Andere bank ontvangen dan besteld

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Aansprakelijkheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 177367/181707

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De klacht gaat over een hoekbank. Na faillissement van de winkel waar de bank gekocht is, heeft de ondernemer een andere bank geleverd, dan die besteld was. De bank toont gebreken. De ondernemer voert aan dat het grootste deel van de klachten niet onder de garantie vallen. De commissie oordeelt dat de consument onmiskenbaar een andere bank heeft ontvangen, dan die is besteld. De klacht is gegrond.

Waar gaat de uitspraak over?

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 24 februari 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een hoekbank tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 4.407,–.

De levering vond plaats op of omstreeks 4 mei 2018.

Het geschil betreft de vraag of de geleverde bank voldoet aan de eisen, die de consument eraan mag stellen.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument had een [merk] bank gekocht en aanbetaald, maar de winkel ging failliet. De overeenkomst is toen overgenomen door de ondernemer.
De aan de consument geleverde bank blijkt een [Italiaanse producent] bank te zijn. De geleverde bank zit veel zachter dan de oorspronkelijk gekochte bank van [merk].

De consument heeft binnen veertien dagen na levering geklaagd over het te zachte zitcomfort, een scheve rugleuning, meteen al plooivorming, een scheef gemonteerde armleuning, erg ongelijke stiknaden en naar voren hellende zitkussen. Het is een zeer slordig gefabriceerde bank en is zeker niet hetzelfde als de bank in de showroom.

Inmiddels is ook sprake van ernstige verkleuring en van een losgeraakte leuning.

De ondernemer heeft de zitkussens in augustus 2018 laten vervangen, maar dat heeft niets geholpen. De consument heeft na de enorme verkleuring in december 2021 weer geklaagd. De ondernemer heeft toen een extern servicebedrijf ingeschakeld. De klachten worden niet erkend.

De ondernemer gaat niet in op de mededeling van de consument dat een [merk] bank gekocht is, maar een [Italiaanse producent] geleverd.

De ondernemer wil de losgeraakte armleuning wel vastzetten, maar dat alleen is vanwege alle verdere klachten geen optie voor de consument.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument heeft na het faillissement van de oorspronkelijke verkoper contact gehad met de ondernemer. De consument is ook in de showroom bij de ondernemer geweest. Afgesproken is dat de bank zoals die oorspronkelijk besteld was door de ondernemer geleverd zou worden.

De consument heeft binnen veertien dagen na levering van de bank al geklaagd. De bank voldeed qua zitcomfort helemaal niet aan wat de consument verwacht had. Ook de afwerking van de bank was niet in orde.
Na enige tijd zijn de zittingen van de bank aangepast, maar dit had nagenoeg geen effect. De consument kreeg steeds meer klachten, die niet opgepakt werden.

De consument had een bank met nosag-veren verwacht, en niet met singels.

De consument is het in grote lijnen eens met de rapportage van de deskundige, de deskundige is alleen niet helemaal volledig geweest.

De consument heeft een bank besteld van [merk], maar de geleverde bank heeft een aan de buitenzijde zichtbaar label van [Italiaanse producent]. De consument heeft dus een Italiaanse bank ontvangen, die hij niet besteld heeft. De deskundige heeft ook aangegeven dat de bank een voor Italiaanse banken kenmerkend zitcomfort heeft.

De consument verlangt ontbinding van de koopovereenkomst, dan wel herstel van alle door de consument geconstateerde klachten.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer is van mening dat de meeste aangegeven punten niet onder garantie vallen.
Ten aanzien van de verkleuring geldt dat de bank voor een onbedekte, niet van zonwering voorziene schuifpui staat.

Volgens de consument is de bank niet van [merk], hier is diverse keren ( telefonisch ) uitleg over gegeven. De consument geeft aan dat er geen nosag vering is gebruikt en dat het label van [Italiaanse producent] zichtbaar is. [merk] is een label dat diverse fabrikanten onder Nederlandse normen en waarden een bank laat vervaardigen.

De afwerking, stiknaden die niet op elkaar aansluiten en de plooivorming zijn door twee verschillende externe servicebedrijven afgewezen, de bank is conform hetgeen de consument mocht verwachten, zowel qua materiaal als qua model.

De vullingen zijn in 2018 vervangen, volgens de consument is het zitcomfort nog steeds niet in orde. Wat niet duidelijk is, is waarom de consument hier na drie jaar over begint, of zijn ze nu weer zachter geworden?

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

[Merk] is een verkooporganisatie, die de meubels laat vervaardigen door producenten overal in Europa, waarbij de Nederlandse kwaliteitsnormen gehanteerd worden. [Italiaanse producent] is één van die producenten. Het door de consument gekozen model wordt door [Italiaanse producent] vervaardigd. De consument heeft dus het product ontvangen, wat hij besteld heeft.

De ondernemer is het niet met de deskundige eens dat een aantal van de klachten product-gebonden zijn, dan wel een productiefout. Die klachten zijn eenvoudig op te lossen.

Deskundigenadvies
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De verkleuring van het leer, de bekleding is behoorlijk te noemen en is goed zichtbaar als je een hoofdsteun omhoog klapt en een gedeelte van de bank met bekleding zichtbaar wordt dat niet of nauwelijks aan het licht is blootgesteld. Gezien de leeftijd van de bank, het soort leer wat verwerkt is (niet afgedekt vol aniline leer dus zonder een beschermlaag die ook werkt tegen verkleuring door licht, UV filter), en de hoeveelheid daglicht ( niet direct zonlicht ) die in de kamer aanwezig is verbaast de deskundige deze verkleuring niet. Tevens is het nemen van enige maatregelen om de intensiteit van het licht te temperen niet genomen.
De verkleuring is niet te verhelpen.

Bij de voorstaand linker arm zit op de aanhechtingsplaats van twee delen in de constructie beweging. Zonder de bank uit elkaar te halen kan de deskundige niet vast stellen of dit los zit of gebroken is. Geen van beide is wenselijk, het levert een situatie op dat als men er niets aan doet en niet zoals nu er een blok onder zet de schade zal toenemen en waarschijnlijk ook de bekleding zal aantasten van binnen uit. Daardoor wordt het een heel vervelende reparatie met groot kleurverschil tussen de dan nodige nieuwe bekleding en de bekleding die er al op zit.
Omdat overbelasting niet aantoonbaar is en omdat schade precies op een aanhechtingsplaats zit is een productiefout de meest waarschijnlijke oorzaak.
Bank moet worden uitgekleed, de voorregel repareren of vast zetten, afhankelijk wat er naar boven komt en weer stofferen.

De deskundige heeft ook waargenomen dat de voorstaand linker arm scheef naar rechts helt. De mate waarin dat is, valt wel mee, maar als je dat mag verwachten wat de producent beweert en laat zien op de website is het zeker wel aanwezig. De oorzaak ligt in de productie van het meubel.
Het schuine aflopen van de arm heeft de deskundige bestudeerd. Hij heeft geen mogelijkheid gevonden om dit door een reparatie met opvullen te herstellen. We krijgen de arm wel recht maar de stiknaad blijft ondanks dat scheef lopen. Een stiknaad in leer is niet te verplaatsen zonder daar blijvende schade achter te laten.

Bij het uitproberen van de bank valt het de deskundige zeker op dat er verschil zit in zitcomfort. Nu is dat ook normaal te noemen bij een bank waarvan een paar gedeelten meer worden gebruikt dan de anderen. Tevens moeten we meenemen dat er niet meer de originele kussens inzitten. We gaan van links naar rechts voorstaand. De eerste twee kussens zitten nagenoeg hetzelfde en hebben een overduidelijke [Italiaanse producent] zit ( kussens op singels ) Soft. Deze zit is altijd wat zachter dan wat men in Nederland als normaal bestempeld. Een zithoek heeft door geen voorkant te hebben en meestal een kleiner oppervlakte een andere zit dan de rest van de bank. Dan het rechter gedeelte waarbij opvalt dat het uiteinde waar de bank geen rug en arm meer heeft het stevigst zit. Nu zal dit laatste stuk dan ook het minst gebruikt worden al was het alleen al om de positie ten opzichte van de TV.
Wat het geheel extra lastig maakt is dat er geen voorbeeld meer is van hoe het zou moeten zitten en waarop de consument de keuze heeft gemaakt. Dat de zit na verloop van tijd anders is gaan zitten door gebruik is logisch en dat de minder gebruikte delen meer blijven zoals het was bij levering ook. Oorzaak is gebruik van het meubel, en andere verwachtingen van de consument.
Je kunt alle vullingen opnieuw vervangen. Door de diverse maten van het oppervlakte van de kussens en wel of geen arm zullen deze ook bij levering van nieuw materiaal nooit identiek aan elkaar zitten. Dat gaat je niet lukken bij deze bank met deze constructie.

Het niet strak lopen van de stiknaden en het doorlopen van de naden van kussen naar kussen. Dat deze niet kaars recht blijven op gedeelten waarop je zit of tegenaan leunt of misschien al door het karakter van de vulling bij levering niet geheel recht zijn wil nog niet zeggen dat zij niet recht zijn geproduceerd. In dit kader vallen de deskundige twee zaken op, waarvan één minder fraai en één zeer storend. De wat minder fraaie heeft betrekking op een punt waar vier kussens bij elkaar komen op het voorstaand rechter gedeelte. De tweede is vooral het hoogte verschil tussen het hoekelement en de aan de beide zijkanten gekoppelde delen. De oorzaak is de productie van het meubel.
Door de elementen opnieuw te koppelen en wat preciezer dan nu het geval is haal je al wat niet doorlopende zaken er voor een deel uit. Het zal nooit kaarsrecht worden maar dat is ook niet mogelijk bij dit model met deze vulling. Door van binnenuit de rug kussens aan te pakken kan het geheel optisch nog fraaier worden. Wat niet zo te doen is, is het hoogteverschil oplossen tussen voorstaand linker gedeelte van de bank en het hoekstuk. Beide delen zijn aan de onderkant gelijk en zit er aan de bovenkant centimeters verschil. Om dit goed te repareren zal het geheel naar een specialistische stoffeerder moeten die gewend is om met dit mooie vol aniline leer te werken en de hoogte van de hoek op een zodanige wijze in te korten dat hij recht blijft maar dat de stiknaden weer doorlopen. Mocht deze niet te vinden zijn dan zal het geheel terug moeten worden gestuurd naar de producent in Italië.

De plooien in het leer zijn geen plooien, maar door het oprekken door gebruik gaat het leer iets golven. Dit is volkomen normaal bij dit soort banken en het is zolang het niet plooit ( dubbelslaat ) ook niet gewenst om hier wat aan te doen. De oorzaak is gebruik, maar het is ruim binnen de normen die hiervoor staan.

Volgens de deskundige is de omvang van de klachten opvallend en ernstig.

Herstel of reparatie is, zoals aangegeven, technisch mogelijk.

Het is een Italiaanse bank gemaakt naar Italiaanse maatstaf met een voor de firma [Italiaanse producent] normaal zitcomfort. Dit is naar Nederlandse standaard zacht te noemen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Tussen partijen is overeengekomen dat de consument een bank van [merk] geleverd zou krijgen.
Het merk manifesteert zich als op en top Hollands Glorie, een echt Nederlands woonmerk.

De consument heeft een bank geleverd gekregen van het merk [Italiaanse producent], van Italiaanse origine.

Los van de klachten, die de consument ten aanzien van de geleverde bank heeft is voor de commissie aannemelijk geworden dat de geleverde bank niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen. Al zou het zo zijn dat [Italiaanse producent] het door de consument bestelde type voor [merk] produceert, de geleverde bank is, mede gelet op het aan de bank bevestigde label, onmiskenbaar een bank uit de collectie van [Italiaanse producent] zelf.

De ondernemer heeft de commissie er niet van kunnen overtuigen dat [Italiaanse producent] onder het eigen label exact dezelfde banken vervaardigt als die waarmee [merk] zich afficheert, dus naar Nederlands design, en gefabriceerd naar Nederlandse maatstaven. Integendeel, ook de door de commissie ingeschakelde deskundige rapporteert dat de geleverde bank een typisch Italiaans zitcomfort heeft, passend bij producten van [Italiaanse producent].

Naar het oordeel van de commissie heeft de consument daarmee niet geleverd gekregen wat overeengekomen is.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

De commissie is van oordeel dat er slechts ruimte is voor ontbinding van de koopovereenkomst.
De consument heeft van aanvang af geklaagd over de geleverde bank. Er kan daarmee volgens de commissie ook niet gesproken worden van een ongestoord gebruiksgenot, wat grond had kunnen zijn voor het in mindering brengen van een gebruiksvergoeding.

Daarmee behoeven de overige klachten van consument over de kwaliteit van de bank geen bespreking.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De overeenkomst d.d. 24 februari 2018 wordt ontbonden verklaard.

Dit betekent dat de ondernemer de geleverde bank terugneemt en aan de consument de koopprijs ad € 4.407,– terugbetaalt.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van dit bindend advies, waarbij de bank niet eerder zal worden opgehaald dan dat de koopprijs aan de consument terugbetaald is.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 152,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, drs. T.M.M. Herpers en drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 7 november 2022.