Bij verzending met standaardservice stelt Post NL geen nader onderzoek in bij vermissing

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Algemene voorwaarden / Bewijs / Schadevergoeding product/dienst    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 118852

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De geadresseerde heeft het pakket niet ontvangen en ook geen briefje waar het pakket bezorgd is. Volgens de track and trace gegevens is het pakket bij de geadresseerde afgeleverd. Het pakket is met standaardservice afgeleverd. Bij een standaardservice hoeft er niet voor ontvangst getekend te worden. In dat geval wordt er door PostNL geen verder onderzoek ingesteld, omdat Post NL niet kan vaststellen door wie het pakket in ontvangst genomen is. De consument krijgt geen schadevergoeding.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft een vermiste postzending.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De geadresseerde heeft het pakket niet ontvangen. Volgens de track and trace gegevens zou het pakket op 10 juli 2018 om 12:46 bij de geadresseerde zijn afgeleverd. De geadresseerde heeft bij thuiskomst geen pakketje aangetroffen en evenmin een briefje met het adres waar het pakketje wel is afgegeven. Op het genoemde moment was bij de geadresseerde niemand thuis. PostNL heeft geen onderzoek ingesteld, omdat het een standaard zending betreft.

Standpunt van PostNL
Het standpunt van PostNL luidt in hoofdzaak als volgt.

Volgens de scangegevens is het pakket wel degelijk afgeleverd op 10 juli 2018 om 12:46 uur. PostNL heeft niet meer mogelijkheden om nog meer onderzoek te doen. Het pakket is met standaard service verzonden en dan zou aflevering ook plaats hebben kunnen vinden aan een nabijgelegen buur adres. Bij aflevering van een standaardpakket hoeft degene die het in ontvangst neemt niet voor ontvangst te tekenen. Hierdoor kan niet vastgesteld worden door wie het pakket in ontvangst is genomen. Voor zover aanspraak zou worden gemaakt op schadevergoeding, staat de omstandigheid dat het pakket zonder een aanvullende service aan toekenning daarvan in de weg.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie onderschrijft in grote lijnen het standpunt van PostNL. Bij verzending van een pakket met standaard service worden de ruimere mogelijkheden voor onderzoek die wel aanwezig zijn bij verzending met een aanvullende service onbenut gelaten, hetgeen voor rekening en risico van de verzender komt. De geadresseerde dient een eventuele schadeclaim niet aan PostNL te richten maar aan de verzender die het risico draagt van de wijze van verzending. De klacht treft derhalve geen doel en hetgeen overigens naar voren is gebracht hoeft geen afzonderlijke bespreking.
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Post, bestaande uit mr. D.J. Buijs, voorzitter, A. Verkaik en H.W. Zuur, leden, op 5 december 2018.