Bij het afsluiten van een nadere overeenkomst, die afwijkt van de oorspronkelijke overeenkomst, dient de ondernemer die schriftelijk vast te leggen.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Factuur    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK07-0103

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de nota van de ondernemer na intrekking van de opdracht.
 
Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft volgens de consument, zakelijk weergegeven, de consument toegezegd dat de bemiddelingsopdracht kosteloos kon worden ingetrokken. Niettemin heeft de ondernemer in strijd daarmee € 450,– in rekening gebracht.
 
Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft aangevoerd dat weliswaar is gesproken over de mogelijkheid kosteloos tot intrekking over te gaan, doch stelt dat daaraan een deadline was verbonden. De termijn was ruimschoots verstreken toen de consument introk zodat kosteloos intrekken niet meer mogelijk was.
 
Beoordeling van het geschil

Vaststaat dat na verlening van de opdracht die schriftelijk is vastgelegd en niet voorziet in kosteloze intrekking, tussen partijen een gesprek heeft plaatsgevonden naar aanleiding van ontevredenheid van de consument over de kwaliteit van de dienstverlening door de ondernemer en dat daarin gesproken is over de mogelijkheid van kosteloze intrekking.
Volgens de consument heeft de ondernemer toen gezegd dat hij twee weken de tijd vroeg om orde op zaken te stellen en dat de consument indien hij niet tevreden was, kon intrekken zonder kosten.
De ondernemer heeft gesteld dat hij heeft aangeboden aan de consument dat deze gedurende de periode van twee weken na het gesprek kosteloos kon intrekken. De commissie constateert dat hier feitelijk een nadere overeenkomst is gesloten, afwijkend van de schriftelijke oorspronkelijke overeenkomst. Bij het sluiten van zo’n nadere overeenkomst heeft de ondernemer ingevolge de algemene voorwaarden van de NVM – opnieuw – de plicht die schriftelijk vast te leggen. Die regel, die strekt tot bescherming van de consument tegen onduidelijkheden en bewijsproblemen, maakt dat in een situatie als deze waarin zich niet meer laat vaststellen welke bewoordingen exact zijn gebezigd en welke betekenis in de omstandigheden van het geval daaraan is toe te kennen, ten voordele van de consument behoort te worden beslist. Tussen partijen staat vast dat het hier louter gaat om het in rekening gebrachte en betaalde bedrag van € 450,– te vermeerderen met BTW. De commissie zal daarom bepalen dat de ondernemer € 535,50 dient te restitueren.
Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing

De commissie verklaart de klacht gegrond en bepaalt dat de ondernemer een bedrag van € 535,50 aan de consument dient te betalen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 8 februari 2008.