Consument onbevoegd verklaard door contract met de zakelijke tak van energieleverancier

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Bevoegdheid / Overeenkomst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: onbevoegdverklaring   Uitkomst: onbevoegd   Referentiecode: 123087/131071

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument is van oordeel dat doordat de meter van zijn huis en bedrijf is verwisseld, hij te veel betaalt voor gas. De energieleverancier heeft dit bevestigt per mail, maar geeft omtrent dit onderwerp geen uitleg. De ondernemer beroept zich op de gehanteerde algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de ondernemer door de afgesloten leveringsovereenkomst. Uit de stukken blijkt volgens de commissie dat het contract is gesloten met zakelijke tak van de energieleverancier. De consument kan daarom niet worden aangemerkt als consument in de zin van het reglement van de commissie. Op grond van het voorgaande acht de commissie zich onbevoegd het geschil te behandelen.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op de levering van gas.

Standpunt van de consument

Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

Doordat de ondernemer de meter van ons huis en bedrijf heeft verwisseld, hebben we op één meter te veel
betaald voor gas. Dit staat ook in de mail van de ondernemer maar op mijn verzoek om uitleg en correctie wordt
niet gereageerd.

Standpunt van de ondernemer

Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.

Onbetwist staat vast dat op de leveringsovereenkomst met de ondernemer van toepassing zijn de door
gehanteerde Algemene Voorwaarden Zakelijk.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit de stukken blijkt dat het contract is gesloten met de zakelijke tak van energieleverancier. De consument kan daarom niet worden
aangemerkt als consument in de zin van het reglement van de commissie.

Op grond van het voorgaande acht de commissie zich onbevoegd het geschil te behandelen.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, bestaande uit de heer mr. D.J. Buijs, voorzitter, de heer
mr. F.J. Pirard, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 13 januari 2022.
D.J. Buijs