Consument moet onderbouwen – 1

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Kosten / Depot    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 62099

De uitspraak:

Beoordeling van het geschil   De commissie is van oordeel, dat de consument weliswaar via een ondernemersvereniging is aangemeld, maar dat het verbruik eerder gemengd zakelijk-particulier is dan puur zakelijk. Dat staat behandeling door deze commissie niet in de weg. Daarbij zou een verwijzing naar de commissie voor beroep en bedrijf, zoals de ondernemer suggereert, hetzelfde probleem opleveren. De commissie is bevoegd van het geschil kennis te nemen.   De consument heeft aangegeven niet in de gelegenheid te zijn het totaal bestreden bedrag, te begroten op € 723,35 in depot te storten. Hij geeft – beperkt gemotiveerd- aan dat een en ander zijn financiële mogelijkheden te boven gaat.   De ondernemer heeft aan de commissie kenbaar gemaakt niet van een depotstorting af te willen zien.   Een depotstorting is uitsluitend bedoeld om het bestreden bedrag onder de zeggenschap van de commissie te brengen en daarmee de uitvoering van het bindend advies zonder verdere executiehandelingen mogelijk te maken. Het depot wordt normaal gesproken bepaald op de hoogte van het bestreden bedrag.   Het gestelde onvermogen van de consument wordt niet of nauwelijks onderbouwd en de commissie is dan ook van oordeel dat de omstandigheden van dit geschil matiging van de depotplicht niet rechtvaardigen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De consument is gehouden een bedrag van € 723,35 bij de commissie in depot te storten binnen twee weken na verzending van deze beslissing, bij gebreke waaraan de commissie ervan uit zal gaan dat hij geen prijs stelt op verdere behandeling van het geschil en het dossier zal sluiten.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 20 december 2011.