Consument mocht vertrouwen op informatie van ondernemer. Ondernemer heeft consument onvoldoende informatie verstrekt over de eigenschappen van het geadviseerde leder.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 69220

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 9 september 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een driezitsbank en twee fauteuils tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 5.400,–. De levering vond plaats op of omstreeks 5 januari 2012.   De consument heeft kort na de aflevering de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ten tijde van het sluiten van de overeenkomst hebben wij de verkoper gemeld dat wij graag een leren bankstel willen, van goede kwaliteit, waar geen vlekken op komen en waar een gezin op kan leven. Onze keuze [zwart] is daardoor geschrapt. [De adviseur] zou langskomen thuis om te adviseren wat de beste kleur zou zijn in ons interieur. Deze was echter ziek ten tijde van de afspraak, er is een andere adviseur gekomen. Er bleven twee ledersoorten over, [type 1] en [type 2]. Wij hebben gevraagd of deze bestand zijn tegen vlekken en gebruik door een gezin. Er is toen verteld dat op deze ledersoorten geen vlekken komen en dat het leder niet verschiet. Enige tijd na de aflevering constateerden wij dat wat er gemorst werd, er niet of moeilijk uit gaat en dat er zwarte vlekken in kwamen. Wij belden met [de adviseur]. Hij zei dat we vijf jaar garantie op het leder hebben als de vlekken er niet uit gaan, dat ze niet zo moeilijk doen en dat het leder niet verschiet.   Onze klachten verdwenen niet en vervolgens is de servicemonteur van de ondernemer geweest maar die kon geen verklaring geven. Daarna is [een andere servicemonteur] geweest. Deze vertelde dat wij een volle aniline ledersoort hebben en dat die bijzonder gevoelig is voor vet, vuil, vocht, transpiratie en hoofdvetten. Wij zij dus verkeerd geadviseerd. Als wij dit geweten hadden, hadden we deze ledersoort niet gekozen.   [De ondernemer] heeft nogmaals bevestigd, in het bijzijn van twee anderen, dat het een goed stuk leder betreft en dat dit niet kan verschieten. Hij nam contact op met de leverancier om de kosten te delen voor herstoffering. Tot onze verbazing kregen we een brief met het voorstel om de bank en de fauteuils te herstofferen tegen betaling van een bedrag van € 2.200,–. Daarmee gaan wij niet akkoord want wij zijn verkeerd voorgelicht.   Ter zitting heeft de consument het bovenstaande herhaald en verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Wij zijn van oordeel dat wij mogen vertrouwen op het advies van de ondernemer. Dat is de deskundige, wij zijn leken.   De consument verlangt herstoffering op kosten van de ondernemer of ontbinding van de koopovereenkomst.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Voorafgaand aan de koop is de consument geïnformeerd over de mogelijkheden en de leder eigenschappen van de leverancier. De consument meldde dat zij geprint leder niet mooi vindt en dat de voorkeur uitging naar een goed stuk leder. Er vielen diverse ledersoorten af en de keuze werd gemaakt voor [type zwart]. De informatie over onderhoud en gebruikseigenschappen is naast besproken ook meegegeven. De adviseur werkt al vele jaren bij ons en zegt niet dat er aniline leder bestaat waar geen vlekken in komen of wat niet verschiet. Omdat getwijfeld werd is de verkoop uitgesteld tot na een thuisafspraak. Door ziekte van de adviseur is er een andere geweest en deze heeft ook vele jaren ervaring in meubel-detailhandel. Tijdens dit bezoek zijn alle ledereigenschappen besproken, bovendien staan deze op alle stalen vermeld. De keuze viel op [type 1]. De aflevering was op 5 januari 2012. Onze adviseur doet geen uitspraken over klantenservice. Wat [de andere servicemonteur] over [het leder] zegt dat weten wij niet. De klacht is in maart 2012 beoordeeld door monteurs van ons en van de leverancier. Beiden kwamen tot de conclusie dat de vlekken door oorzaken van buitenaf zijn ontstaan, en dat het geen kwaliteitsgebrek is.   Op 16 juni heeft een gesprek plaatsgevonden met de consument waarin bevestigd is dat [type 1] een goed product is en dat goed is geadviseerd maar dat het de consument in gebruik tegenvalt. Na veel wikken en wegen is door de consument gekozen voor het gebruiksvriendelijker [type 2] en afgesproken is dat wij aan herstofferen niets willen verdienen maar dit herstofferen doen uit coulance. Dat is iets anders dan dat wij 50% voor onze rekening nemen maar het komt aardig in de richting waarmee wij laten zien dat wij meewerken aan een klantvriendelijke oplossing.   Ter zitting heeft de ondernemer het bovenstaande herhaald en verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Wij vinden het jammer dat de door ons aangeboden oplossing niet is geaccepteerd. Onze verkopers verkopen niet op basis van provisie en in dit geval zijn beide partijen de verliezers.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   In het rechter zitkussen zit aan de linkerkant naast de middennaad een gebied van 20 cm breed en circa 50 cm diep waarin zich kleine donkere vlekjes bevinden. Bij het linker zitkussen zijn nabij de middennaad een dertigtal kleine donkere plekjes in het leder waargenomen. Ze bevinden zich in een gebied van circa 43 cm breed en 50 cm diep. Het leder heeft een fijne korrel waarbij zich aan de bovenkant van de korrel een aantasting door gebruik heeft vastgehecht. De aantasting is in het leder gemigreerd. Bij het rechter zitkussen zijn vergelijkbare verschijnselen gezien. Het zitkussen is circa 17 cm dik. Op de kern van high resilience schuim zit een afdeklaag bestaande uit kleine polyether staafjes. Deze laag geeft aan de bovenzijde een gering gebobbeld uiterlijk. De polyetherstaafjes tekenen een beetje door in het leder. Er zijn gedeelten die iets hoger liggen en op dit hogere gelegen reliëf hecht zich als eerste de gebruiksaantasting. Het zijn als het ware kleine vlekjes bestaande uit meerdere donkere toppen van het nerfbeeld van het leder. De kern van de klacht wordt gevormd door het gebruikte leder. Hier is van deze fabrikant leder genaamd [type 1] gebruikt. Dit is een rundleder van stierenhuiden met een zachte aniline leder afwerking. Het leder wordt eerst chroomgelooid en hierna nagelooid met plantaardige looistoffen. Vervolgens wordt het door en door in een bad geverfd. Door de manier van drogen ontstaat een zachte en relatief glad oppervlak met een fijn nerfbeeld (korrel). Dit leder werkt men verder af met vloeibare waslagen welke men in het leder strijkt. Er ontstaat een mat oppervlak dat ook een beetje vettig aanvoelt. Het voordeel van dit leder is dat het een prima ademend vermogen en een natuurlijke uitstraling heeft. Het originele nerfbeeld blijft intact omdat er geen maskerende verflagen zijn toegepast. Het nadeel is, dat dit type leder gevoelig is voor gebruiksaantasting en ook de lichtechtheid is minder dan bij afgedekte lederkwaliteiten. Het is leder waar op termijn eerder vetvlekken en sporen van het gebruik in kunnen ontstaan. Het is leder met een natuurlijke uitstraling, waarbij men er op moet rekenen dat door het gebruik er donkere plekken in kunnen komen. Het leder krijgt een doorleefd uiterlijk (patina), waarbij men de gebruikssporen voor lief moet nemen. Het is een leder voor liefhebbers, die een ademend en natuurlijk uiterlijk waarderen en gebruikssporen kunnen accepteren.   De fauteuils hebben zich beter gehouden. Hier zijn lichtere strepen in gezien, het zijn natuurlijke nerfplooien welke in leder voor mogen komen. De consument vergelijkt het leder van de bank met het leder van haar eetkamerstoelen. Hier zit gedekverfd leder op. Dit is leder met een verflaag waarin tevens een kunstmatig nerfbeeld is geperst. Het leder heeft bovendien een transparante toplaag die het intrekken van vlekken bemoeilijkt. Dit gedekverfde leder van de eetkamerstoelen mag niet vergeleken worden met het zachte open anilineleder van het bankstel.   Het leder [type 2] van deze fabrikant is een zachte nappa kwaliteit met een dikte van 1,2 tot 1,4 mm Na het chroomlooien wordt de huid van een gepigmenteerde laag voorzien waarbij de natuurlijke kenmerken minder zichtbaar zijn. Vervolgens wordt er een transparante laklaag over het leder gespoten en die verhindert dat vloeistoffen in het leder trekken. Ten slotte wordt er een corrigerend nerfbeeld in het oppervlak geperst. Dit leder is praktisch in het gebruik en heeft een grote lichtechtheid, maar heeft een minder ademend vermogen.   Herstel is alleen mogelijk door middel van herstoffering. Het leder kan men professioneel laten reinigen. De grootste aantasting zal dan zijn verdwenen, maar het blijft in het gebruik een kwetsbare ledersoort.   De kosten van herstofferen zijn: Herstoffering bank: € 1.905,– Herstoffering fauteuils. 2 x € 1.102,–: € 2.204,– Totaal: € 4.109,–   De ondernemer heeft een aanbod gedaan van € 2.200,–. De meubelen krijgen door het toepassen van een andere kwaliteit leder ook een ander uiterlijk.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Naar aanleiding van de inhoud van het dossier alsmede op basis van hetgeen ter zitting naar voren is gekomen, is voor de commissie het volgende komen vast te staan.   De consument heeft zich ten tijde van het maken van een keuze op basis waarvan de overeenkomst is gesloten laten leiden door het advies van de verkoper van de ondernemer. Gesteld en niet (afdoende) weersproken is dat de consument bij het maken van de keuze getwijfeld heeft en de verkoper om advies heeft gevraagd. Voor de commissie is dit dan ook komen vast te staan waardoor de commissie van oordeel is dat de consument heeft voldaan aan de op een consument rustende onderzoeksplicht. Duidelijk is immers te kennen te geven dat het leder bestand moest zijn tegen vlekken en niet gevoelig moest zijn voor verkleuring. De door de verkoper geadviseerde ledersoort betreft echter een vol aniline leder wat gevoelig is voor vet, vuil, vocht, kortom, gebruikssporen. Op grond daarvan oordeelt de commissie dat de ondernemer niet heeft voldaan aan de plicht de consument juist en volledig te informeren over de eigenschappen van het geadviseerde leder. De klacht wordt dan ook gegrond verklaard. De consument ziet als oplossing van het geschil twee mogelijkheden en wenst of ontbinding van de koopovereenkomst of herstoffering op kosten van de ondernemer. De door de commissie geraadpleegde deskundige meldt in zijn rapport dat herstoffering tot de mogelijkheden behoort.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer is gehouden het bankstel te herstofferen op zijn kosten.   Een en ander dient te zijn voltooid binnen een termijn van drie maanden na verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 600,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 31 oktober 2012.