Consument is intrekkingskosten verschuldigd. Uit email blijkt niet van een voorwaardelijke intrekking.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Opdracht    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 37106

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de op 4 oktober 2007 tussen partijen tot stand gekomen Opdracht tot dienstverlening. Op grond hiervan heeft de ondernemer op zich genomen de bemiddeling bij verkoop van de woning van de consument.   Bij e-mail van 27 november 2009 heeft de consument het volgende aan de ondernemer bericht:   “Omdat het u niet gelukt is om in 1 ½ jaar onze woning te verkopen wil ik hierbij de opdracht intrekken. We hebben er geen vertrouwen in dat u dit nog gaat lukken. De communicatie is rondom slecht en wij krijgen niet het idee dat jullie er “bovenop” zitten. Meerdere malen moesten wij u bellen voor de stand van zaken terwijl wij juist vanuit uw kant actie hadden verwacht. Ik ga ervan uit dat u zo netjes bent op geen kosten in rekening te brengen.”   Bij brief van 4 december 2009 heeft de ondernemer het volgende bericht aan de consument:   “Naar aanleiding van uw berichtgeving bevestigen wij u hierbij de intrekking van uw opdracht tot dienstverlening voor de verkoop van uw woning aan de [adresgegevens].   De intrekking van de opdracht brengt kosten met zich mee. Bijgaand treft u onze declaratie.”   De ondernemer heeft een factuur gezonden voor € 299,25 exclusief BTW aan intrekkingskosten (“10% van de courtage over de laatst gehanteerde vraagprijs”). Totale factuursom is € 356,11.   De consument reageert bij e-mail van 4 december 2009 als volgt:   “Dan hebben jullie mijn email niet goed gelezen. Ik heb gezegd dat ik deze terugtrek ervan uitgaande dat jullie geen kosten in rekening brengen omdat jullie na zo’n lange tijd de woning niet verkocht krijgen. Tevens zijn wij van mening dat jullie ons gedurende het afgelopen 1 ½ jaar niet goed hebben geïnformeerd. Volgens de NVM en enkele andere makelaars die wij gesproken hebben zou het ongebruikelijk zijn om nu nog kosten in rekening te brengen.”   De consument heeft een bedrag van € 356,11 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 27 november 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Het standpunt van de consument blijkt uit de hiervoor geciteerde e-mails.   De consument verlangt intrekking zonder kosten of het niet intrekken van de opdracht.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het standpunt van de ondernemer blijkt uit de hiervoor geciteerde brief. Hij legt een uitgebreide specificatie over van de verrichte werkzaamheden en contactmomenten.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Anders dan de consument stelt, blijkt uit zijn e-mail niet van een voorwaardelijke intrekking, namelijk alleen als de ondernemer geen kosten in rekening brengt. De consument laat, blijkens zijn e-mail, aan de ondernemer over of hij nog kosten in rekening brengt en gaat er vanuit dat dit niet zal gebeuren. Dit is enkel een veronderstelling, nu in de Opdracht in artikel 4 is overeengekomen dat voormeld bedrag verschuldigd is en de ondernemer nooit heeft gezegd daarvan af te zien. Gelet op de specificatie van de verrichte werkzaamheden en de uitleg ter zitting van de ondernemer, die de niet verschenen consument niet heeft willen weerspreken, kan de commissie de mening van de consument dat de ondernemer niet goed heeft gepresteerd, niet delen.   De klacht is dus ongegrond.   Beslissing   De klacht van de consument is ongegrond.   Met inachtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het bedrag van € 356,11 dient aan de ondernemer te worden betaald.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij, op 25 augustus 2010.