Andere vestiging treedt op als tussenpersoon ondernemer; klacht ontvankelijk

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 58040

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de hoogte van de overeengekomen tarieven.   De consument heeft op 15 maart 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb op 26 februari 2011 via de vergelijkingssite [website onafhankelijk en betrouwbaar vergelijken] een aanvraag gedaan voor een leveringscontract voor gas en elektriciteit. Op basis van een overzicht waarin men spreekt van totale kosten (all inclusive) heb ik me aangemeld voor een leveringscontract met de ondernemer.   Op 1 maart 2011 ontving ik het contract van de ondernemer. Ik heb vervolgens op 2 maart gebeld met een medewerker van [website onafhankelijk en betrouwbaar vergelijken] met name over de tarifering en de aansluiting en de compleetheid van de offerte, hetgeen ik nog per mail heb bevestigd. De volgende dag heeft de betreffende medewerker teruggebeld en gezegd dat zij een en ander heeft gecheckt bij de ondernemer en alles in orde is en conform de offerte kan worden afgesloten. Op 11 april ontving ik het leveringscontract van de ondernemer. Vervolgens ontving ik op 17 april 2011 twee nota’s van de netbeheerder welke voor gas en elektriciteit € 1.794,65 per jaar hoger uitvallen dan eerder was opgegeven in het overzicht van [website onafhankelijk en betrouwbaar vergelijken]. In de bevestiging van de ondernemer d.d. 11 april 2011 staat dat de netwerkkosten apart worden berekend door de netbeheerder, over de hoogte van de kosten wordt echter niet gesproken, deze worden alleen op de site van [website onafhankelijk en betrouwbaar vergelijken] weergegeven. Daarom heb ik verondersteld dat het de voorgestelde kosten waren zoals op de site aangegeven. Mijn kosten zijn nu € 1.794,65 per jaar hoger dan overeengekomen blijkens het offerte-overzicht van [website onafhankelijk en betrouwbaar vergelijken]. Ik voel mij misleid en voel me van het kastje naar de muur gestuurd. Ik vorder betaling/vergoeding van het verschil tussen de aanbieding en de werkelijke kosten.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij zijn primair van mening dat wij niet verantwoordelijk zijn voor onduidelijkheden op de website van [website onafhankelijk en betrouwbaar vergelijken]. De consument had een klacht tegen [website onafhankelijk en betrouwbaar vergelijken]moeten en kunnen indienen bij de geschillencommissie Thuiswinkel.   Er is op verschillende manieren naar de consument gecommuniceerd dat de contracten die de consument met ons heeft afgesloten alleen leveringscontracten zijn. In de eerste plaats wordt dit aangegeven op de bevestiging die de klant van [website onafhankelijk en betrouwbaar vergelijken] heeft ontvangen. Op de tweede pagina staat dat wij het netbeheerdersmodel toepassen. Dat wil zeggen dat de kosten voor het transport aan de netbeheerder betaald moeten worden. De consument zal hiervoor twee rekeningen ontvangen. Er wordt verder geen indicatie gegeven van de kosten. Na ontvangst van onze bevestigingsbrief d.d. 1 maart 2011 heeft de consument contact gezocht met [website onafhankelijk en betrouwbaar vergelijken] omdat de leveringstarieven niet helemaal overeenkwamen met de offerte. De netwerkkosten zijn toen niet ter sprake gekomen. De consument had echter kunnen zien dat in de bevestigingsbrief alleen de leveringskosten werden aangegeven. In de bijlage “Informatie over uw [naam leverancier] contract” staat duidelijk vermeld dat de klant de netbeheerkosten aan zijn netbeheerder verschuldigd is. Voor meer informatie over de netbeheerkosten wordt verwezen naar de bijlage “Algemene tarieven”. In deze bijlage worden indicatieve netbeheerkosten weergegeven, waarbij wordt vermeld dat deze gelden voor aansluitingen met een doorlaatwaarde van 3 x 25 Ampère en dat de kosten kunnen afwijken afhankelijk van de netbeheerder. De consument had op zijn minst contact kunnen opnemen met de netbeheerder om naar de hoogte van de kosten te vragen. In de contractbevestiging van 11 april 2011 geven wij aan hoe het termijnbedrag is vastgesteld. Ook hier gaat het enkel om de leveringstarieven. In zijn brief van 27 april 2011 geeft de consument aan dat [website onafhankelijk en betrouwbaar vergelijken] bij ons heeft gecheckt of alles in orde was en dat wij dat zouden hebben bevestigd. De vraag van de consument ging toen echter alleen over de energiebelasting en niet over de netbeheertarieven. Wij kunnen daarover namelijk geen informatie geven omdat het ons niet bekend is wat voor aansluiting de consument heeft. Wij betreuren de situatie maar wij zijn van mening dat deze niet aan ons is toe te rekenen.   De consument heeft een aansluiting van 3 x 80 Ampère waarmee wij mogen concluderen dat hij geen gewone consument is maar dat hij, mede zijn KvK-registratie en het feit dat hij de bevestiging van [website onafhankelijk en betrouwbaar vergelijken] naar zijn zakelijk adres heeft laten sturen, gezien kan worden als een zakelijke klant. Het is de keuze van de consument zelf geweest om op de website van [website onafhankelijk en betrouwbaar vergelijken] voor de optie consument te kiezen. Als de consument voor de optie zakelijk had gekozen dan had hij, middels een dropdown menu, voor de juiste aansluitwaarde kunnen kiezen. Bovendien heeft de kwestie geen nadelige financiële gevolgen voor de consument. De netbeheerkosten zijn niet gewijzigd door de overstap. Deze kosten worden na de overstap slechts separaat gefactureerd. Tenslotte had de consument de offerte gewoon kunnen vergelijken met wat hij in de oude situatie betaalde. Dat heeft hij niet gedaan.   Beoordeling van het geschil   De commissie is van oordeel dat de klacht van de consument niet gegrond is en overweegt daartoe het volgende.   Op de bevestiging van [website onafhankelijk en betrouwbaar vergelijken] staat duidelijk vermeld dat de kosten voor het transport aan de netbeheerder worden betaald en er twee rekeningen worden gestuurd. Ook in de bevestigingbrief van de ondernemer worden alleen de leveringstarieven vermeld en in het bijgevoegde informatieblad wordt nog eens expliciet aangegeven dat de consument de kosten van transport e.d. betaalt aan de regionale netbeheerder. Voor meer informatie wordt verwezen naar het eveneens bijgevoegde tarievenblad, met een uitgebreide toelichting op de netwerkkosten, waarin die kosten van de netbeheerder Liander indicatief worden aangegeven voor een aansluiting van 3 x 25 Ampere. Daarin wordt ook aangegeven dat als de consument een andere netbeheerder heeft deze kosten kunnen afwijken en dat in dat geval de kosten separaat worden gefactureerd. De consument heeft hierover verder geen vragen gesteld aan [website onafhankelijk en betrouwbaar vergelijken] of de ondernemer en heeft de bedenktijd van 7 werkdagen laten verlopen, zodat rechtsgeldige leveringscontracten tot stand zijn gekomen. De commissie vindt dat het zeker voor deze consument, die eigenaar is van een holding met 12 werkmaatschappijen, duidelijk had moeten zijn dat de offerte alleen betrekking had op leveringscontracten en dat de netbeheerkosten separaat zouden worden gefactureerd. Dat de netwerkkosten hoger zijn vanwege de 3 x 80 Ampere aansluiting had de consument uit de bijlage bij de bevestigingsbrief evenzeer kunnen afleiden. Tenslotte vindt de commissie dat zeker van deze consument had mogen worden verwacht dat hij de aanbieding zou hebben vergeleken met de bedragen die hij bij de oude leverancier, inclusief de netbeheerkosten, betaalde, hetgeen hij kennelijk niet heeft gedaan.   Mitsdien wordt beslist als volgt.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht ongegrond.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 30 november 2011.