Consument klaagt over restitutieaanvraag bij mislukte uitcheck door defecte OV-chipkaart

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Openbaar Vervoer    Categorie: Kosten    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 5590/17955

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument stelt dat de ondernemer hem het recht ontnomen heeft om een restitutie aanvraag van een mislukte uitcheck in te dienen. Ook stelt de consument dat de ondernemer vermoedt dat hij ten onrechte gebruik maakt van hun dienstverlening, namelijk dat de consument vaak niet kon uitchecken wegens een defecte ov-chipkaart. De ondernemer betwist dat het vaak niet kunnen uitchecken wordt veroorzaakt door een defecte OV-chipkaart of door een fout in de systemen. Als het uitcheckgedrag van de consument verandert, zal hij naar de vooraf vastgestelde periode weer uit het volgsysteem worden verwijderd. Als er geen verandering optreedt, zal de ondernemer volgens het fraudebeleid verdere maatregelen nemen. De commissie steunt de ondernemer in zijn standpunt. De consument heeft ook niet aannemelijk kunnen maken dat inchecken wel, maar uitchecken niet mogelijk is. Voor de consument zit er niets anders op dan zorgvuldiger te zijn bij het uitchecken. De klacht is ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft restitutieaanvragen.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft mij het recht ontnomen om een restitutie aanvraag van een gemiste uitcheck in te dienen. Daarnaast beticht de ondernemer mij van hun vermoeden dat ik ten onrechte gebruik maak van hun dienstverlening. Het feit dat ik vaak niet kon uitchecken is wegens een defect van de OV-chipkaart.
Hierover heb ik veelvuldig contact gehad met de ondernemer en dit duidelijk aangegeven!

U zal hopelijk begrijpen, dat ik mij ten onrechte beschuldigd voel, en onder valse voorwendselen negatief veroordeeld ben door de ondernemer vanwege persoonlijke gegevens en reisinformatie die ten onrechte is gebruikt, en waar verder geen bewijs uit opgemaakt kan en mag worden, van het door hun genoemde vermoeden van het ten onrechte gebruik maken van de dienstverlening van de ondernemer.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

[Naam van de ondernemer] betwist dat het veelvuldig niet kunnen uitchecken door de consument wordt veroorzaakt door een defecte OV-chipkaart of door een fout in de systemen van [naam van de ondernemer]. Als het uitcheckgedrag van de consument verandert, zal hij naar de vooraf vastgestelde periode weer uit het volgsysteem worden verwijderd. Als geen verandering optreedt, zal [naam van de ondernemer] conform het fraudebeleid verdere maatregelen nemen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie onderschrijft het standpunt van de ondernemer. De consument heeft zelfs geen begin van aannemelijkheid kunnen maken dat inchecken wel, maar uitchecken niet mogelijk is door hetzij een fout van de OV-chipkaart, het zij een fout in de systemen van de ondernemer. Voor de consument zit er niets anders op dan grote zorgvuldigheid te betrachten bij het uitchecken. De klacht treft geen doel.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbaar Vervoer, bestaande uit de heer mr. D.J. Buijs, voorzitter, de heer mr. D. van Setten, de heer mr. P. Rijpstra, leden, op 9 september 2020.