Conform leveringsvoorwaarden moet klacht binnen 48 zijn gemeld. consument te laat klacht gemeld. klacht ongegrond

  • Home >>
  • Elektro >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 116656

De uitspraak:


Onderwerp van het geschil

Het geschil ziet op schade aan de door de ondernemer op 8 december 2017 aan de consument geleverde televisie van het merk Samsung, voor een bedrag van € 399,–.

De consument heeft op 3 januari 2018 schriftelijk de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De in Amsterdam woonachtige consument heeft op 30 november 2017 een televisie van het merk Samsung, type UE40J5200 gekocht bij de ondernemer. De televisie was bestemd voor haar in Zeeland woonachtige ouders die aan Alzheimer lijden. De bedoeling was de televisie op 5 december 2017 bij ze te installeren, hetgeen gezien de opgegeven levertijd van drie werkdagen haalbaar moest zijn. Toen er na een week nog geen leveringsbericht was ontvangen is contact gezocht met de ondernemer. Toen bleek dat de gekochte televisie niet in het assortiment zit en de ondernemer bood een ander type, LG43UH61, aan. De consument heeft deze alternatieve televisie besteld op 7 december 2017 en die is een dag later afgeleverd op het door de consument opgegeven adres van haar ouders.

Eerst op 3 januari 2018 bestond er voor de consument de mogelijkheid naar haar ouders te gaan om de afgeleverde televisie te installeren. Tot die dag is de geleverde televisie in de verpakking gebleven. Eerst op die derde januari kwam hij uit de doos en toen werd pas opgemerkt dat de beeldbuis van de televisie beschadigd was. De consument stelt zich op het standpunt dat er sprake is van een gebrek en zij heeft de ondernemer in de gelegenheid gesteld dit te verhelpen. De ondernemer was hiertoe evenwel niet bereid.

De consument wil dat de ondernemer de defecte televisie kosteloos vervangt door een nieuw exemplaar.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft de televisie op 8 december 2017 geleverd gekregen. Pas 25 dagen later, op 3 januari 2018, is de melding gedaan dat het toestel beschadigd zou zijn gearriveerd. Schademeldingen moeten binnen 48 uur, of op zijn minst binnen de veertien dagen zichttermijn, worden gedaan. Nu heeft de ondernemer geen enkele mogelijkheid meer op de schade te verhalen op de transporteur of leverancier.

De ondernemer heeft de consument aangeboden dat deze bij hem een nieuwe televisie tegen een gereduceerde prijs zou kunnen bestellen, maar de consument heeft dit aanbod niet geaccepteerd. De ondernemer stelt zich op het standpunt dat de klacht dient te worden afgewezen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Een consument heeft recht op de levering van een deugdelijk product dat aan de hieraan redelijkerwijs te stellen verwachtingen voldoet. De klacht van de consument behelst evenwel niet de deugdelijkheid van het product maar de staat waarin dit bij haar is gearriveerd. Op die materie ziet de wettelijke bescherming van consument ten aanzien van die deugdelijkheid niet. Deze materie wordt beheerst door het gemene recht.

De ondernemer hanteert leveringsvoorwaarden. Bij het doen van een bestelling bij de ondernemer verklaart de consument met de toepasselijkheid van die voorwaarden akkoord te zijn. Op het gebied van de levering bepalen de toepasselijke voorwaarden dat schade aan het afgeleverde product binnen 48 uur gemeld moet worden. Gesteld noch gebleken is dat deze termijn jegens de consument onredelijk bezwarend is. Voor zover de consument beoogd heeft zulks te impliceren met haar betoog dat zij niet eerder dan op 3 januari 2018 in de gelegenheid was het geleverde te inspecteren gaat dit beroep niet op nu zij deze omstandigheid niet vooraf aan de leverancier kenbaar had gemaakt en die hem dus niet kan worden tegengeworpen. De consument had overigens kunnen kiezen voor aflevering aan haar eigen adres, zodat zij wel tijdig had kunnen reclameren als daar aanleiding toe was geweest.

De klacht is dan ook ongegrond.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, bestaande uit
mr. C.H. van Breevoort-de Bruin, voorzitter,
J. Duijns en mr. P. Rijpstra, leden, op 14 augustus 2018.