Consument ontevreden over kleur en levering bruidsjurk

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Bruidsmode en Maatwerk    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 66467/91485

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument heeft op aanraden van de ondernemer een bruidsjurk in de kleur “off white satijn” gekocht. De geleverde jurk is echter niet “off white” en te geel. Ook constateerde de consument dat de achterkant van de jurk door de ondernemer gerepareerd was zonder haar toestemming en er een zwarte vlek op de jurk zat. De ondernemer wijst er echter op dat de kleur van de bruidsjurk geen verrassing kon zijn, aangezien de kleur niet afwijkt van andere bruidsjurken die de consument bij de ondernemer heeft gepast. Er zaten volgens de ondernemer geen vlekken in de jurk en het naadje dat was gemaakt om de valling van de jurk meer naar wens te maken, was netjes dichtgemaakt. Bovendien heeft de consument haar klachten veel te laat kenbaar gemaakt, waardoor de jurk niet meer geretourneerd kon worden. Naar het oordeel van de commissie heeft de consument de stelling over het verkeerde kleuradvies onvoldoende onderbouwd. De door de consument naar voren gebrachte omstandigheden waardoor zij niet in staat was op dat moment te protesteren of een voorbehoud te maken, zijn ook niet door haar aannemelijk gemaakt. Verder kan de commissie niet vaststellen dat er vlekken op de jurk zitten en acht de commissie het begrijpelijk dat de ondernemer het naadje had opengemaakt om de valling van de jurk meer naar wens te maken. De commissie verklaart de klacht dan ook ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de aankoop en levering van een bruidsjurk.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft op 17 januari 2020 bij de ondernemer een bruidsjurk Jesus Peiro “off white satijn” gekocht. Echter de geleverde jurk is niet “off white” en te geel. De consument heeft de ondernemer duidelijk aangegeven dat de jurk “off white mikado” de kleur is die perfect aansluit bij de kleding van de bruidegom en de bruidsjonkers. De ondernemer heeft de consument echter verzekerd dat de jurk van de stof satijn, kleur “off white” net zo perfect zou aansluiten en niet zo makkelijk kreukels vertoont als die van de stof mikado, kleur “off white”. Omdat de jurk ook nog iets goedkoper was dan bij de andere door de consument bezochte winkels en de consument geen reden had te twijfelen aan de informatie van de ondernemer heeft de consument direct besloten de jurk van de stof satijn kleur “off white” bij de ondernemer te kopen.

Op 11 mei 2020 is de bestelde jurk gepast en heeft de consument het resterende deel van de aankoopprijs betaald. Omdat de afspraak te gehaast was en de consument dichtklapte toen zij zag dat de jurk te geel was heeft zij op 12 mei 2020 daarover gereclameerd en is er een afspraak gemaakt om de jurk op 23 mei 2020 opnieuw te passen. Op die dag constateerde de consument wederom dat de jurk te geel was en niet “off white” zoals besteld. Op 5 juni 2020 is de jurk vergeleken met een jurk van de stof mikado, kleur “off white”. Toen werd nog duidelijker dat de gekochte jurk in de kleur “off white” geen “off white” was.

Voorts constateerde de consument dat de achterkant van de jurk door de ondernemer gerepareerd was zonder haar toestemming en er een zwarte vlek op de jurk zat.

Het door de verkoper gegeven advies was niet passend, althans de verschillen in kleur en stof zijn onvoldoende kenbaar gemaakt. Voorts heeft de verkoper onvoldoende rekening gehouden met de wens van de consument en is tekortgeschoten in zijn verplichting. Verkoper had de consument, vooraf aan de aankoop van de jurk, moeten wijzen op de kleurverschillen. Van een betrouwbaar en zeer ervaren gespecialiseerde bruidswinkel mag verwacht worden dat de verkoper beschikt over de nodige deskundigheid, kennis en wensen van de consument naar beste weten behartigt en zorgvuldig is bij advisering. De verkoper is daarbij gehouden voldoende informatie van de consument in te winnen over de kennis, wensen en mogelijkheden om zichzelf te verzekeren dat het verstrekte advies passend is. Er mag verwacht worden dat verkoper de consument juist informeert over de aard van de producten (jurk) en de verschillen in stof en kleur, zodat de consument vóór het aanschaffen een weloverwogen beslissing heeft kunnen nemen. Als bijlagen heeft de consument een tijdlijn, additionele uitleg en bewijsvoering bij haar klacht gevoegd.

Voorts heeft de consument nog gereageerd op het verweer van de ondernemer.

De consument wenst als schadevergoeding de aankoopprijs terug te ontvangen.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft een bruidsjapon besteld op 17 januari 2020. Er is met haar naar verschillende stoffen gekeken waarin de japon uitgevoerd kon worden en op basis van haar uitstraling en wensen is haar geadviseerd de japon in de kleur te nemen zoals deze besteld is, namelijk “off white satijn”, zoals ook blijkt uit de orderbevestiging.

Deze kleur waarin de japon geleverd is, wijkt niet af van de kleur van de japonnen die ze bij de ondernemer aan heeft gehad. Verder heeft zij voordat zij bij de ondernemer kwam passen ook bij andere winkels japonnen gepast uit de Jesus Peiro collectie en kan derhalve de “off white” kleur van het satijn geen verassing geweest zijn. De structuur van de stof en de kleur waarin het model dat in de winkel hing, was uitgevoerd vond zij niet mooi en zij heeft bewust voor “off white satijn” kleur gekozen.

Er is bij de aankoop nooit een stofstaal overlegd door de consument van het kostuum van haar partner die bij de kleur van de japon zou moeten aansluiten. Dit is een gelegenheidsargument en bij de aankoop ook nooit op deze wijze geformuleerd. De consument heeft in een later stadium, maanden na de koop, naar voren gebracht van mening te zijn dat op een foto van de gelegenheid waar zij zou gaan trouwen de daarop afgebeelde bruid een ivoorkleurige japon leek te dragen, daarbij wijzende op de witte doeken die bij de aankleding van de locatie waren gebruikt.

Het verwijt dat de ondernemer haar verkeerd geadviseerd zouden hebben is naar de mening van de ondernemer dan ook niet terecht.

Tegen de tijd, dat er twijfel ontstond bij de koper over de kleur van haar japon, naar haar zeggen in maart 2020, zou de ondernemer de bestelling sowieso niet meer hebben kunnen annuleren. De kleur van de japon is ook volgens de leverancier Jesus Peiro “off white satijn” en de consument vergelijkt op haar foto twee japonnen van twee verschillende stoffen, namelijk “off white satijn” en “off white mikado”. In dit verband wordt ook verwezen naar een mail van Jesus Peiro aan klant. De jurk is derhalve ook niet in een te gele of ivoorkleurig variant geleverd maar conform de standaard “off white” kleur en wijkt ook niet af van de kleur die haar getoond is bij aankoop.

Op 20 april 2020 heeft de koper nog gemeld dat haar huwelijk van 6 juli 2020 naar 6 augustus 2021 verplaatst zou worden en heeft de ondernemer aangeboden de japon voor haar in verzekerde bewaring te houden. Op 11 mei 2020 heeft zij de japon gepast en ook niet gerept over het feit dat de kleur niet goed zou zijn en het restant van de aankoop voldaan.

Pas op 12 mei 2020 gaf de consument aan dat zij dacht dat de japon te geel zou zijn en heeft zij vervolgens op 23 mei 2020 met een vriendin opnieuw de japon gepast.

Op die dag stelde zij dat de japon qua kleur niet aan haar verwachtingen voldeed. De japon was op het moment nog niet op lengte en zij meende tevens dat de japon niet conform het gepast model was, hetgeen de ondernemer weerspreekt.

Op de afspraak van 5 juni 2020 had de ondernemer een zij-naadje van de japon open gemaakt om de consument te laten zien wat de ondernemer uit het binnen werk van japon weg konden halen om de valling van de japon meer naar haar wensen te maken. Waarbij nogmaals opgemerkt moet worden dat de japon ook nog niet op lengte was en daardoor ook nog iets bol stond doordat deze te lang was en op de grond stond.

Er zitten geen vlekken op de japon en de ondernemer heeft dat naadje weer netjes dicht gemaakt.

De ondernemer heeft geprobeerd de consument ter wille te zijn. De leverancier was niet bereid de japon “made to measure “ retour te nemen aangezien deze conform stof en kleur specificaties geleverd was.

De ondernemer heeft voorgesteld dat de consument haar japon wellicht zelf kon doorverkopen en haar tevens een korting van € 600,– aangeboden op de aankoop van een andere japon. Dit voorstel heeft de consument niet geaccepteerd. Verder heeft de ondernemer geprobeerd de japon aan te bieden aan andere mogelijk geïnteresseerde klanten, hetgeen helaas niet gelukt is.

Samenvattend; de consument meent dat het satijn van de japon te geel is, dat is aantoonbaar niet zo, de japon is “off white”. De verschillen in stof en kleur zijn haar getoond. De ondernemer heeft haar naar beste eer en geweten een passend maar ook vrijblijvend advies gegeven op basis van wat haar het beste stond en op basis van wat zij zelf het mooiste vond, zonder enige vorm van dwang.

De ondernemer heeft geen ander belang dan een tevreden klant. De ondernemer staat nog steeds achter het advies. Er is nimmer een stofstaal overlegd door koper bij aankoop van de japon waarbij de kleur van de japon zou moeten aansluiten bij de kleur van het kostuum van haar aanstaande, noch is dit op dwingende wijze geformuleerd als belangrijkst criterium voor de stof en/of kleurkeuze van de japon. Die keuze heeft zij uiteindelijk zelf gemaakt. Pas nadat de opdracht tot het maken van de japon onomkeerbaar was heeft de consument haar twijfels geuit over haar keuze en haar zinnen gezet op een andere kleur. Het spijt de ondernemer zeer dat zij achteraf niet blij is met haar uiteindelijke keuze. De ondernemer heeft haar een voorstel gedaan waarop zij niet ingegaan is. De ondernemer meent niet dat hij schuld heeft aan de aldus ontstane situatie en derhalve een japon zouden moeten terugnemen voor zijn kosten die op de maten en specificaties van de consument geleverd is en die daardoor als zodanig ook niet eenvoudig door te verkopen is.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit hetgeen partijen over en weer hebben gesteld en ingebracht stelt de commissie vast dat de ondernemer geleverd heeft hetgeen de consument heeft besteld en gekocht, te weten een bruidsjurk Jesus Peiro, “off white satijn” op maten en specificaties van de consument. Voorts heeft de consument na het passen van de jurk op 11 mei 2021 ook zonder enig protest of voorbehoud voor ontvangst van de jurk getekend en het resterende bedrag betaald.

De door de consument daarbij naar voren gebrachte omstandigheden waardoor zij niet in staat was op dat moment te protesteren of een voorbehoud te maken, zijn niet door haar aannemelijk gemaakt en ook anderszins gebleken.

De consument stelt voorts dat de jurk niet “off white” zou zijn en te geel maar dit is door de ondernemer weersproken en ook door deze voldoende onderbouwd met het oordeel van de leverancier/designer waaruit naar voren komt dat de kleur “off white” van de stof satijn binnen de vereiste norm is en derhalve voldoet.

De consument stelt vervolgens nog de ondernemer duidelijk te hebben aangegeven dat de jurk van de stof “off white mikado” de kleur is die perfect aansluit bij de kleding van de bruidegom en de bruidsjonkers. Na verzekering door de ondernemer dat de jurk van de stof “off white satijn” net zo perfect zou aansluiten en niet zo makkelijk kreukels zou vertonen als de jurk “off white mikado”, heeft de consument besloten de jurk “off white satijn” bij de ondernemer te kopen. Dit advies blijkt volgens de consument achteraf een verkeerd advies te zijn geweest omdat de de gekochte jurk “off white satijn” qua kleur afwijkt van de jurk “off white mikado”.

Nu de ondernemer dit als gelegenheidsargument weerspreekt, stellende dat de consument dit perfect aansluiten van de jurk bij de kleding van de bruidegom en de bruidsjonkers niet naar voren heeft gebracht tijdens de advisering door de ondernemer, heeft de consument dit betoog onvoldoende onderbouwd en faalt het betoog.

Dat er door toedoen van de ondernemer op de jurk een vlek terecht is gekomen, heeft de ondernemer weersproken en kan de commissie op basis van een enkele foto ook niet vaststellen. Ook dit betoog faalt derhalve.

Ook het zonder toestemming van de consument repareren van de jurk is niet komen vast te staan nu de ondernemer dit weerspreekt en niet onbegrijpelijk aangeeft het naadje te hebben geopend om de koper op 5 juni 2020 te kunnen laten zien wat uit het binnenwerk weg kon worden gehaald om de valling van de jurk naar haar wens te maken.

Voor ontbinding en terugbetaling van de koopsom dan wel een schadevergoeding zoals door de consument gevorderd, kan naar het oordeel van de commissie gelet op hetgeen hiervoor is overwogen dan ook geen sprake zijn.

Hetgeen partijen voorts nog hebben aangevoerd en ingebracht behoeft geen bespreking nu dit niet tot een ander oordeel kan leiden.

De commissie zal de klacht dan ook ongegrond verklaren en het door de consument verlangde afwijzen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht ongegrond en wijs het door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Bruidsmode en Maatwerk, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, de heer P. Speksnijder en mevrouw mr. J.M. Hoekstra, leden, op 24 juni 2021.