Betalingsregeling en fraude

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Verkorte procedures    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: OPN05-0476

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een verkorte procedure en betreft de weigering van de ondernemer om een afbetalingsregeling te treffen.
 
Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Sedert de invoering van de euro is de consument in financiële problemen geraakt en heeft noodgedwongen veel schulden gemaakt. Ze is een alleenstaande moeder met een uitkering en twee kinderen.
Er stond een bedrag van ongeveer € 2.500,– open bij de ondernemer en om haar goede wil te tonen heeft zij nog € 1.000,– geleend en die aan de ondernemer betaald. Zij wil voor het restant een betalingsregeling sluiten, maar de ondernemer weigert dat en dreigt met afsluiting.
 
Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.
 
De ondernemer heeft verklaard, dat in de regel bereidheid bestaat om een regeling te treffen, maar in dit geval is in het verleden sprake geweest van fraude en het is dan vast beleid, dat geen regeling wordt getroffen.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie kan het beleid van de ondernemer in het algemeen billijken, dat in geval van fraude geen regeling wordt getroffen. De consument heeft overigens bestreden, dat van fraude sprake was; zij heeft niet bestreden, dat de verzegeling van de meter was verbroken. In het onderhavig geval is er evenwel aanleiding om de ondernemer op te leggen om mee te werken aan een betalingsregeling, zodat afsluiting wordt voorkomen. De consument heeft immers blijk gegeven van haar goede wil en een zeker gezien haar inkomenspositie aanzienlijk bedrag in mindering betaald.
 
De commissie tekent daarbij aan, dat aan de consument, zo blijkt uit het overzicht van 18 februari 2005, een aanzienlijk aantal keren sommatiekosten in rekening zijn gebracht. De commissie is van oordeel, dat de ondernemer zich erover dient te beraden hoe in probleemgevallen zoals in het onderhavige zou moeten worden gehandeld nu de kosten thans een wezenlijk onderdeel van de vordering vormen. Het is aan de ondernemer om een zodanig sociaal beleid te ontwikkelen, dat erop gericht is te voorkomen dat probleemgevallen door een veelvoud van vrijwel maandelijks in rekening gebrachte kosten alsmaar verder in de problemen geraken.
 
Beslissing
 
Bepaalt dat de ondernemer met de consument binnen vier weken na ontvangst van deze beslissing aan de consument bericht, dat zij akkoord gaat met een afbetalingsregeling van € 35,– per maand.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven op 4 april 2005.