Boekingskantoor niet verantwoordelijk voor uitvoering pakketreisovereenkomst

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Boekingskantoor / Non conformiteit / Ontvankelijkheid    Jaartal: 2024
Soort uitspraak: voorbeslissing   Uitkomst: niet-ontvankelijk   Referentiecode: 235758/240555

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument klaagt over de accommodatie en de wijze waarop de badmeester met haar zoon is omgegaan. De commissie is van oordeel dat de consument niet kan worden ontvangen in haar klacht. De ondernemer waartegen de consument klaagt is namelijk niet aan te merken als de reisorganisator, maar als het boekingskantoor. Dat betekent dat de ondernemer niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de uitvoering van de pakketreis.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Uit de stukken blijkt dat eerst dient te worden vastgesteld of de consument in zijn klacht ontvankelijk is.

De Geschillencommissie Reizen (verder te noemen: de commissie) heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 31 januari 2024 te Den Haag.

Partijen zijn niet voor de zitting opgeroepen.

Onderwerp van het geschil
De consument klaagt over de manier waarop de pakketreis naar Alanya Turkije met vertrekdatum 29 juli 2023 is uitgevoerd.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De accommodatie voldeed niet aan haar verwachtingen. De kamer waarin zij verbleef met haar gezin was klein en krap en zij ondervond overlast van het drukke verkeer dat aan de voorkant van de kamer voorbijkwam.

Lakens waren niet schoon en de badmeester heeft haar zoon hard aangepakt. De badmeester ging tegen haar schreeuwen en dreigde de consument aan te vallen. Naar aanleiding van de klachten zou er voor een ander hotel worden gezorgd, maar dat is niet gebeurd. Op haar klachten heeft de consument niets gehoord.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De reis is geboekt via de reisbemiddelingswebsite van de ondernemer op welke site een aanbod is te vinden van een groot aantal reisorganisaties. De consument heeft een reis geboekt bij een van die reisorganisaties. De naam van die reisorganisatie staat vermeld op de boekingsbevestiging en die moet worden aangesproken bij klachten als deze over de uitvoering van de reisovereenkomst. De ondernemer heeft alleen bemiddeld bij de totstandkoming van die overeenkomst en is niet verantwoordelijk voor de uitvoering.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Het Reglement Geschillencommissie Reizen schrijft voor dat de commissie tot taak heeft geschillen te beslechten tussen consument/reizigers en een ondernemer aangesloten bij de ANVR voor zover deze betrekking heeft op de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot door de ondernemer te leveren diensten of zaken.

De consument heeft geen klachten over de totstandkoming van de reis. Was dat wel het geval geweest dan had de commissie de consument kunnen ontvangen in haar klacht. De klacht van de consument heeft betrekking op de uitvoering van de geboekte reis en voor die uitvoering is de ondernemer niet verantwoordelijk. Zoals ook de ondernemer heeft aangegeven, heeft die niet anders gedaan dan bemiddeld tussen de consument en een andere partij. Die andere partij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de reis en daar had de consument bij moeten klagen. Het standpunt van de ondernemer is dan ook juist. Op grond van het voorgaande is de consument niet ontvankelijk in de klacht.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De consument wordt in de klacht niet-ontvankelijk verklaard.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, bestaande uit mevrouw mr. I.E. de Vries, voorzitter, de heer W.A.M. Hendrix, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 31 januari 2024.