Commissie Energie houdt beslissing aan in afwachting van uitspraak Gerechtshof Amsterdam

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Algemene voorwaarden / Tarief    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: Tussen Advies   Uitkomst: aanhouding beslissing   Referentiecode: 214085/222894

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De commissie houdt de beslissing aan in afwachting van de beslissing van het Amsterdamse gerechtshof in de zaak met betrekking tot artikel 19 lid drie van de algemene voorwaarden energielevering.

De uitspraak

Beoordeling

Oordeel van de commissie

Kern van het bezwaar van de consument is dat de ondernemer tussentijds tarieven heeft verhoogd. Alvorens zich over dit geschilpunt uit te spreken ziet de commissie zich ambtshalve gesteld voor de vraag of de tussentijdse tariefswijziging zich wel laten rijmen met de Europese regelgeving met betrekking tot consumentenzaken. Bij ontkennende beantwoording van de vraag zou niet alleen de wijze waarop de tariefsverhoging vorm is gegeven discutabel zijn, maar de tariefsverhoging an sich. Discussie bestaat over de vraag of artikel 19 lid 3 van de toepasselijke algemene voorwaarden als oneerlijk moet worden aangemerkt.

In dat verband hebben kantonrechters tegenstrijdige uitspraken gedaan: ktr. Amsterdam 24 februari 2023, ECLI:Nl;RBAMS:2023;940 en ktr. Lelystad 26 juli 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:3847. De commissie ziet aanleiding de beslissing over de tariefsverhoging aan te houden, opdat zij kennis kan nemen van de beslissing van het Amsterdamse gerechtshof in het hoger beroep van de eerste uitspraak. Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie houdt iedere beslissing aan totdat het gerechtshof te Amsterdam heeft beslist in het hoger beroep tegen het vonnis van de kantonrechter te Amsterdam van 24 februari 2023. Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, bestaande uit de heer mr. D.J. Buijs, voorzitter, de heer mr. SJ.S. Bakker, de heer drs. L. van Rootselaar, leden, op 10 oktober 2023.