beschadiging ringen veroorzaakt door een van buiten komende oorzaak

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Sieraden en Uurwerken    Categorie: Beschadiging    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 96078

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 12 juli 2014 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van twee witgouden aanschuifringen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 695,–.
De levering vond plaats op of omstreeks eind juli 2014.

Het geschil gaat over de vraag of het door de consument gemelde gebrek onder garantie valt en of het aanbod van de ondernemer om de klacht op te lossen redelijk is.

De consument heeft op 29 december 2014 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft de ringen in juli 2014 gekocht. Deze moesten kleiner gemaakt worden. Eind juli 2014 waren de ringen klaar.

Eind december 2014 constateerde de consument dat van één ring één diamant miste en van de andere twee. De consument heeft bij de ondernemer gereclameerd.
De ondernemer heeft aangegeven dat herstel niet mogelijk was en dat het gebrek niet onder de garantie viel. De ondernemer heeft uiteindelijk aangeboden twee nieuwe ringen te leveren tegen bijbetaling van € 300,– per ring. De consument vindt dat niet redelijk.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De ringen zijn als set gekocht en de consument heeft ze ook als zodanig gedragen. De consument draagt dan beide ringen aan weerszijde van een gelijktijdig aangeschafte andere ring. Wellicht is de schade ontstaan door onderlinge wrijving of frictie. Het zou volgens de consument ook kunnen komen doordat de ringen kleiner gemaakt zijn en daardoor spanning op de opbouw is komen te staan.
De ringen kunnen kennelijk niet normaal gedragen worden en deze hebben dan ook niet de eigen-schappen, die de consument mocht verwachten.

De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst, herstel van de ringen of kosteloze vervanging van de ringen door soortgelijke ringen.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De beide ringen zijn onherstelbaar beschadigd, ze zijn volledig gedeukt en gebutst. Dat kan niet gebeurd zijn door het normaal dragen ervan. Daarom valt de schade niet onder de garantie.

Desalniettemin heeft de ondernemer aangeboden om nieuwe ringen, met als verkoopprijs € 695,– per stuk, aan de consument te leveren voor € 300,– per stuk.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie heeft ter zitting de beide ringen beoordeeld. Daarbij is gebleken, dat de diamanten zijn geplaatst in een railzetting, die niet bij normaal gebruik te ontwrichten is. De ringen vertonen schade, die veel omvangrijker is dan sporen van normaal gebruik. Dat de schade is ontstaan door het kleiner maken is voorts hoogst onwaarschijnlijk, dat zou een andere vorm van schade tot gevolg hebben gehad. Bovendien zou de betreffende schade dan ten tijde van de eindcontrole in het atelier van de ondernemer al geconstateerd zijn.
Ook het contact met de middelste ring kan de schade niet veroorzaakt hebben, omdat dan ook aan de middelste ring sporen zichtbaar zouden zijn, wat niet het geval is.
De omvang van de beschadigingen doet vermoeden dat de schadeveroorzakende handeling niet eenmalig, maar herhaaldelijk is verricht. Daarbij kan de commissie niet aangeven wat de handeling is en geweest is. Wel is echter duidelijk dat de schade niet het gevolg is van een gebrek in het product, maar van een van buiten komende oorzaak.

Garantie strekt zich niet uit tot een van buiten komende oorzaak. De commissie is dan ook van oordeel dat de ondernemer terecht het beroep op garantie heeft afgewezen.
Omdat geen sprake is van garantie is het voorstel, dat de ondernemer heeft gedaan om het geschil op te lossen ook redelijk.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken op 16 oktober 2015.