Consument heeft zich beklaagd over gevaarlijk rijgedrag van de chauffeur. Ondernemer heeft klacht niet zorgvuldig afgehandeld. Consument krijgt ( kleine) schadevergoeding wegens ongerief.

  • Home >>
  • Taxivervoer >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Taxivervoer    Categorie: Klacht    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 60113

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de uitvoering van een taxirit van Wissel naar Zoetermeer op vrijdag 13 mei 2011 en de behandeling van de klacht.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak en zakelijk weergegeven als volgt.   De chauffeur overschreed de maximumsnelheid op de snelweg en reed de eerste vijftig kilometer met een snelheid van 130 à 135 kilometer per uur, waar 120 kilometer per uur is toegestaan. Hij reed bijna voortdurend op de linkerbaan. Op een zeker moment reed de chauffeur op de rechterrijbaan, maar keek daarbij voortdurend in zijn zijspiegel om weer in te kunnen halen. Hij lette daarbij onvoldoende op het verkeer vóór hem, als gevolg waarvan hij met volle vaart op zijn voorganger afreed. Door interventie van een van de passagiers is een zeer ernstig ongeluk voorkomen.   De consument wenst een onderzoek naar het rijgedrag en de rijvaardigheid van de chauffeur, althans te vernemen welke maatregelen tegen de chauffeur zijn genomen en verzoekt om een vergoeding van de psychische schade, die zij geleden heeft.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft in de procedure geen verweer gevoerd.   Uit de stukken kan blijken dat de ondernemer bij brief van 8 juni 2011 aan de consument – onder meer – heeft bericht dat hij de ondernemer aan wie de opdracht is gegeven bijzonder indringend heeft aangesproken op het feit dat de maximumsnelheid is overschreden. Voorts heeft de ondernemer aan de consument excuses gemaakt.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ondernemer dient de vervoerovereenkomst behoorlijk uit te voeren of uit te laten voeren. Zoals de consument stelt en niet door de ondernemer is weersproken, heeft de chauffeur, die hier is ingezet voor de uitvoering van de taxirit, niet zorggedragen voor een veilig en voorspoedig verloop van de taxirit. Met name staat als onweersproken vast dat de chauffeur regelmatig de maximumsnelheid heeft overschreden en daarbij gevaarlijk rijgedrag heeft vertoond. De taxirit is aldus niet goed uitgevoerd en dat heeft bij de consument en haar begeleidster veel ongemak en stress veroorzaakt.   Voorstelbaar is dat de ondernemer de chauffeur heeft –doen- onderhouden over zijn rijstijl. Dat is echter niet uit de stukken gebleken. De ondernemer heeft, blijkens de inhoud van de brief van 8 juni 2011, slechts de vervoerder, aan wie de ondernemer de opdracht had gegeven, bijzonder indringend aangesproken op het feit dat de chauffeur de wettelijk toegestane maximumsnelheid heeft overschreden. Voorts heeft de ondernemer het voeren van verweer in deze procedure achterwege gelaten en heeft de ondernemer er voor gekozen om niet op de zitting te verschijnen.   Dat is, alles bijeen, naar het oordeel van de commissie geen behoorlijke afdoening van de klacht van de consument. Daar aan doet niet voldoende af, dat de ondernemer aan de consument excuses heeft gemaakt en heeft meegedeeld dat de klacht is opgenomen in de managementrapportage van de ondernemer, welke wordt gebruikt om te onderzoeken op welke punten de dienstverlening eventueel verbeterd kan worden.   Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de klacht gegrond is en de ondernemer gehouden is de consument te compenseren voor het ongerief, waarbij het bedrag van de compensatie door de commissie wordt vastgesteld op € 50,–.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer vergoedt een bedrag van € 50,– aan compensatie aan de consument.   De ondernemer betaalt overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument inzake klachtengeld.   Het overigens door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Taxivervoer op 25 november 2011.