Consument vindt badkamer van gehuurde bungalow te klein

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: (non)conformiteit / Overeenkomst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 133570/135183

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument vindt de badkamer van de gehuurde bungalow veel te klein. De consument wil een passende compensatie van de betaalde prijs en vindt het door de ondernemer aangeboden bedrag van € 75,– ondermaats. Dat de consument de badkamer in de praktijk als te klein dan wel krap ervaart, betreurt de ondernemer. De ondernemer vindt echter niet dat dit aan hem te verwijten is. Hij is zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens de consument nagekomen. De commissie is van oordeel dat de ondernemer, juridisch gezien, niet is tekort geschoten in de nakoming van de overeenkomst. De klacht van de consument is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 3 augustus 2021 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. Daarbij heeft de consument bij de ondernemer op [park ondernemer] te [dorp] een 8-persoons recreatiewoning type 8C1 (Comfort) voor 4 personen geboekt voor de periode van 3 september 2021 tot en met 10 september 2021 voor een totaalbedrag van € 881,25.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt dit standpunt op het volgende neer.

De consument vindt de badkamer van de gehuurde bungalow veel te klein. De ruimte waar je effectief kunt staan is in totaal amper een vierkante meter. De ruimte tussen de wastafel en de verwarming achter je is maar 62 cm. Als je je bukt dan zit je letterlijk met je billen tegen de verwarming. De instap naar de badkuip is ook maar 62 cm breed. Verder is de badkuip omringd door muren tot aan het plafond. Helemaal erg is de douche. De deur kan maar gedeeltelijk open en de ruimte tussen deur en deurstijl is slechts 47 cm. De consument vindt het schaamteloos om de bungalow het predicaat “Comfort” mee te geven. “Claustrofobisch” is beter passend, aldus de consument. De consument wil een passende compensatie op de betaalde prijs en vindt het door de ondernemer aangeboden bedrag van € 75,– ondermaats.

Standpunt van de ondernemer
In zijn verweerschrift van 11 december 2021 heeft de ondernemer, samengevat, het volgende naar voren gebracht.

Op de website van de ondernemer staan met betrekking tot het [park ondernemer] de verschillende typen recreatiewoningen vermeld, met daarbij de kenmerken van de betreffende woning. De door de consument geboekte recreatiewoning betrof het type 8C1 (Comfort). Op basis van de omschrijving, foto’s en plattegrond had de consument vóór het maken van de boeking kennis kunnen nemen van de grootte van de recreatiewoning (circa 65m2), de indeling (4 slaapkamers en 1 badkamer en zelfs de indeling van deze badkamer) en de inrichting. Tevens stond er in de omschrijving duidelijk vermeld dat de woning geschikt is voor maximaal zes volwassenen en twee kinderen. Het reisgezelschap van de consument bestond uit 4 personen en ligt daarmee onder het maximaal aantal personen waarvoor de recreatiewoning geschikt is. Bij de recreatiewoning type 8C1 is efficiënt met de beschikbare ruimte omgegaan. De ondernemer is met betrekking tot het verschaffen van informatie zorgvuldig te werk gegaan en de consument heeft een duidelijk beeld kunnen krijgen van de recreatiewoning die aangeboden wordt en is hiermee akkoord gegaan door het maken van zijn boeking. Dat de consument de badkamer in de praktijk als te klein dan wel krap ervaart, betreurt de ondernemer.
Dit is echter niet aan de ondernemer te verwijten en hij is zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens de consument nagekomen. Uit coulance heeft de ondernemer, na melding van de klacht door de consument op dag twee van diens verblijf, de mogelijkheid onderzocht of er een andere recreatiewoning voor de consument beschikbaar was, wat helaas niet het geval was. Tevens heeft de ondernemer, zonder dat hij daartoe verplicht was, de consument uit coulance vóór de indiening van de klacht een vergoeding van € 75,– ter compensatie aangeboden.

Beoordeling van het geschil
1. De commissie is van oordeel dat de consument op basis van de door de ondernemer op zijn website gegeven informatie vóór de boeking had kunnen weten dat de badkamer van het door hem gehuurde type recreatiewoning klein was. Dat uit de omschrijving of uit de plattegrond niet op te maken was dat de deur van de douche niet eens helemaal open kon, zoals de consument tijdens de mondelinge behandeling nog heeft aangevoerd, betekent nog niet dat de ondernemer juridisch gezien tekort geschoten is in de nakoming van de overeenkomst. De ondernemer heeft immers geleverd wat op basis van de aan de consument ter beschikking gestelde informatie is overeengekomen. Daarbij heeft de ondernemer tijdens de mondelinge behandeling voldoende overtuigend toegelicht dat het predicaat Comfort bij het gehuurde type recreatiewoning niet ziet op de badkamer, maar op extra aanwezige zaken in een woning, zoals bijvoorbeeld een vaatwasser. De commissie kan zich overigens wel voorstellen dat de omstandigheid dat de deur van de douche niet helemaal open kon, tot enige mate van ergernis bij de consument heeft geleid. Naar het oordeel van de commissie is daarmee echter niet sprake van gebrek dat juridisch aanspraak geeft op vergoeding, nu de functionaliteit van de badkamer daardoor op zichzelf niet wordt geraakt.

2. Nu hierboven is geoordeeld dat de ondernemer juridisch gezien niet tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst, betekent dit ook dat de door de ondernemer (onverplicht) aangeboden vergoeding van € 75,–, die kennelijk ziet op het door de consument ervaren ongemak van de badkamer, in dit geval niet ondermaats is. De klacht is dan ook ongegrond, waarbij de commissie ervan uitgaat dat de ondernemer het bedrag van € 75,- alsnog aan de consument zal betalen.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht ongegrond.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie, bestaande uit de heer mr. J.L. Sierkstra, voorzitter, mevrouw J. Hagedoorn en mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-De Klerk, leden, op 24 januari 2022.