Consument ontvangt geen compensatie in eindafrekening discussie

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie Prijsplafond    Categorie: Factuur / Tariefbepalingen / Teruglevering    Jaartal: 2024
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 224152/234913

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil draait om de eindafrekening voor elektriciteit en gas waarbij de consument hogere tarieven op de factuur aantrof dan het geldende prijsplafond. De consument eiste terugbetaling van het teveel gefactureerde bedrag, maar de ondernemer betoogde dat het prijsplafond niet van toepassing was vanwege de teruglevering van elektriciteit. Uit coulance heeft de ondernemer de consument de gevraagde vergoeding al deels uitbetaald. De commissie oordeelde dat er geen grond meer was om het verzoek van de consument toe te wijzen, aangezien de ondernemer de consument al tegemoet was gekomen. Daarom werd het verzoek van de consument afgewezen.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft een discussie over de eindafrekening voor de levering van elektriciteit
en gas in de periode van 10 juni 2022 tot 4 juli 2023 die de ondernemer op 21 juli 2023
aan de consument heeft gestuurd. De consument heeft op 20 juni 2023 de klacht
voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op de factuur brengt de ondernemer tarieven in rekening die hoger zijn dan het geldende
prijsplafond. Voor 237 kWh tegen normaaltarief is € 0,572174 per kWh gerekend en voor
406 kWh tegen daltarief € 0,510948 per kWh. Dat is boven het prijsplafond van € 0,40
per kWh. De consument berekent het teveel gefactureerde bedrag op € 40,81 voor het
normaaltarief en € 45,05 voor het daltarief, tezamen € 85,86. De consument verlangt
terugbetaling van € 85,86.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

In 2023 geldt een prijsplafond op energie voor huishoudens en andere kleinverbruikers.
Dit betekent dat energieverbruikers tot een bepaald gebruik niet meer betalen dan een
maximale prijs voor gas, stroom en stadsverwarming. De consument heeft in 2023 meer
elektriciteit teruggeleverd dan verbruikt. Voor het berekenen van het prijsplafond wordt
alleen gekeken naar de teruglevering en het verbruik van de consument in 2023. Om die
reden heeft de consument dus geen recht op een prijsplafondkorting. Daarom staat het
verbruik op de eindafrekening op 0 kWh bij het prijsplafond.

De ondernemer is de consument echter uit coulance tegemoet gekomen in zijn klacht en
heeft om die reden de consument een bedrag van € 85,86 vergoed en het klachtengeld
van € 52,50. De creditfacturen hiervan zijn toegevoegd in de bijlage bij het
verweerschrift.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
Volgens ons is de zaak geregeld, doordat wij de consument tegemoet gekomen zijn.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Hetgeen door de ondernemer is aangevoerd, wordt door de consument niet weersproken.
Nu de ondernemer uit coulance de consument tegemoet gekomen is, bestaat geen grond
meer om het verlangde nog toe te wijzen. Beslist wordt daarom als hierna vermeld.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie Prijsplafond, bestaande uit mr. R.J.M.
Cremers, voorzitter, en mr. Sj.S, Bakker en drs. L. van Rootselaar, leden, op 22 januari
2024.