Consument is flauw gevallen in verband met diabetes omdat taxi niet kwam. Consument heeft particuliere taxi genomen.

  • Home >>
  • Taxivervoer >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Taxivervoer    Categorie: Prijs    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TAX09-0040

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een taxirit van Den Haag naar Nootdorp/Den Haag op 1 januari 2009.   De consument heeft op 3 januari 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij wilden als zes vrienden na de nieuwjaarsviering in [een café] in Den Haag weer terug naar Delft. Wij vonden een chauffeur die ons voor € 60,– wel thuis zou brengen (voor de heenreis hadden we bij een andere onderneming € 30,– betaald). Onderweg vroegen wij de chauffeur of een van ons in Nootdorp kon worden afgezet. Een kwestie van vijf minuten. Dat was alleen mogelijk tegen betaling van nog eens € 25,–. Dat hebben we geweigerd. Na ons aanbod van € 70,– totaal werden we met de deuren dicht naar de snelweg teruggereden. We voelden ons door de dreigementen en opmerkingen van de chauffeur angstig en bedreigd. De chauffeur liet ons niet uit de taxi zonder bijbetaling van de € 25,–. We zijn uiteindelijk aan de rand van Delft afgezet en niet zoals afgesproken op de adressen van ons in Delft.   De manier waarop wij zijn behandeld is beschamend, terwijl we een bedrag van € 85,– voor een rit van 17 kilometer hebben betaald.   De consument verlangt vergoeding van het bedrag van € 85,–.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft zijn standpunt niet kenbaar gemaakt.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De stellingen van de consument worden niet betwist, zodat deze vaststaan.   Het gedrag van de chauffeur was onbetamelijk. Door de wijze waarop hij de rit heeft uitgevoerd heeft hij wanprestatie gepleegd. Er had tegen een normaal tarief vervoerd moeten worden naar de huisadressen van de vriendenclub zoals was afgesproken.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 85,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Taxivervoer op 9 oktober 2009.