Consument dient klacht 11 maanden te laat in bij commissie en is niet-ontvankelijk

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: niet-ontvankelijkverklaring   Uitkomst: niet-ontvankelijk   Referentiecode: 45459/55631

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt over de hoogte van de gehanteerde tarieven door de ondernemer. De ondernemer geeft aan dat de consument pas na 23 maanden de klacht bij de commissie heeft ingediend, waardoor de termijn van 12 maanden is overschreden. De consument dient binnen 12 maanden na het indienen van de klacht bij de ondernemer de klacht aanhangig te maken bij de commissie. De commissie concludeert dat deze termijn is overschreden. De consument is niet-ontvankelijk in de klacht en deze wordt niet verder behandeld.

Volledige uitspraak

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument klaagt, kort samengevat en voor zover thans van belang, over de hoogte van tarieven die door de ondernemer zijn gehanteerd.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken.

In de kern komt het standpunt op het volgende neer.
Op grond van artikel 18 lid 2 van de Algemene Voorwaarden van de ondernemer en artikel 6 van het Reglement van de commissie is de consument te laat met het aanhangig maken van dit geschil bij de commissie.

De consument heeft zich pas 23 maanden nadat hij de klacht aan de ondernemer had voorgelegd, tot de commissie gewend en daarmee is de termijn van 12 maanden ruimschoots overschreden.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie maakt uit het door de consument ingevulde klachtenformulier op dat de consument zijn klacht op 30 december 2018 kenbaar heeft gemaakt aan de ondernemer en dat de ondernemer op die klacht inhoudelijk heeft gereageerd op 4 januari 2019.
De ondernemer heeft dat bevestigd.

De commissie stelt verder vast dat de klacht op 3 september 2020 bij de commissie is binnengekomen.

Artikel 6 lid 1 van het reglement van de commissie bepaalt – kort gezegd en voor zover nu van belang – dat de consument binnen 12 maanden na het indienen van de klacht bij de ondernemer, zijn klacht aanhangig had moeten maken bij de commissie om ontvangen te kunnen worden in zijn klacht door de commissie.

Met de ondernemer is de commissie van oordeel– gelet op het reglement van de commissie en gelet op het feit dat de ondernemer daar een uitdrukkelijk beroep op doet – dat de consument te laat is met het aanhangig maken van zijn klacht bij de commissie. De termijn van 12 maanden is ruim overschreden.

Het gevolg daarvan is dat de consument niet ontvankelijk dient te worden verklaard in de klacht zoals ook is verzocht door de ondernemer.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing
De consument wordt in de klacht niet-ontvankelijk verklaard.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, bestaande uit mevrouw mr. I.E. de Vries, voorzitter, mevrouw mr. W.H. van Oorspronk, de heer H.W. Zuur, leden, op 18 februari 2021.