Behandeling was wat consument daarvan mocht verwachten

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Non conformiteit    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 192883/203046

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil vloeit voort uit een op 19 maart 2022 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van een schoonheidsbehandeling (peeling) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 99,–. De levering vond op dezelfde dag plaats. Het geschil gaat over de vraag of de behandeling door de ondernemer heeft voldaan aan de eisen, die eraan gesteld mogen worden.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 19 maart 2022 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van een schoonheidsbehandeling (peeling) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 99,–.

De levering vond op dezelfde dag plaats.

Het geschil gaat over de vraag of de behandeling door de ondernemer heeft voldaan aan de eisen, die eraan gesteld mogen worden.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument is ontevreden over de behandeling door de ondernemer. Na acht maanden blijkt dat de consument blijvende schade aan haar gezicht heeft. De behandelde plekken zijn nog steeds zichtbaar. Je ziet precies de omlijningen zitten van waar de peeling heeft gezeten. Het is een litteken geworden en de huid rond mijn mond vertoont putten.

De consument komt samen met de ondernemer niet tot een oplossing.

De consument verlangt terugbetaling van het geld voor de behandeling (€ 100,–) en vergoeding van de kosten van herstelbehandelingen door een andere salon.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft de huid van de consument correct behandeld. Het resultaat is zoals verwacht mocht worden. Dit wordt ook bevestigd door de leverancier van de gebruikte producten. De ondernemer heeft de indruk dat de verwachtingen van de consument te hoog waren en dat zij zich niet realiseerde wat de gevolgen van de behandeling waren.

De huid vertoont geen schade, de behandeling heeft effect gehad.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De deskundige heeft in het gesprek met partijen en via inzage van foto’s in het dossier dat door behandelaar is bijgehouden geconstateerd dat alles volgens protocol is verlopen. De deskundige heeft door middel van onderzoek bij de consument vastgesteld dat op en in haar huid minder vlekken op de kin aanwezig zijn dan vóór de behandeling.

De omvang van de klacht is onopvallend en gering.

Herstel is niet aan de orde, om een nog beter resultaat te krijgen zouden meerdere peelings nodig zijn. Maar vanwege het heftige resultaat durft de consument dit niet te laten doen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft gerapporteerd dat de behandeling conform protocol is geweest. De commissie is op grond daarvan van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat de behandeling door de ondernemer op enigerlei wijze tekort is geschoten.

Volgens de deskundige is het resultaat van de uitgevoerde behandeling ook zoals verwacht mocht worden. Dat de consument, zoals door de deskundige aangegeven, de voor een beter resultaat te geven verdere behandelingen niet durft te laten doen is een omstandigheid die niet aan de ondernemer kan worden toegerekend.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, E.S. Keijzer en drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 9 augustus 2023.