedeeld voorafgaande aan de reis. Haar is een veel beter alternatief geboden in de vorm van hotel [hotel 2] maar dat heeft ze van de hand gewezen. Zij koos voor het hotel [hotel 3] in Side. Dit is niet vergelijkbaar met [hotel 1].  Dat is een kwestie van smaak. Toen daar bleek van een overboeking is een alternatieve accommodatie aangeboden. Het is heel moeilijk om een alternatief te vinden in die periode want alles is vol. Er zijn vijf accommodaties als alternatief voorgehouden. Er is gekozen voor [hotel 4]. Niet bekend is of er bijbetaald moest worden voor alternatieve hotels die aangeboden zijn.   Een vergoeding voor klager acht de reisorganisator niet gerechtvaardigd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft als volgt overwogen.   Ten aanzien van de eerste overboeking is in principe correct gehandeld in die zin dat klager daarvan op de hoogte is gesteld en de keuze is gelaten om een alternatief hotel te aanvaarden dan wel de reis te annuleren. Zij heeft het alternatief hotel gekozen en dat heeft met name te maken met het doel van haar reis namelijk zoveel mogelijk mogelijkheden voor haar zoontje. Daarom heeft ze niet voor het door de reisorganisator aanbevolen alternatief gekozen en dat staat haar natuurlijk vrij. In haar brief schrijft ze dat de reisorganisator daar gepikeerd op reageerde. Bij de mondelinge behandeling heeft de vertegenwoordiger van de reisorganisator ook kenbaar gemaakt dat niet begrepen werd waarom klager dat alternatief hotel heeft geweigerd. Daarmee wordt echter over het hoofd gezien dat een nieuwe overeenkomst tot stand gekomen was met betrekking tot het hotel [hotel 1]. Het is aangeboden en door klager geaccepteerd. Het is moeilijk voorstelbaar dat een hotel op zo korte termijn overboekt blijkt te zijn. Het aanbod is immers niet veel dagen ervoor gedaan. Dat dient de reisorganisator aangerekend worden, zeker omdat alternatieven in die periode en in die streek moeilijk te vinden zijn. Dat is vervolgens ook wel gebleken en de eerste dagen zullen nauwelijks vakantiegenot hebben opgeleverd. Daarbij was het [hotel 4], waar klager vervolgens noodgedwongen heeft verbleven, geenszins in lijn met hetgeen zij voor ogen had voor haar zoontje. Dat had voor een groot deel ermee te maken dat het hotel heel groot was en het aantal [land van herkomst] mensen zo groot dat de kinderdisco en animatie er op afgestemd was. Het was een hotel dat klager nu juist niet wilde. Maar het was haar enige keus op dat moment. Het hotel bood vele mogelijkheden, maar daarvoor moest extra betaald worden tegen een hoge prijs en die mogelijkheid had zij niet.   De commissie is van oordeel dat de reisorganisator ernstig tekortgeschoten is en dat klager na twee overboekingen beter begeleid had dienen te worden. De reisorganisator kan zich niet verschuilen achter de keuze voor hotel [hotel 3] die zij een onverstandige keus vond omdat een beter alternatief was voorgedragen en aangezien zij de overeenkomst is aangegaan met dat hotel en volledig verantwoordelijk is voor de consequentie dat dit hotel overboekt bleek.   Dat sprake was van een oorontsteking en gordelroos kan de commissie niet in haar advies meenemen nu medische kwesties niet tot haar competentie behoren.   Gelet op het teleurstellende verloop van de vakantie komt klager voor een schadevergoeding in aanmerking. De vergoeding wordt volgens de regels die voor de commissie gelden gerelateerd aan de reissom. Nu aangenomen mag worden dat er nog enig genot van de vakantie is geweest, zal de helft van de reissom als vergoeding worden toegekend. Tevens zijn onkosten gemaakt in het kader van de overboeking en die komen ook voor rekening van de reisorganisator. Het betreft een bedrag van € 230,36.   De klachten zijn naar het oordeel van de commissie gegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 877,50 vermeerderd met € 230,36. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de reisorganisator bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 500,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 23 november 2012.