Consument toont onvoldoende aan dat bankstel onjuiste leersoort bevat.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Bewijs    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 62173

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 14 december 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een driezitsbank en twee fauteuils tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 3.500,–. De levering vond plaats op of omstreeks 4 maart 2010.   Het geschil gaat over de vraag of de consument heeft ontvangen wat zij op grond van de overeenkomst had mogen verwachten.   De consument heeft in april 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft een bankstel met glad leder besteld, maar een bankstel met geribbeld leder ontvangen. Zij heeft hierover reeds bij aflevering gereclameerd, maar het bankstel diende toch afgeleverd te worden. In overleg met de ondernemer zou de consument het een tijdje aanzien, omdat het leder dan glad zou worden. Na zes maanden bleek dat echter niet het geval. De consument heeft toen opnieuw contact gezocht, maar de ondernemer is van mening geleverd te hebben wat is afgesproken en is niet tot enige actie bereid.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument heeft in de showroom een bankstel uitgezocht met de bekleding zoals die daar op de bank zat, maar dan in het zwart. De verkoper heeft vervolgens het daarbij behorende nummer opgezocht, het is natuurlijk niet aan de consument om te controleren of de verkoper wel het juiste nummer opschrijft. Bij aflevering bleek echter een andere leersoort geleverd te zijn. De consument heeft het zoals haar door de ondernemer geadviseerd een half jaar aangezien, maar heeft toen opnieuw aan de bel getrokken. Het was wel degelijk een heel andere leersoort dan zij gekocht heeft en dan zij wenst.   De consument verlangt alsnog levering van een bankstel met de juiste leersoort.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument wenst een praktische leersoort. Het leder dat aanwezig was in de toonzaal voldeed niet aan de wensen van de consument. Zij heeft toen een andere keuze gemaakt. De ondernemer heeft vervolgens overeenkomstig die keuze geleverd. Er is derhalve geen sprake van een onjuiste levering.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Technisch gezien zijn de bank en fauteuils correct gestoffeerd in ledersoort/kwaliteit [type], kleur zwart. Ondernemer toonde stalen van dit leder aan de deskundige en deze stalen stemden overeen met het geleverde. Consument stelt dat het leder in de winkel glad was en met een heel andere uitstraling. Ondernemer gaf aan dat in de winkel inderdaad een andere ledersoort getoond wordt, maar dat in overleg met consument voor een ledersoort gekozen is die beter en makkelijker is te onderhouden.   Technisch gezien zijn er geen mankementen te constateren en zijn de getoonde lederstalen waarop de keuze is bepaald exact gelijk aan hetgeen is geleverd. Op de handgeschreven order staan juiste kwaliteit en kleurnummer.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument heeft een bankstel met de leersoort ontvangen die op de koopovereenkomst staat. Die koopovereenkomst is door de consument getekend. De commissie sluit niet uit dat de koopovereenkomst niet de juiste weergave is van hetgeen is overeengekomen, maar de consument heeft onvoldoende bewijs aangedragen dat dit het geval is. De commissie kan derhalve niet anders dan uitgaan van hetgeen op papier staat.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 21 maart 2012.