Consument kan niet terugkomen op een gegeven akkoord

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Water    Categorie: Kosten / Onjuiste voorstelling van zaken    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 141389/160012

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft de kosten van een wijziging van de aangelegde waterleiding. Tijdens aanleg van de voortuin van de nieuwbouwwoning van de consument heeft de hovenier de waterleiding vrij gegraven en geconstateerd dat er drie haakse bochten in zaten. In de ogen van de consument is dit het herstellen van een eigen “fout” van de ondernemer en de consument is het er daarom niet mee eens dat hij opdraait voor de kosten. De ondernemer stelt dat op de door hem uitgebrachte offerte de consument voor akkoord heeft getekend. Daarop kan de consument niet terugkomen. De ondernemer blijft er verder bij dat de haakse bochten bij de aanleg van de leiding nodig waren. De commissie is van oordeel dat de consument niet kan terugkomen op een gegeven akkoord. Hij is dan ook gehouden het overeengekomen bedrag aan de ondernemer te betalen. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de kosten van een wijziging van de aangelegde waterleiding.

De consument heeft een bedrag van € 817,50 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Tijdens aanleg van de voortuin van de nieuwbouwwoning van de consument heeft de hovenier de waterleiding vrij gegraven en geconstateerd dat er drie haakse bochten in zaten. Daarop heeft de consument contact opgenomen met de ondernemer om deze eruit te laten halen. Dit heeft de ondernemer snel voor de consument kunnen regelen. Hiervoor moest de consument wel een wijziging aanvragen via mijnaansluitingen.nl om de werkzaamheden in gang te zetten. Dit had hij natuurlijk niet hoeven te doen, maar de leiding terugleggen met die rare (en onnodige) bochten, dat doe je niet. In de ogen van de consument is dit het herstellen van een eigen “fout” van de ondernemer en de consument is het er daarom niet mee eens dat hij opdraait voor de kosten. Ook de ondernemer gaf aan de leiding beter niet zo terug te leggen. Wat de reden ook is, deze bochten waren echt niet nodig. De herstelwerkzaamheden waren overigens maar een klus van nog geen half uurtje. Alles was vrij gegraven en de ondernemer kon de volgende dag al een eigen monteur laten komen. De consument is goed geholpen, maar hem te laten betalen (€ 817,50) voor iets wat in eerste instantie door de ondernemer niet naar behoren is aangelegd vindt hij onterecht.

Aanvulling: Het verwijderen van de bochten kon de ondernemer alleen maar in gang zetten na een aanvraag via mijnaansluitingen.nl. Dit heeft de consument gedaan met de opmerking dat hij het niet eens was met het te betalen bedrag. De consument had nooit gedacht dat de ondernemer hier moeilijk over zou doen. Op 8-12-2021 is aan de consument door de ondernemer telefonisch medegedeeld (naar aanleiding van de ingediende officiële klacht) dat de bochten waren aangebracht om de leiding te laten zakken (hoogteverschil met de straat is ca. 2 meter). Dit argument is echter niet juist. De lengtes van de leidingstukken tussen de drie haakse bochten zijn ca. 60 cm en 10 cm. Het langste deel lag horizontaal in de grond. De leiding zakte dus enkel 10 cm door de aanwezigheid van de bochten. Waardoor volgens de consument deze reden absoluut onzin is. Zijn vermoeden: tijdens de bouw van zijn huis heeft er een bouwkast gestaan met een tijdelijke water- en elektriciteitsaansluiting. Mogelijk zijn hiervoor de bochten in de waterleiding gemaakt en zijn deze bij het maken van de definitieve aansluiting er niet uitgehaald maar gewoon in de grond gestopt (wat een goede vakman in zijn ogen niet zou doen).

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 13 oktober 2021 heeft de consument een wijziging van de waterleiding aangevraagd. Op de door de ondernemer uitgebrachte offerte heeft de consument voor akkoord getekend. Daarop kan hij niet terugkomen.

De ondernemer blijft er verder bij dat de haakse bochten bij de aanleg van de leiding nodig waren.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Consument heeft de offerte waarin de kosten voor de wijziging van de waterleiding (€ 817,50) vermeld waren, voor akkoord getekend. Bij zijn handtekening is geen enkel voorbehoud gemaakt. Weliswaar stelt de consument in zijn klacht dat hij het niet eens was met het te betalen bedrag, maar dat blijkt nergens uit. Uit het dossier blijkt niet anders dan dat hij eerst na de wijziging van de waterleiding met bezwaren tegen genoemd bedrag is gekomen.

De commissie is van oordeel dat de consument niet kan terugkomen op een gegeven akkoord. Hij is dan ook gehouden het overeengekomen bedrag aan de ondernemer te betalen. Dat bedrag is in depot gestort. De commissie zal dan ook bepalen dat genoemd bedrag aan de ondernemer dient te worden uitgekeerd.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.
Met inachtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het in depot gestorte bedrag ad € 817,50 wordt aan de ondernemer uitgekeerd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Water, bestaande uit de heer mr. R.J. Paris, voorzitter, de heer mr. E.F. Verduin en de heer H.W. Zuur, leden, op 19 mei 2022.