Consument kan beroep doen op Garantieregeling SGR bij annulering pakketreis

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Annulering    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 44043/60833

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument heeft een pakketreis naar Edinburgh bij de ondernemer geboekt. Door de COVID-19 pandemie kon de reis niet doorgaan. De consument kreeg een mail van de luchtvaartmaatschappij dat de vluchten geannuleerd waren en dat zij kon omboeken of een voucher kon ontvangen. Deze mails heeft de consument genegeerd aangezien zij bij de ondernemer had geboekt en niet bij de luchtvaartmaatschappij. De consument ging ervan uit dat zij een voucher met SGR-dekking zou ontvangen, maar volgens de ondernemer kon dit niet en is de consument doorverwezen naar de luchtvaartmaatschappij voor luchtvaartvouchers. De consument is hiermee niet akkoord gegaan. Inmiddels is het bedrag terugbetaald aan de consument. De commissie stelt dat aangezien de consument een pakketreis heeft geboekt, de artikelen 7:500 e.v. BW en de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen van toepassing zijn. Dit betekent dat de consument de mail van de luchtvaartmaatschappij met de annulering van de vluchten kon negeren en zich tot de ondernemer kon wenden met een beroep op de Garantieregeling SGR. De klacht is gegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 7 december 2019 met de ondernemer totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar Edinburgh in het Verenigd Koninkrijk met verblijf in een hotel op basis van logies, voor de periode van 28 april 2020 t/m 1 mei 2020 voor de som van € 636,46.

De consument heeft de klacht eerst voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 7 december 2019 heeft de consument een pakketreis naar Edinburgh geboekt via de ondernemer. Op 6 april 2020 kreeg zij een e-mail van de luchtvaartmaatschappij dat de vluchten zijn geannuleerd i.v.m. het Corona-virus. De consument kon omboeken of een voucher te ontvangen. Aangezien zij een pakketreis had geboekt bij de ondernemer en niet bij de luchtvaartmaatschappij heeft zij deze e-mail genegeerd. De dag erop heeft zij ingelogd bij mijn boeking en vond zij de mogelijkheid om het hotel te annuleren. Drie dagen later heeft de ondernemer de kosten van het hotel teruggestort op haar creditcard.

Hierna heeft zij een e-mail ontvangen van de ondernemer dat haar vluchten waren geannuleerd en dat zij voor de consument een voucher hadden aangevraagd. Omdat de vluchten waren geannuleerd vanwege Corona en de consument een pakketreis had geboekt, was zij ervan uitgegaan dat zij Corona vouchers met SGR-dekking zou ontvangen. Dit heeft de ondernemer op 29 mei 2020 telefonisch bevestigd.

Toen de consument geen vouchers ontving heeft zij na enige tijd contact opgenomen met de ondernemer. Zij heeft verzocht om Corona-vouchers met SGR-dekking, maar die kon de ondernemer niet uitgeven en de consument werd naar de luchtvaartmaatschappij voor luchtvaartvouchers verwezen. Daarmee is de consument niet akkoord gegaan. De ondernemer wijst naar hun algemene voorwaarden, maar daaraan is de consument niet gebonden omdat ze in strijd zijn met de richtlijn pakketreizen en daarmee met de Nederlandse Wet op de Reisovereenkomst. De voorwaarden van de ondernemer zijn ook in strijd met de ANVR-reizigersvoorwaarden, maar de ondernemer betwist dit.

De consument heeft inmiddels het bedrag van € 404,04 in contanten ontvangen, maar blijft aanspraak maken op vergoeding van het door haar betaalde klachtengeld.

De consument verlangde in eerste instantie een vergoeding van € 404,04 in de vorm van door SGR uitgegeven vouchers en thans enkele het betaalde klachtengeld.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Er is contact opgenomen met [naam luchtvaartmaatschappij] en die heeft ons aangegeven het bedrag van € 404,04 op 21 november 2020 te hebben overgemaakt op de creditcard waarmee de boeking destijds is betaald. Hiermee is de [naam luchtvaartmaatschappij]-voucher komen te vervallen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft een pakketreis c.q. gekoppeld reisarrangement geboekt bij de ondernemer en dat betekent dat de artikelen 7:500 e.v. BW en de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen van toepassing zijn. Het betekende dat toen de consument een e-mail van de luchtvaartmaatschappij ontving dat de geboekte vluchten waren geannuleerd i.v.m. het Corona-virus de consument deze mail kon negeren en zich tot de ondernemer kon wenden en zij een beroep kon doen op de Garantieregeling SGR (vgl. https://www.sgr.nl/reisorganisaties/garantieregeling/). Er is namelijk niet gebleken dat de ondernemer algemene voorwaarden hanteert die daarvan afwijken.

Het betekent dat de klacht gegrond is. Nu beide partijen het erover eens zijn dat het bedrag van € 404,04 is uitgekeerd aan de consument zal de commissie zich beperken tot een veroordeling tot betaling van het klachtengeld en de behandelingskosten.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Overeenkomstig het reglement van de commissie dient de ondernemer aan de consument te vergoeden het door deze betaalde klachtengeld ad € 102,50.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie een bijdrage in de behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, bestaande uit de heer prof. mr. A. W. Jongbloed, voorzitter, de heer J. H. M. Boshuis, de heer mr. P. C. de Klerk, leden, op 18 mei 2021.