Consument had zef in de gaten moeten houden of hij betalingen aan de ondernemer deed, waartoe hij overigens verplicht was omdat hij bij het verlies van zijn toestel zijn abonnement niet heeft opgezegd.

  • Home >>
  • Telecommunicatiediensten >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Informatie    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 117884

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een mobiele telefoonaansluiting.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Gedurende zes jaar hebben voor een telefoonnummer automatische incasso’s van € 27,47 per maand plaatsgevonden zonder dat wij daarover berichten hadden ontvangen. Er zijn sms-facturen verstuurd naar een nummer dat niet gebruikt werd, omdat het toestel verloren was gegaan. Het is onbegrijpelijk dat de ondernemer de klant laat betalen zonder dat hij gebruik maakt van het abonnement. Ik had vier abonnementen die van twee verschillende rekeningen worden afgeschreven. Onlangs bleek dat nog voor een vijfde abonnement werd betaald. De ondernemer heeft zijn zorgplicht geschonden. Ik neem geen genoegen met een coulance vergoeding van € 162,96, omdat ik ruim € 1.900,– ten onrechte aan de ondernemer heb betaald.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Het niet gebruiken van een contract en daardoor het vergeten van het hebben van dit contract valt niet onder de zorgplicht van ons maar onder de zorgplicht van de consument zelf. Deze heeft besloten een contract af te sluiten bij ons en had zichzelf eraan moeten helpen herinneren deze op te zeggen met inachtneming van een termijn van een maand, toen bleek dat het contract niet meer werd gebruikt. Dit heeft de consument niet gedaan. Uit de algemene voorwaarden blijkt dat na het verstrijken van contracttermijn deze automatisch wordt omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. Een contract is en blijft actief tot wederopzegging. De consument had dit overigens zelf kunnen ontdekken bij kennisneming van zijn account in de [naam omgeving] omgeving.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie onderschrijft het standpunt van de ondernemer. Het had op de weg van de consument gelegen zelf goed in de gaten te houden of hij wellicht aan de ondernemer betalingen deed die hij weliswaar in zijn eigen ogen onverschuldigd aan de ondernemer betaalde, maar waartoe hij in strikte zin gehouden was nu hij had nagelaten na het verlies van het toestel het abonnement op te zeggen. In dit geval gaat het niet om de zorgplicht van de ondernemer, maar om de informatieplicht van de consument. De klacht treft geen doel.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten op 30 juli 2018.