Consument vindt in rekening gebrachte annuleringskosten onredelijk

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Annulering    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 58605/75943

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument is het niet eens met de door de ondernemer in rekening gebrachte annuleringskosten. Hij wilde de pakketreis op voorhand annuleren, omdat de plaats van bestemming op code oranje stond en het niet duidelijk was of deze op geel zou komen. De ondernemer geeft aan dat de consument duidelijk is aangegeven dat als hij zelf annuleert, dat hij dan annuleringskosten moet betalen. Er is hem geadviseerd om nog even af te wachten. Toch heeft de consument besloten de reis zelf te annuleren. Hierbij moeten dus annuleringskosten volgens de ANVR-voorwaarden worden voldaan. Volgens de commissie was op het moment dat de consument de reis heeft geannuleerd niet bekend of het vakantieland op code oranje zou blijven staan. De reis zou nog kunnen worden uitgevoerd als Turkije op code geel kwam te staan. De ondernemer heeft de consument medegedeeld om te wachten met annuleren. Toch heeft de consument alsnog zelf geannuleerd. De annuleringskosten zijn dan ook terecht in rekening gebracht. De klacht is ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de annuleringskosten die de ondernemer bij de consument in rekening heeft gebracht.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft voor vier personen voor een totaalbedrag van € 4.322,50 een pakketreis naar Turkije geboekt bij de ondernemer. Hij zag zich genoodzaakt om de pakketreis op voorhand te annuleren omdat de plaats van bestemming onveilig was. Er gold namelijk een negatief reisadvies (code oranje) in verband met Covid-19. De ondernemer stelt dat de consument annuleringskosten verschuldigd ben, terwijl hij aanspraak maakt op kosteloze annulering op grond van artikel 7:509, derde en vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek. De ondernemer heeft een bedrag van € 649,– in rekening gebracht, zijnde 15% van de hoofdsom.
De consument kan zich hier niet mee verenigen.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument zou op 17 juli 2020 op vakantie gaan naar Turkije. Toen in het voorjaar de Covid-19 problematiek begon, zijn vele landen op code oranje gegaan, waardoor het niet mogelijk was pakketreizen uit te voeren. Toen het voorjaar vorderde, gingen steeds meer vakantiebestemmingen open, waardoor er steeds meer vakanties zoals gepland uitgevoerd konden worden. Rond half juni 2020 waren de eerste bestemmingen alweer te bezoeken.

De consument heeft op 5 juni 2020 besloten de reis zelf te annuleren. Voor reizen die door een touroperator zijn geannuleerd, bestaat het recht op volledige teruggave van de reissom. In het geval een consument zelf de reis annuleert, zullen de annuleringskosten conform de ANVR-staffel voldaan moeten worden.

Op het moment dat de consument de reis heeft geannuleerd, was nog niet bekend of Turkije op code oranje zou blijven staan. De reis kon op dat moment nog conform de overeenkomst uitgevoerd worden op het moment dat Turkije op code geel zou komen te staan. Met de consument is gecommuniceerd dat er recht was op teruggave van de volledige reissom in geval de reis door de touroperator zou worden geannuleerd, maar dat als de consument zelf zou annuleren daar kosten aan verbonden zouden zijn. De consument is tevens meegedeeld te wachten met annuleren en het door de touroperator te laten doen.

De consument wist wat de kosten zouden zijn. Het annuleren van de reis is voor hem een bewuste keuze geweest.

Achteraf kan men stellen dat het helaas het hele jaar niet mogelijk is geweest om reizen naar Turkije uit te voeren. Dit was echter op voorhand niet bepaald, zeker op 5 juni 2020 nog niet. Toen leek de wereld weer langzaam open te gaan.

Verder voert de consument aan dat de gezondheidssituatie meespeelde in de beslissing die is genomen. Indien dat een rol zou hebben gespeeld, had de consument in vele gevallen een beroep kunnen doen op de annuleringsverzekering.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft op 5 juni 2020 de door hem geboekte reis geannuleerd. Voor deze annulering heeft de ondernemer de annuleringskosten berekend en bij de consument in rekening gebracht.

Op het moment dat de consument de reis heeft geannuleerd, was echter nog niet bekend of Turkije op code oranje zou blijven staan. De reis kon nog conform de overeenkomst uitgevoerd worden op het moment dat Turkije op code geel zou komen te staan. Van belang is dat de ondernemer met de consument heeft gecommuniceerd dat er recht was op teruggave van de volledige reissom in geval de reis door de touroperator zou worden geannuleerd, maar dat als de consument zelf zou annuleren daar kosten aan verbonden zouden zijn. De ondernemer heeft de consument tevens meegedeeld te wachten met annuleren en het door de touroperator te laten doen.

Nu de consument om hem moverende redenen ervoor heeft gekozen om het advies van de ondernemer niet te volgen en de reis toch te annuleren, heeft de ondernemer naar het oordeel van de commissie op goede gronden de annuleringskosten van € 649,– in rekening gebracht bij de consument.

Op grond van het voorgaande zal de klacht ongegrond worden verklaard.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht ongegrond, zodat het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, bestaande uit de heer mr. H.A. van Gameren, voorzitter, mevrouw drs. G.M. Locquet, mevrouw A. Pols-Verweij, leden, op 27 mei 2021.