Consument was niet de hoofdboeker van de reisovereenkomst; consument is niet-ontvankelijk

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Kosten / Ontvankelijkheid    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: voorbeslissing   Uitkomst: niet-ontvankelijk   Referentiecode: 212865/224433

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument boekte een reis bij de ondernemer. Nadat de consument zag dat de reis elders goedkoper was, heeft zij direct geannuleerd. Het geschil betreft de door de ondernemer gevraagde annuleringskosten. Uit de stukken is gebleken dat de consument niet de hoofdboeker was. De consument is niet door de reisovereenkomst gebonden, zodat zij daarover niet kan klagen bij de commissie. De commissie verklaart de consument daarom niet-ontvankelijk in haar klacht.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Uit de stukken blijkt dat eerst dient te worden vastgesteld of de consument in haar klacht ontvankelijk is.

De Geschillencommissie Reizen (verder te noemen: de commissie) heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 22 september 2023 te Den Haag.

Partijen zijn niet voor de zitting opgeroepen.

Onderwerp van het geschil
De afhandeling door de ondernemer van de annulering van een geboekte reis.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Haar dochter en de vriend van haar dochter hebben een reis geboekt en hebben een eerste aanbetaling gedaan. Toen ze de reisgegevens ontvingen zagen ze een verschil met de website en hebben meteen de reis geannuleerd. De ondernemer betaalt de aanbetaling niet terug en vraagt zelfs een bijbetaling.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft meerdere keren contact gezocht en haar is meerder keren gezegd dat de ondernemer alleen met de hoofdboeker kon spreken. De consument heeft zich zelfs ook als de hoofdboeker voorgedaan. Overigens is de consument uitgelegd waarom de hoofdboeker geen beroep kon doen op een kosteloze annulering.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie is het met de ondernemer eens dat hij over klachten als deze alleen met de hoofdboeker te maken heeft. De consument was niet de hoofdboeker en uit de stukken blijkt ook niet dat haar dochter de consument had gemachtigd om namens haar de kwestie van de annuleringskosten met de ondernemer te bespreken.

Ook de commissie neemt alleen klachten in behandeling van de mensen die direct door de reisovereenkomst zijn gebonden. Zoals eerder gezegd was dat de dochter van de consument en niet de consument zelf. Alleen met een machtiging van de hoofdboeker was de situatie anders geweest,

Op grond van het voorgaande is de consument niet-ontvankelijk in de klacht.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De consument wordt in de klacht niet-ontvankelijk verklaard.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, bestaande uit mevrouw mr. I.E. de Vries, voorzitter, mevrouw J.H. van Dongen-Romein, mevrouw drs. W. Nienhuis, leden, op 22 september 2023.