Consument heeft materiële schade door niet afgemaakte werkzaamheden ondernemer

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: (non)conformiteit / Schadevergoeding product/dienst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 177445/182963

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil vloeit voort uit een offerte waarbij de ondernemer installatiewerkzaamheden heeft geoffreerd voor een bedrag van € 18.537. De ondernemer heeft, volgens de consument, de uitvoering van de offerte stopgezet na 1/3 van het werk, terwijl er € 9000 is aanbetaald. De opdracht betrof het leggen van vloerverwarming op drie verdiepingen, maar alleen de zolder is gelegd. De gerelateerde opdracht om de cv-ketel te plaatsen is niet verder gekomen dan het plaatsen van een gasafvoerbuis. De consument heeft hierdoor schade geleden. Ook is hierdoor de verhuizing vertraagd en zijn extra kosten gemaakt. De ondernemer heeft geen verweer gevoerd. De commissie stelt dat onvoldoende duidelijk is geworden waarom de overeenkomst voortijdig is beëindigd. De consument is hierdoor geconfronteerd met een niet afgemaakte klus en heeft materiële schade. De klacht is gegrond en het gevraagde wordt toegewezen.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een offerte waarbij de ondernemer installatiewerkzaamheden heeft geoffreerd
voor een bedrag van € 18.537,–.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft de uitvoering van de offerte stopgezet na 1/3 van het werk, terwijl € 9000,– euro is
aanbetaald. De opdracht betrof het leggen van vloerverwarming op drie verdiepingen, maar alleen de
zolder is gelegd. De gerelateerde opdracht om de cv-ketel te plaatsen is niet verder gekomen dan het
plaatsen van een gasafvoerbuis. De consument heeft hierdoor schade geleden. Ook is hierdoor de
verhuizing vertraagd en zijn extra kosten gemaakt, zoals een maand op een camping à € 2152,– en extra
verhuiskosten à € 1398,–.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft geen verweer gevoerd.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit de stukken blijkt dat op deze zaak van toepassing zijn verklaard de algemene voorwaarden AVIC; de
Geschillencommissie is bevoegd de zaak te behandelen.

Verder blijkt uit de stukken dat de ondernemer na enige tijd niet verder is gegaan met de klus.

Onvoldoende duidelijk is geworden waarom de overeenkomst voortijdig is beëindigd en evenmin is helder
geworden waarom het daaropvolgend overleg niet tot een resultaat heeft geleid. De consument is hierdoor
geconfronteerd met een onaffe klus en heeft ook materiële schade. De klacht is gegrond en het gevraagde
wordt toegewezen en wel voor de volgende bedragen.

De aanneemsom bedroeg ruim € 18.000,– voor onder meer het (aan)leggen van vloerverwarming op drie
Verdiepingen en het plaatsen van een cv. Er is een bedrag van € 9000,– aanbetaald en ongeveer een
derde deel van het werk is verricht, alleen de zolder is gelegd.

De commissie schat de kosten voor het afronden van de klus en dus ook de schadevergoeding op
€ 5000,–.

De gevraagde kosten voor de posten van de camping en de verhuizing wijst de commissie af nu deze
onvoldoende onderbouwd zijn.

Het is gebruikelijk dat de commissie de ondernemer veroordeelt tot het herstel. Aangezien de ondernemer
in deze zaak op niets heeft gereageerd, heeft de commissie in een dergelijke uitspraak geen vertrouwen.
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De klacht is gegrond.

De commissie veroordeelt de ondernemer tot het betalen van € 5000,–.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van
€ 127,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten
verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven, bestaande uit mevrouw mr. E. van Die,
voorzitter, de heer drs. H.H.F.M. van den Oever, mevrouw mr. M.J. Boon, leden, op 9 december 2022.
mevrouw mr. E. van Die