Aspectverlies door toerekenbare tekortschieten in nakoming van de overeenkomst door ondernemer. Aantal artikelen van inferieure kwaliteit. Vergoeding voor aspectverlies

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 66644

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 23 februari 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en installeren van een badkamer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van in totaal € 9.000,–. De badkamer is op 21 juni 2010 opgeleverd.   De consument stelt dat de klacht in oktober 2010 is ontstaan en dat hij deze op 5 november 2010 mondeling aan de ondernemer heeft voorgelegd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Enkele weken na de installatie op 21 juni 2010 van de door de ondernemer geleverde badkamer constateerde de consument dat er vlekken aan de onderzijde van de spiegel kwamen. De aansluiting van de doucheslang naar de doucheknop begon te barsten, de doucheknop bleef niet in een vaste stand staan, het glijwerk van de douchestang bleek defect en de vergrendeling van de beide knoppen van de thermostaatkraan werkte niet naar behoren. Een door de ondernemer toegezegde gratis levering van badkamergarnituur, een zogenoemde [merk en type] set, werd niet door de ondernemer nagekomen.   Op 5 november 2011 heeft de ondernemer aan de consument laten weten de problemen zo snel mogelijk op te zullen lossen, maar dit gebeurde vervolgens niet. De consument heeft diverse malen gebeld en gemaild, maar de ondernemer laat niets meer van zich horen. De ondernemer neemt haar klanten niet serieus.   De consument verlangt dat de ondernemer de ondeugdelijke producten vervangt.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De [merk en type] set betrof een toegezegd cadeau, bestaande uit een wc rolhouder, wc borstel houder en ophanghaakjes.   De deskundige vermeldt dat duidelijk voor budget badkamergarnituur is gekozen en hij vraagt zich af of de consument mogelijk zelf voor deze goedkope budget badkamer garnituur heeft gekozen. Dat laatste is bepaald niet het geval geweest.   In een van de telefoongesprekken vernam de consument dat alle artikelen ter vervanging klaar lagen, maar de consument ontving deze niet.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid een verweerschrift in te dienen.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De deskundige heeft de badkamer bij de consument thuis bekeken. De badkamer ziet er zeer goed en mooi uit, maar de geleverde accessoires zijn echt van slechte kwaliteit.   Door vochtintrekking zijn er aan de onderkant van de spiegel bruine vlekken ontstaan. De spiegelruit is niet goed afgedicht, een duidelijke fabricagefout in deze spiegel. De douchekraan met handdouche is van zeer slechte kwaliteit. Het merk is niet vermeld op de order. De handdouche moest al snel na de levering met behulp van een tie-rip worden vastgehouden. De knoppen van de douchekraan kunnen bijna niet opengedraaid worden en zijn van slechte kwaliteit.   De deskundige omschrijft het geconstateerde gebrek als ernstig. Volgens de deskundige is duidelijk dat hier slecht materiaal is geleverd en een complete nieuwe douchekraan, inclusief slang en douchekop met bevestiging, geleverd dient te worden. Ook moet de spiegel geheel worden vervangen.   De herstelkosten worden door de deskundige begroot op: het vervangen van de spiegel/douchekraan met garnituur in dezelfde kwaliteit: € 300,– montage van deze artikelen 2 uur à € 35,–: € 70,– totaal (inclusief BTW): € 370,–.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie gaat er op basis van de mededelingen van de consument – mede gelet op het rapport van de door de commissie ingeschakelde deskundige – van uit dat de ondernemer op zich een badkamer van goede kwaliteit heeft geleverd.   Aan een aantal geleverde zaken kleven ernstige gebreken, die met name betrekking hebben op de spiegel en de douchekraan met garnituur, die volgens de door de commissie ingeschakelde deskundige van “ echt slechte kwaliteit” zijn. Voorts heeft de consument gesteld dat de ondernemer het heeft laten afweten om de gebreken te verhelpen. Ook werd een door de ondernemer toegezegd badkamergarnituur, waaraan voor de consument geen kosten verbonden waren niet geleverd.   De commissie heeft van de kant van de ondernemer niets vernomen.   De conclusie is dat de ondernemer toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van een aantal van zijn verplichtingen jegens de consument. Er is sprake van aspectverlies wegens het leveren door de ondernemer van een aantal artikelen van inferieure kwaliteit. Ook heeft de consument enig ongemak ondervonden.   Alles afwegend acht de commissie het redelijk en billijk dat de ondernemer een schadevergoeding aan de consument betaalt vastgesteld op € 750,–, inclusief BTW. In dat bedrag is een vergoeding voor de zogenoemde [merk en type] set verdisconteerd. De consument zal met behulp van dat bedrag verder zelf de vervanging van de genoemde artikelen en de noodzakelijke werkzaamheden dienen te regelen.   De commissie verklaart de klacht van de consument gegrond.   Daarom wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer dient binnen 1 maand na de verzenddatum van dit bindend advies als schadevergoeding een bedrag ad € 750,– inclusief BTW aan de consument te betalen.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,–aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 600,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 14 augustus 2012.