Automatisch verbinding maken met internet voor rekening consument

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Mobiel internet    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 64858

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de hoogte van een (slot)factuur.   De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 76,16 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument stelt dat zij een te hoge (slot)factuur van de ondernemer heeft ontvangen. Op de bewuste factuur betreft een bedrag van € 137,– wegens gegenereerde kosten op het mobiele internetwerk van de ondernemer. De consument voert aan, dat zij deze internetkosten nooit bewust heeft gemaakt. De consument wenst deze kosten daarom niet te betalen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Volgens de ondernemer is uit contacten met de consument gebleken, dat voor de verbinding gebruik is gemaakt van een nieuw [aangeschafte smartphone], waarin de simkaart van de ondernemer was geplaatst. Smartphones dienen – aldus de ondernemer – voorafgaande aan het gebruik ingesteld te worden aan de persoonlijke wensen. De consument had de automatische toegang tot het internet, anders dan via Wi-Fi, op deze wijze kunnen voorkomen. Een en ander kan worden gelezen in de documentatie die bij een nieuw toestel wordt geleverd.   De ondernemer heeft voorstellen tot schikking gedaan, maar deze voorstellen zijn door de consument afgewezen.   De ondernemer acht de klacht van de consument ongegrond.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie acht de klacht van de consument ongegrond. Bij dit oordeel heeft de commissie het navolgende in acht genomen.   Als niet voldoende weersproken is de commissie ervan uitgegaan, dat voor de bewuste verbinding gebruik is gemaakt van [een nieuwe smartphone], waarin vervolgens (door of namens de consument) de sim-kaart van de ondernemer werd geplaatst. Smartphones dienen – hetgeen de consument niet, althans onvoldoende heeft betwist – voorafgaande aan het gebruik, ingesteld te worden aan de persoonlijke wensen van de consument. De commissie is derhalve van mening, dat de consument automatische toegang tot internet, anders dan via Wi-Fi, had kunnen voorkomen. Dit mede gelet op het – niet, respectievelijk onvoldoende – weersproken feit, dat daarover bij de levering van [het bewuste toestel] relevante documentatie werd bijgevoegd.   Gelet op het voorgaande is de commissie van oordeel, dat de consument zelf verantwoordelijk is voor het gebruik van haar aansluiting. Deze zienswijze van de commissie correspondeert ook met artikel 1:7 van de tussen partijen geldende algemene voorwaarden mobiele telecommunicatiediensten.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie wijst het door de consument verlangde af.   Het door de consument in depot gestorte bedrag ad € 76,16 dient naar de rekening van de ondernemer te worden overgemaakt.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 21 maart 2012.