Consument heeft geen recht op solo vervoer van Valys.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Taxivervoer    Categorie: Gesubsidieerd vervoer    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 112343

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het recht op solo reizen.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft al jaren een zogenaamde Solo-indicatie, hetgeen in de ogen van de consument betekent dat hij recht heeft op vervoer met Valys, waarbij hij als enige in de auto wordt vervoerd.

Op 22 juli 2017 is de consument vervoerd van [plaatsnaam] naar [plaatsnaam] en terug. Op de heenreis zat er nog een passagier in de auto, als gevolg waarvan via [plaatsnaam] moest worden gereden, op de terugreis zaten er drie passagiers extra in de auto, welke gedrieën op de achterbank werden gepropt. Gelukkig mocht de consument voorin naast de chauffeur zitten, echter duurde de terugweg twee en een half uur in plaats van één uur.

Bovendien was het bloedheet in de elektrische auto, maar de airco ging niet aan omdat dat teveel vermogen kostte.

De aankondiging dat er geen solo vervoer zou zijn kreeg de consument de voorafgaande dag om 22.30 uur, waardoor hij wakker schrok omdat zijn familie nooit op dit tijdstip belt, tenzij er wat aan de hand is.

De consument acht dit in strijd met zijn Solo-indicatie en wil de door hem betaalde ritprijs ad €.10,60 terug en zijn kilometers op zijn kilometersaldo. In het vervolg wil hij weer Solo vervoerd worden.

Bovendien wil de consument een dwangsom van €.100,– per rit als Valys zijn afspraken weer niet nakomt.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Valys kent vanaf 1 januari 2014 geen solo-indicatie meer. Voor Valysklanten die reeds in het bezit waren van een solo indicatie is de regel ingesteld dat wanneer de reis minimaal twee dagen van tevoren wordt geboekt, de ondernemer alles in het werk stelt om de reis solo uit te voeren. Wanneer dit ondanks deze inspanning niet lukt, dan wordt er contact met de consument opgenomen. Hier heeft de Centrale Verkeersleiding de consument op 21 juli 2017 in kennis gesteld dat het solo reizen niet zou worden uitgevoerd.

Het is jammer dat de airco niet aan kon. Overigens is de auto goedgekeurd voor vervoer van drie passagiers op de achterbank.

De ondernemer verzoekt de klacht van de consument ongegrond te verklaren.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft al jaren een zogenaamde solo-indicatie. Tot 1 januari 2014 is hij solo vervoerd. Per die datum is het recht op solo vervoer vervallen. De consument heeft dat niet weersproken.
Voor de consument wordt in die zin een uitzondering gemaakt, dat hij de dag vóór de reis wordt ingelicht als het solo vervoer niet zou gaan lukken.

Hoewel het heel vervelend voor de consument zal zijn, is het vervallen van de solovoorziening een feit. De consument houdt slechts recht op de inspanning van de ondernemer om toch solo vervoer aan te kunnen bieden.
Dat is op 22 juli 2017 echter niet gelukt. De ondernemer is dat niet te verwijten, althans zijn er geen omstandigheden gesteld of gebleken die tot een ander oordeel nopen.

De auto voldeed kennelijk aan alle voorwaarden, waarbij het was toegestaan drie passagiers op de achterbank te vervoeren.

Dat de airco op die warme dag niet kon worden aangezet in verband met het beschikbare elektrische vermogen is een vervelende bijkomstigheid waarvoor de ondernemer echter geen verwijt treft.

Onweersproken is gebleven dat de consument voor de terugreis om 15.57 uur is opgehaald en om 17.19 uur op de plaats van bestemming is aangekomen.

De commissie realiseert zich dat de reis met Valys op 22 juli 2017 voor de consument erg oncomfortabel is geweest. De ondernemer heeft dat ook ingezien en heeft de consument bij schrijven van 26 oktober 2017 uit coulance de heen en terugreis niet in rekening gebracht, waarbij tevens de gereden kilometers op het persoonlijke kilometer budget van de consument is teruggeboekt.

De commissie is op grond van de voorgaande overwegingen van oordeel dat de klacht ongegrond moet worden verklaard.
Spijtig is dat de ondernemer het coulance aanbod niet in een eerder stadium heeft gedaan. Dat had wellicht een procedure bij de commissie kunnen voorkomen. Om die reden acht de commissie de ondernemer gehouden het klachtengeld aan de consument te vergoeden.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht ongegrond.

Verstaat dat de ondernemer aan de consument het klachtengeld ad € 27,50 zal vergoeden.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Taxivervoer op 14 december 2017.