Consument is zelf verantwoordelijk voor het in de gaten houden van haar eigen gebruik.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Verbruik (buiten bundel)    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 85797

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een mobiele telefoonaansluiting.
De consument heeft op 22 oktober 2013 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 22 oktober 2013 is met een kort sms’je de internet telefoonaansluiting afgesloten zonder waarschuwing vooraf. Er zijn zonder waarschuwing € 90,– aan internetkosten buiten de bundel in rekening gebracht voor de maand oktober.

Op de website van de rijksoverheid staat vermeld dat de aanbieder altijd een waarschuwing geeft als het eind van de databundel nadert.

In de Algemene Voorwaarden van de ondernemer is vermeld dat een sms wordt gestuurd als de verbruikslimiet bijna is bereikt. De consument is echter direkt na de sms afgesloten.

Op 29 oktober 2013 is, zonder waarschuwing, de volledige telefoonaansluiting afgesloten. Er zijn kosten in rekening gebracht voor de heraansluiting.

De consument verlangt het volledige bedrag buiten de bundel voor zowel oktober als november terug en daarnaast een tegemoetkoming voor de hogere internetbundel die de consument heeft afgenomen om te voorkomen dat de kosten nog verder zouden oplopen.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 29 augustus 2013 is de consument geblokkeerd wegens een betalingsachterstand. Na het voldoen van het bedrag, is zij op 2 september 2013 weer aangesloten. In oktober 2013 zijn de deblokkeer-kosten aan de consument in rekening gebracht.

Op 22 oktober 2013 heeft de ondernemer hoog verbruik geconstateerd in het data gebruik van de consument. Om die reden heeft de ondernemer het data verkeer van de consument afgesloten en dit per sms medegedeeld. De ondernemer heeft gehandeld overeenkomstig zijn Algemene Voorwaarden.

Op 29 oktober 2013 is de consument opnieuw geblokkeerd wegens openstaande facturen. Op 30 oktober 2013 is de aansluiting weer hersteld, zonder dat daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

De tekst op de website van de rijksoverheid is niet van toepassing op deze ondernemer.

De verwijzing naar de Algemene Voorwaarden gaat niet op, omdat de ondernemer nooit een zekerheidsstelling aan de consument heeft gevraagd.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De ondernemer heeft aannemelijk gemaakt dat hij niet is gebonden aan de tekst op de website van de rijksoverheid.

Uit de Algemene Voorwaarden volgt de bevoegdheid om zekerheidsstelling (vooruitbetaling) te vragen, doch niet de verplichting om daartoe over te gaan. De consument kan aan het door haar aangehaalde artikel niet een aanspraak ontlenen op een waarschuwings-sms te ontvangen (Ter zitting is overigens namens de ondernemer verklaard, dat het verzenden van dergelijke sms-berichten per 2 juni 2014 door de ondernemer is ingevoerd).

De ondernemer heeft geen kosten voor heraansluiting in rekening gebracht voor het herstel van de aansluiting op 30 oktober 2013.

De consument behield -onder de omstandigheden waarvan hier sprake was haar eigen verantwoordelijkheid voor het in de gaten houden van haar eigen verbruik.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 30 juni 2014.